• Victoria Logistic
  • 02.06.2016. 15:00

Elektronska knjiga polja - potreba, a ne luksuz

Poljoprivredni proizvođači sve većeg broja zemalja u skladu sa važećim zakonima i propisima u obavezi su da obezbede odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje praćenje procesa biljne proizvodnje.

  • 831
  • 34
  • 0

Poljoprivredni proizvođači sve većeg broja zemalja u skladu sa važećim zakonima i propisima u obavezi su da obezbede odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje praćenje procesa biljne proizvodnje.

Ovakva kontrola primarne proizvodnje neophodna je zbog primene sve većih količine hemijskih preparata (pesticida, stimulatora, mineralnih đubriva) i želje potrošača da konzumiraju zdravstveno bezbednu hranu. Kako bi se proizvođači stimulisali da proizvode hranu na ovakav način, uvode se standardi i/ili subvencije koji će omogućiti postizanje većih cena finalnih proizvoda. Proizvođači će moći da se opredele po kom standardu žele da proizvode, odnosno da li žele da budu u programu subvencija.

Važno je tačno i ažurno voditi evidenciju

Knjiga polja
Knjiga polja

Kako bi se proizvodnja mogla ispratiti, svaka stavka u procesu mora biti zabeležena, dokaziva i proverljiva u svakom trenutku. Osnova za proveru i dostavljanje neophodne dokumentacije biće knjiga polja. Ukoliko dokumentacija nije kompletna, smanjuje se upotrebna vrednost finalnog proizvoda, a samin tim i njegova cena. Proizvođači koji budu pokušali da "lažiraju" svoju dokumentaciju, trajno gube pravo na povlašćenu cenu i moraju izvršiti povrat do tada dobijenih sredstava po osnovu standarda i/ili subvencija za određeni broj godina. Otkrivanje neadekvatne dokumentacije moguće je na osnovu hemijske analize biljaka u toku vegetacije ili finalnog proizvoda pre otkupa.

Evidencija agrotehničkih mera u poljoprivrednoj proizvodnji do sada je bila moguća jedino vođenjem klasičnih (pisanih) knjiga polja. Upisani podaci vrlo često su šturi, njihovo pronalaženje i sortiranje teško, a retko mogu poslužiti za kasniju analizu. Pregled podataka podrazumeva beskrajno listanje knjige i njihovo traženje, što oduzima puno dragocenog vremena. Ovakvo vođenje pisanih knjiga polja u vremenu opšte kompjuterizacije i želje za što efikasnijim korišćenjem vremena, nije prihvatljivo.

Moderne tehnologije u vođenju evidencije

Na osnovu svih iznetih činjenica predlog svim poljoprivrednim proizvođačima je da se opredele za evidentiranje svojih proizvodnih procesa putem elektronskih knjiga polja. Ovaj način treba da omogući lakši unos preciznih i iscrpnih podataka, ali i da omogući kasnije njihovo lako pronalaženje i analizu. Upravo analiza ostvarenih rezultata sa svake njive, vodi nas ka tačnoj i preciznoj poljoprivredenoj proizvodnji zasnovanoj na ekonomskim elementima. Posedovanje realnih podataka sa obradivih površina, omogućiće proizvođaču da tačno definiše potencijal i prinos svake njive za date vremenske uslove. Na taj način moguće je tačno definisati đubrenje i ostvariti pun finansijski rezultat.

Krajnji cilj u poljoprivrednoj proizvodnji treba da bude ne njiva nego njeni delovi za koje ćemo izvršiti uzorkovanje zemljišta, primenu odgovarajućih količina mineralnih hraniva, optimalan broj biljka po jedinici površine, primenu pesticida shodno zastupljenosti korova. Svakom delu njive treba da posvetimo odgovarajuću pažnju ukoliko želimo stabilne i optimalne prinose i dobre ekonomske rezultate (optimalnu zaradu). Ovakvi programi, pored pronalaženja i analiziranja podataka treba da omoguće lakše formiranje izveštaja o svim traženim segmentima poljoprivredne proizvodnje koji će biti nephodni prilikom prodaje proizvoda. Takođe, primenom elektronske knjige polja proizvođači će biti mnogo bolje upoznati sa svojim proizvodnim površinama, angažovanjem mehanizacije, potrošnjom pesticida, mineralnih đubriva, semena itd.

Lakše određivanje ulaganja

Nepoznavanje istorije primene pesticida (rezidualno dejstvo), utiču na rezistentnost patogena te slabu efikasnost preparata, na visinu prinosa i kvalitet proizvoda. Struktura setve na datoj parceli (nepoštovanje plodoreda), može dovesti do višestrukog povećanja troškova, neadekvatna primena mineralnih đubriva, i "sudbina" žetvenih ostataka. Upravo radi izbegavanja ovih nepravilnosti i teškoća cilj je uvođenja elektronske knjige polja. Prevelika ulaganja u proces poljprivredne proizvodnje predstavlja luksuz koji danas nije moguće priuštiti. Brzo vraćanje određenih biljnih vrsta na istu obradivu površinu (nepoštovanje plodoreda) kao i setva biljaka koje su osetljive na određene vrste pesticida primenjenih u predhodnim godinama može značajno umanjiti prinos. Ponovna setva, pored gubitka dragocenog vremena, podrazumeva angažovanje ljudstva i mehanizacije. Savremena poljoprivreda ne ostavlja mnogo mesta za ovakve greške. Analizom podataka koji su uneti u prethodnom periodu moguće je sprečiti greške u budućnosti.

Autor: dr Duško Marinković, Zamenik rukovodioca Stručne službe

Foto:bigstockphotos.com;Goodluz


Dokumenti


Tagovi

Victoria Logistic Elektronska knjiga polja Agrotehničke mere Struktura setve Duško Marinković


Partner