• DowAgroSciences VmbH
  • 19.06.2017. 14:00

Inatreq™ Active - novi fungicid za strna žita!

Dow AgroSciences na tržište uvodi dugo očekivani fungicid za zaštitu strnih žita - Inatreq™ active.

Foto: simazoran/Bigstock
  • 1.371
  • 256
  • 0

Očekivani dolazak na tržište novog fungicida za strna žita Inatreq™ Active je pred nama. Dow AgroSciences sa ponosom izjavljuje da nakon decenijskog istraživanja na tržište donosi novi molekul, jedinstvenih hemijskih osobina, koji biohemijskim mehanizmom delovanja na novo ciljano mesto ostvaruje dugoročnu kontrolu najznačajnijiih bolesti strnih žita.

Inatreq™ active je potpuno novo rešenje u anti rezistentnoj strategiji Septoria tritici - sive pegavosti lista pšenice, koje Dow AgroSciences nudi kao odgovor na rastuće potrebe evropskih poljoprivrednih proizvođača.

Inatreq™ active - inovativno i efikasno oruđe

Nova aktivna materija, nastala fermentacijom prirodnih jedinjenja poseduje povoljan toksikološki profil. U velikom broj poljskih ogleda Inatreq™ active je dosledno pokazao izvanrednu efikasnost na septorioze, kao i odlično delovanje na rđe i druge značajne bolesti u strninama.

Inatreq™ active je inovativno i efikasno oruđe namenjeno proizvođačima koji se sve više suočavaju sa rezistentnim vrstama septorioza na postojeća rešenja. Inatreq™ active je prvi član nove grupe fungicida za strna žita nazvane pikolinamidi. Inatreq™ active inhibira disanje gljive u mitohondrijima na mestu vezanja Qi ubihinona u kompleksu III što je novi mehanizame delovanja, potpuno različit od svih drugih poznatih fungicida. Najvažnije, Inatreq™ active ne ispoljava ukrštenost rezistentnost sa bilo kojom od postojećih grupa fungicida u strninama, uključujući triazole, strobilurine I SDH inhibitore, te će biti neizostavno rešenje u zaštiti strnih žita od najznačajnijih bolesti.

Inatreq™ active - dugoočekivano rešenje za bolesti strnih žita

Uvođenje Inatreq™ active na tržište je prvi korak Dow AgroSciences-a u "robusnoj" dugoročnoj strategiji razvoja fungicidnog programa koja će proizvođačima omogućiti vidljiv napredak u kvalitetu i prinosu strnih žita. Kao važan deo antirezistentnog programa, preporučena primena Inatreq-a će biti u kombinaciji s fungicidima drugog mehanizma delovanja.

"Dow AgroSciences je ponosan što ulazi na evropsko tržište strnih žita s tako jakim proizvodom. Naša ambicija je da postanemo partner od poverenja. Posvećeni smo pronalaženju potpuno novih rešenja za poljoprivredne proizvođače koja se razlikuju u načinu delovanja od danas dostupnih tehnologija. Uvereni smo da će za proizvođače, Inatreq biti dugoočekivano rešenje za bolesti strnih žita", rekao je Dejvid Hinds (David Hindes), Dow AgroSciences Global Business Leader za fungicide.

Inatreq™ active je rezultat višegodišnjeg istraživanja u Dow AgroSciences, fokusiranog na pronalaženje novih rešenja na veliki broj izazova sa kojima se poljoprivredna proizvodnja susreće, uključujući i sve veći problem suzbijanja septorioza u pšenici. Obzirom na sve veća zakonodavna ograničenja u području sredstava za zaštitu bilja, kao i porast rezistentnosti septorioza, Dow AgroSciences dolazi s novim rešenjem u pravom trenutku.

Kompanija je predala EU registracioni dosije u novembru 2014. godine i očekuje odobrenje aktivne materije u toku 2018. godine, te prvu komercijalnu primenu u proizvodnji u toku 2019. Ili 2020. godine.

Napomena:

Inatreq™ active trenutno nije registrovan i ne nalazi se u prodaji. Ovo nije ponuda za prodaju.

Dokumentacija za registraciju je predata Evropskoj Uniji u novembru 2014. godine.

Ovaj edukativni materijal služi isključivo za informativnu svrhu i nije mu namera bilo kakva promocija sa ciljem prodaje proizvoda.

Za više informacija o samom proizvodu kontaktirajte DowAgro Sciences VmbH na jedan od niže navedenih kontakata!

Foto: simazoran/Bigstock; Dow Agrosciences VmbH


Povezana biljna vrsta

Pšenica

Pšenica

Sinonim: - | Engleski naziv: Winter wheat | Latinski naziv: Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Najznačajniji je ratarski usev, a njome je zasejana ¼ obradivih površina na svetu. Pšenični hleb osnovna... Pročitaj više »

Tagovi

Dow AgroSciences Inatreq Active Fungicid Strna žita Zaštita Pšenica Dejvid Hinds


Partner