• Očuvanje zemljišta
  • 21.12.2016. 13:30

Greške u poljoprivredi ugrožavaju zemljište

Poljoprivredna proizvodnja je delatnost kojom se bavi više od 50 odsto stanovništva braničevskog okruga.

Foto: pixabay.com
  • 1.515
  • 308
  • 0

Obradivo zemljište predstavlja jedan od najvažnijih prirodnih resursa neke države, veoma bitnog za poljoprivrednu proizvodnju. Zemljište u Srbiji ugroženo je zagađenjima i erozivnim procesima različitih oblika i inteziteta, i to su ozbiljni problemi za za poljoprivredu. Negativno se utiče na kvalitet zemljišta različitim uticajima kao što je sabijanje zemljišta i zagađnje.

Stepen zagađenja zemljišta je teško oceniti

Zagađivača zemljišta je mnogo, a njihovo delovanje je neujednačeno. Teško je oceniti stepen kvalitativnog i kvantitativnog nivoa zagađenja. Glavni zagađivači zemljišta su teški metali, kanalizacioni mulj, ali i sredstva koja se koriste u zaštiti bilja kao i prekomerno korišćenje đubriva. Da bi se smanjio stepen zagađenja zemljišta potrebno je raditi na podizanju svesti poljoprivrednih proizvođača o faktorima koji dovode do degradacije zemljišta, značaju kontrole plodnosti zemljišta i uvažavanju saveta stručnjaka. O ovoj temi razgovarali smo sa stručnom saradnicom u Poljoprivredno savetodavnoj stručnoj službi u Požarevcu, Milenom Zafirović Stojanović.

Podići svest o opasnosti degradacije zemljišta

Zemljište je ograničen resurs. Korišćenje, to jest obrada zemljišta u Srbiji, praćeno je nizom različitih problema, usitnjenim parcelama, ekstenzivnom korišćenju, nedovoljnom unosu organske materije kao i degradacionim procesima nastalim uticajem čoveka i prirode. Zemljištem je potrebno pažljivo rukovati da bi se sačuvao ali i povećao sadržaj organske materije.

"Usled intenzivnog korišćenja zemljišta i primene agrotehničkih, bioloških i hemijskih mera u poljoprivrednoj proizvodnji dolazi i do promena fizičko-mehaničkih osobina zemljišta. Postoji niz agrotehničkih mera kojima se može pozitivno uticati na očuvanje i poboljšanje strukture zemljišta. U te mere spadaju adekvatna obrada zemljišta, setva leguminoza i trava, kalcifikacija kiselih zemljišta, unošenje organskih i mineralnih đubriva ", kaže stručni saradnik PSSS Požarevac dipl. ing Milena Zafirović Stojanović.

Sve veće interesovanje za analizu zemljišta

Poljoprivredni proizvođači s područja Braničevskog okruga u sve većem broju odlučuju se za analizu zemljišta u labaratoriji Poljoprivredno stručne savetodavne službe u Požarevcu. Kod velikog broja poljoprivrednika u ovom okrugu postoji razvijena svest o kontrolisanoj upotrebi mineralnih i organskih đubriva.

"Poljoprivredni proizvođači sve više shvataju važnost kontrole plodnosti zemljišta, pa se sve više njih odlučuje za ovu analizu. Postoji svest da kontrolisanom upotrebom mineralnih i organskih đubriva poljoprivrednici direktno utiču na zaštitu životne sredine", kaže Milena.

Savet poljoprivrednicima

"Višegodišnje trave, zahvaljujući korenovom sistemu pozitivno utiči na strukturu zemljišta, a mešanje biljne masa sa zemljištem dovodi do povećanja sadržaja humusa. Pravilna obrada, pri optimalnoj vlažnosti, takođe pozitivno utiče na strukturu zemljišta, kao i unošenje organskih đubriva (stajnjaka, treseta, komposta). Korišćenje mineralnih đubriva utiče pozitivno na stvaranje biljne mase pa po obavljenoj žetvi ostaje veća količina biljnih ostataka koji se mogu inkorporirati u zemljište", je Milena Zafirović Stojanović

Foto: pixabay.com


Tagovi

Degradacija zemljišta Struktura zemljišta Obrada zemljišta PSSS Požarevac Milena Zafirović Stojanović


Autor

Danijel Grujić

Danijel Grujić, Petrovac na Mlavi