• Petrokemija d.o.o
  • 24.02.2018. 10:00

Kako obaviti kvalitetnu prihranu uljane repice?

U ishrani uljane repice neophodan je unos osnovnih hraniva kao što su azot, fosfor, kalijum i sumpor kako bi se osigurao rast i razvoj i planirani prinos useva.

  • 554
  • 20
  • 0

Petrokemija nam donosi savete o prihrani uljane repice i savetima za đubrenje u martu mesecu. Hraniva fosfor i kalijum unose se u osnovnoj i predsetvenoj prihrani uljane repice, dok se manje količine azota i sumpora unose u osnovnoj i predsetvenoj prihrani, a veće količine ovih hraniva unose se prihranom tokom početnog prolećnog porasta pa sve do početka cvetanja uljane repice.

Azot u ishrani uljane repice povećava indeks površine lista, rast i razvoj vegetativnih delova biljke, broj cvetnih grana i cvetova kao i broj zametnutih mahuna i prinos semena. Dobra ishrana uljane repice azotom utiče na povećanu fotosintetsku aktivnost i sintezu proteina i omogućava stvaranje bogatog roda.

Sumpor povećava kvalitet semena

Sumpor u ishrani uljane repice povećava kvalitet semena odnosno sadržaj ulja u zrnu, zatim sintezu hlorofila i proteina i utiče na rast biljnih organa posebno reproduktivnih. Azot u ishrani uljane repice povećava broj mahuna po biljci dok sumpor utiče na povećanje broja semenki po mahuni. Azot i sumpor uljana repica vrlo brzo usvaja u početnim fazama rasta pa sve do sredine cvetanja jer u vrlo kratkom razdoblju prolećnog porasta stvara veliku organsku masu, odnosno suvu materiju.

Ravnomernom raspodelom azotnih i azotno sumpornih đubriva po površini zemljišta unose se ova hraniva u prihrani uljane repice koja se može obaviti u dva obroka.

fcwe
Dobra prihrana uljane repice azotom utiče na povećanu fotosintetsku aktivnost i sintezu proteina

Prihrana uljane repice u dva obroka

Prva prihrana obavlja se prilikom kretanja vegetacije, odnosno treće dekade februara, kada se regeneriše korenov sistem da se podstakne rast i razvoj uljane repice nakon zime. U ovoj prihrani primenjuju se azotna ili azontnoo sumporna đubriiva u lako pristupačnom obliku kao što je amonijumski i nitratni oblik azota, odnosno KAN ili ASN.

Druga prihrana uljane repice obavlja se u razdoblju pojave prvih cvetnih pupoljaka iz rozete listova repice, odnosno dve do tri nedelje nakon prve prihrane. Prihranom u ovoj fazi razvoja povećava se lisna masa i fosintetska aktivnost što osigurava stvaranje većeg broja cvetnih pupoljaka, zametnutih mahuna i semena u mahunama. U ovoj prihrani, osim navedenih đubriva koja se primenjuju u prvoj prihrani, može se primeniti i azotno sumporno đubriivo, odnosno amonijumov sulfat iz palete proizvoda Petrokemije pod nazivom Petrokemijas.

KAN N (MgO) 27 (4,8) lako pristupačan biljkama

KAN N (MgO) 27 (4,8) je azotno mineralno đubrivo u priliranom ili granulisanom obliku. Sadrži 27% azota (N) od čega je 13,5% u nitratnom i 13,5% u amonijumskom obliku i sadrži 4,8% magnezijuma (MgO) i 6,7% kalcijuma (CaO). Primenjuje se u prihrani svih poljoprivrednih kultura i na svim tipovima zemljišta posebno na kiselim zemljištima jer sadrži dosta kalcijuma i magnezijuma. Brzo i lako pristupačan biljkama zbog povoljnog odnosa nitratnog i amonijumskog azota.

Primenjuje se u prvoj prihrani uljane repice u količini 200-250 kg/ha, dok se u drugoj prihrani unosi u količini 150-200 kg/ha.

ASN (26 N+15 S) efikasan za primenu na površinu zemljišta

ASN (26 N+15 S) je azotno sumporno mineralno đubrivo u granulisanom obliku. Sadrži 26% azota (N) od čega je 6% u nitratnom i 20% u amonijumskom obliku te sadrži 15% sumpora (S) u sulfatnom obliku. Brzo i lako pristupačan biljkama zbog povoljnog odnosa nitratnog i amonijumskog azota i sulfatnog oblika sumpora. Efikasan je kod primene po površini zemljišta jer ne vetri u hladnim i sušnim uslovima. Primenjuje se u prihrani svih poljoprivrednih kultura i na svim tipovima zemljišta, posebno na zemljištima gde je onemogućeno unošenje đubriva mehanizacijom u tlo.

Prihranom se postiže pozitivan efekat đubrenja samo kada uljana repica ima dostupnu optimalnu količinu lako pristupačnih hraniva.

U prvoj prihrani uljane repice primenjuje se u količini 200-250 kg/ha, dok se u drugoj prihrani unosi u količini 150-200 kg/ha.

Petrokemijas snižava visok pH zemljišta

Petrokemijas (20 N+24 S) je azotno sumporno mineralno đubriivo u granulisanom obliku. Sadrži 20% azota (N) u amonijumskom obliku i 24% sumpora (S) u sulfatnom obliku. Đubrivo je vodotopivo i hraniva su lako pristupačna biljkama. Ekološki je prihvatljivo jer se amonijumski joni vežu na čestice zemljišta i ne dolazi do gubitka azota iz zemljišta ispiranjem ili isparavanjem. Primenom na slabo alkalnim i alkalnim zemljištima snižava visoku pH reakciju zemljišta i na taj način oslobađa fosfor iz teško topivih slojeva i omogućuje dostupnost mikrohraniva bora (B), cinka (Zn), mangana (Mn) i gvožđa (Fe). Primenjuje se u predsetvenom i startnom đubrenju i u prihrani svih poljoprivrednih kultura.

U prihrani uljane repice preporučuje se primena u drugoj prihrani u količini 200-250 kg/ha. Količina i odnos pojedinih hraniva u prihrani uljane repice zavisi od plodnosti zemljišta, prethodnog đubrenja, predkulture, svojstvima pojedine sorte ili hibrida, planiranog prinosa i fazi razvoja biljke. Prihranom se postiže pozitivan efekat đubrenja samo kada uljana repica ima dostupnu optimalnu količinu lako pristupačnih hraniva.

Za više informacija o prihrani uljane repice, obratite se kompaniji Petrokemija na jedan od niže navedenih kontakata.

Foto: petrokemija.hr


Tagovi

Petrokemija Prihrana uljane repice Azot Sumpor Prinos pH zemljišta Fosfor Kalijum Fotosinteza


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: prodaja@petrokemija.rs web: http://www.petrokemija.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kada u prolece otvorimo vrata bio bašte, osetimo mnogo različitih mirisa. Različitost se prepoznaje... Pročitaj celu belešku »