• Borealis L.A.T d.o.o
  • 05.09.2016. 13:30

Jesenje đubrenje ratarskih kultura

Količina hranljivih elemenata koju strna žita iznesu iz zemljišta zavisi prvenstveno od visine ostvarenog prinosa zrna i količine vegetativne mase.

  • 6.140
  • 203
  • 0

Uz osnovnu obradu zemljišta vrši se najdublja aplikacija đubriva, a tada se obično unose i najveće količine mineralnih P i K đubriva. Za ozime kulture, u predsetvenom đubrenju, unose se preostale količine P i K đubriva i deo azotnih (30-50%). Količine đubriva koje će se u ovom periodu primeniti zavise od rezultata analize zemljišta, od biljne kulture i njenih potreba za pojedinim elementima, planiranog prinosa i sorte, odnosno hibrida koji će se sejati.

Đubrenje ozimih strnih žita

Količina hranljivih elemenata koju strna žita iznesu iz zemljišta zavisi prvenstveno od visine ostvarenog prinosa zrna i količine vegetativne mase. Podaci u tabeli prikazuju količinu hraniva koja je strnim žitima potrebna za formiranje 1t prinosa zrna i odgovarajuće vegetativne mase.

Biljna vrsta

N

P2O5

K2O

Ozima pšenica

25 - 30

10 - 15

17 - 25

Ozimi ječam

20 - 25

8 - 12

20 - 25

Raž

22 - 30

10 - 15

20 - 30

Ovas

22 - 30

10 - 15

20 - 30

Izvor: Priručnik za đubrenje ratarskih i povrtarskih kultura -Varga Damir - PSS Subotica AD

Fosfor je važan element za bokorenje strnih žita i ako ga nema u dovoljnoj količini, rastenje biljaka je usporeno. Nedovoljna ishrana fosforom pokazuje se promenom boje lišća i stabla mladih biljaka pšenice. Ovi delovi postaju tamno zeleni a pri većem nedostatku ljubičasti ili crvenkasti. Pri nedostatku kalijuma intenzitet fotosinteze se smanjuje, razvoj mladih biljaka ozimih kultura je usporen, a slabija je i njihova otpornost prema mrazu. Pri osnovnoj obradi zemljišta za setvu pšenice u zonu razvoja korena biljke potrebno je uneti celokupnu količinu fosfora i kalijuma zbog njihove slabe pokretljivosti u zemljištu (oko 5 cm od granule đubriva), kao i 1/3 potrebne količine azota, odnosno 45 - 50kg.

Preporuka BOREALIS L.A.T d.o.o. za jesenje đubrenje ozime pšenice je 300-400 kg/ha COMPLEX 15/15/15 +7SO3+ Zn ili 200-250 kg/ha COMPLEX 20/20 +7SO3 +Zn

Zbog snažnijeg korenovog sistema, potrebe ozimog ječma za hranljivim materijama su niže nego kod pšenice, tako da za jesenje đubrenje preporučujemo primenu 200-250 kg/ha COMPLEX 15/15/15+7S03+Zn ili 150-200 kg/ha COMPLEX 20/20+7SO3+Zn.

Kukuruz
Za formiranje jedne tone prinosa zrna kukuruza i odgovarajuću vegetativnu masu iz zemljišta se iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg P2O5, 20-25 kg K2O. Fosforna i kalijumova đubriva se unose prilkom osnovne obrade zemljišta namenjenog za setvu kukuruza, i to jedna polovina do dve trećine predviđene količine. Ova količina određuje se na osnovu planiranog prinosa i karakteristika zemljišta. Ostatak ovih đubriva unosi se u proleće pri pripremi zemljišta za setvu.

Borealis L.A.T preporučuje unošenje 300-350 kg/ha COMPLEX 15/15/15+7S03+Zn za zemljišta sa ujednačenim sadržajem elemenata ili 200-300 kg/ha COMPLEX 20/20+7SO3+Zn ili 100-150 kg/ha MAP 11/52 u zemljištima sa dovoljnom količinom kalijuma.

Suncokret
Suncokret obrazuje veliku vegetativnu masu koja čini 85-87% celokupne organske mase ove biljke, a ostatak odlazi na seme. Za 3 tone prinosa suncokretu je iz zemljišta potrebno 120 kg/ha azota, 90 kg/ha fosfata i skoro 210 kg/ha kalijum oksida. Fosfor ima važnu ulogu u sintezi i prenosu masnih kiselina i ulja i njegov nedostatak negativno utiče na kvalitet zrna. Kalijum povećava otpornost na sušu i smanjuje oštećenja od gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Za osnovno jesenje đubrenje zemljišta namenjenog setvi suncokreta preporučuje se 300 400 kg/ha COMPLEX 15/15/15+7S03+Zn ili 300-400 kg/ha COMPLEX 14/10/20+10SO3 ili 250-300 kg/ha COMPLEX 20/20+7SO3+Zn

Sve prethodno date preporuke za jesenje đubrenje pšenice, kukuruza i suncokreta su opšte, dok će precizne količine i tipovi đubriva zavisiti od sadržaja hranljivih elemenata u zemljištu koji se utvrđuje analizom zemljišta i potreba određene kulture za makro i mikroelementima.

Borealis L.A.T kompleksna đubriva za primenu u jesen

COMPLEX 15/15/15 +7 SO₃ +Zn

Granule formulacije COMPLEX 15/15/15 + 7 SO3 + Zn

Zbog izbalansiranog sadržaja hranljivih elemenata, COMPLEX NPK 15/15/15+7SO₃+Zn je univerzalno đubrivo pogodno za primenu u svim kulturama. Sadrži 6% azota u nitratnom obliku i 9 % azota u amonijačnoj formi, tako da predstavlja dugotrajan izvor azota, što je veoma bitno za dobar početak vegetacije. Pored toga, količina dostupnog fosfora u zemljištu (rastvorljivog u vodi) koje biljke mogu da usvoje kreće se od 1 -2 kg/ha, dok su potrebe gajenih kultura za ovom elementom mnogo veće. Tako na primer dobro razvijen usev kukuruza ili pšenice može da usvoji i više od 3kg fosfora dnevno tokom perioda aktivnog porasta. Sve ove činjenice ukazuju na važnost korišćenja kvalitetnih đubriva sa fosforom koji je rastvorljiv u vodi - BOREALIS L.A.T COMPLEX NPK 15/15/15+7OS₃+Zn sadrži čak 12% fosfata koji je rastvorljiv u vodi i odmah dostupan biljkama.

MAP 11/52

Namenjeno је ishrani različitih biljnih vrsta (pre svega žitarica) na zemljištima koja su siromašna lako pristupačnim fosforom i dobro obezbeđena kalijumom. Primenjuje se u jesen pred osnovnu obradu zemljišta ili predsetveno (u proleće) ukoliko pri osnovnoj obradi nije bilio đubrenja. Koristi se prilikom obogaćivanja zemljišta fosforom pre podizanja zasada voća i vinove loze. Količina primene je 100-250 kg/ha u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta, a posebno od nivoa fosfora.

NP 20/20 +7SO3 +Zn

Ovo đubrivo sa izbalansiranim odnosom azota i fosfora idealna je dopuna primeni organskih đubriva i pojedinačnom kalijumovom đubrenju. Može se primenjivati na svim tipovima zemljišta, a posebno onima koja sadrže dovoljno kalijuma. Opšta preporuka primene je 200-600 kg/ha u zavisnosti od kulture, tipa zemljišta, vremena setve. Primenjuje se preko zemljišta, 1-2 puta tokom vegetacije, predsetveno, startno ili u osnovnoj obradi zemljišta.

COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO₃+B+Zn

COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO₃+B+Zn

Visok sadržaj kalijuma u formi kalijum sulfata ovo đubrivo čini pogodnim za primenu u kulturama koje su osetljive na hlor, kao što su vinogradi, voćnjaci, krompir i ostale povrtarske kulture. U vinogradima i voćnjacima primena se preporučuje posle opadanja lišća i/ili pred početak vegetacije dok su biljke u fazi mirovanja. U povrtarskim kulturama predviđenu količinu trebalo bi primeniti dvokratno, i to ½ - ⅔ sa predsetvenom pripremom ili setvom, a preostalu ⅓ - ½ u prihrani, zajedno sa međurednom kultivacijom. Količina primene zavisi od rezultata analize zemljišta i potreba kulture, a preporuke se kreću od 300-900 kg/ha.

Pored toga, sva Borealis L.A.T kompleksna đubriva sadrže sumpor u formi sulfatnog jona, tako da biljci obezbeđuju siguran izvor dostupnog sumpora. Potrebe kultura za ovim elementom kreću se između 10 i 50 kg/ha, gde žitarice, šećerna repa, krompir i kukuruz obično traže 10-25 kg/ha S, a uljana repica 30-50 kg/ha S. Primena sumpora na bazi potreba biljaka za ovim elementom povećava sadržaj proteina, a time i kvalitet prinosa. Prekomerno đubrenje sumporom, sa druge strane, ne utiče ni na visinu ni na kvalitet prinosa.

Za više informacija o formulacijama Borealis L.A.T đubriva, kao i načinu primene obratite se njihovim predstavnicima na dole navedene kontakte!


Povezana biljna vrsta

Suncokret

Suncokret

Sinonim: - | Engleski naziv: Sunflower | Latinski naziv: Helianthus annuus L.

Suncokret potiče iz Amerike (Meksiko, Peru). Najpre je uzgajan kao ukrasna biljka, seme je korišteno za ishranu ptica, a ljudi su jeli jezgro iz semena. 1840. godine je prvi put... Više [+]

Foto prilog


Tagovi

Borealis L.A.T Đubrivo Strna žita Suncokret Pšenicam kukuruz NPK MAP Complex đubrivo NP


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html