• BASF Srbija
  • 11.04.2019. 16:00

Kako suzbiti korove, a u isto vreme ne povrediti biljku soje?

Zaštita soje je jedan od najizazovnijih poslova u ratarskoj proizvodnji, koji traži profesionalizam i umeće. BASF proverena rešenja za ove tretmane su Frontier® Super, Corum® i Dash®.

Foto: Depositphotos/fotokostic
  • 959
  • 92
  • 0

Zaštita soje je jedan od najizazovnijih poslova u ratarskoj proizvodnji, koji traži profesionalizam i umeće. Svaka proizvodna godina sa sobom nosi nove izazove, a poslednjih godina susrećemo se sa sve većim problemom otpornih korova. Postavlja se pitanje - kako suzbiti korove, a u isto vreme ne povrediti biljku soje?

Profesionalci znaju koja rešenja su se pokazala uspešnim i u najtežim uslovima proizvodnje. Vrlo je važno da možemo da se oslonimo na preparate koji su dokazano efikasni i u najizazovnijim vremenskim prilikama, koji su snažni protiv korova, a nežni prema soji!

Tretman posle setve a pre nicanja

U adekvatnoj borbi protiv korova preporuka je da se obavi tretman odmah posle setve a pre nicanja useva i korova, ili kako se u narodu kaže - "na crno". Zbog čega je ovaj tretman značajan? Zbog manjeg posla u post em tretmanima. Ko uradi tretman posle setve, a pre nicanja soje ima mnogo lakši posao u korektivnim tretmanima, odnosno herbicidnim tretmanima.

Frontier® Super - suzbija širokolisne i uskolisne korove

BASF provereno rešenje za ovaj tretman je herbicid Frontier® Super. On izuzetno dobro suzbija i širokolisne i uskolisne korove koji kreću iz semena, a osim u soji, primenjuje se i u kukuruzu, suncokretu, šećernoj repi i krompiru. Zahvaljujući aktivnoj materiji dimetenamid, izdvaja se po lateralnoj distribuciji na površini zemljišta, po većoj rastvorljivosti u vodi i po tome što se aktivna materija manje veže za česticu zemlje pa je samim tim i pristupačnija poniku korova.

Preporuka je da se Frontier® Super u soji primeni u količini od 1 l/ha uz dodatak partnera u vidu proizvoda na bazi metribuzina u količini od 0,4l/ha. Ovakva kombinacija ispoljava izuzetno združeno (sinergističko) delovanje na sve korove koji kreću iz semena. 

Soja koja je tretirana sa herbicidom Frontier® Super posle setve a pre nicanja (Foto: BASF Srbija)

Kada obaviti prvi tretman soje?

Za prvi tretman soje važi zlatno pravilo: prati se uzrast korova, a ne soje! Korovi se suzbijaju dok su mali, odnosno idealno vreme je kada su korovi u fazi kotiledona ili najkasnije kada imaju razvijen prvi par stalnih listova.

Kompanija BASF je razvila posebnu formulaciju samo za soju - herbicid Corum®. On je kompletno rešenje za suzbijanje širokolisnih i travnih korova u soji nakon nicanja i korova i useva. To je najbezbedniji preparat za ranu upotrebu! Zato možemo da ga koristimo i u momentima kada soja još uvek nema formiranu prvu trolisku, čak i kada soja ima formirane samo kotiledone. Kao najselektivniji herbicid na tržištu, Corum® ne ostavlja nikakve fitotoksije, primenjuje se dvokratno u takozvanoj split aplikaciji.

Idealan momenat za prvi tretman herbicidom Corum® (Foto: BSF Srbija)

Za prvi tretman preporučena doza primene je 0,9 l/ha herbicida Corum® uz dodatak 0,5 l/ha okvašivača Dash®. Sa ovom dozom uništiće se prvi deo populacije korova koji niče u prvom talasu.

Drugi tretman soje obaviti nakon drugog talasa korova

Drugi talas korova javlja se za oko 15 dana, u zavisnosti od vremenskih uslova. Preporuka je da se tada primeni druga polovina doze odnosno 0,9 l/ha herbicida Corum® +  0,5 l/ha okvašivača Dash®.  
Kako je Corum® fabrička kombinacija bentazona i imazamoksa, on je jedinstven na tržištu Srbije. Zbog svoje visoke selektivnosti, ne ostavlja fitotoksije, koje i te kako mogu da utiču na prinos. Može se slobodno reći da je Corum® najsnažniji herbicid za suzbijanje ambrozije i drugih širokolisnih i travnih korova u soji!

Ključne stvari u zaštiti soje herbicidom Corum®

  • Treba pratiti razvoj razvoj korova a ne soje;
  • Korovi se suzbijaju u fazi kotiledona do 2-4 razvijena lista;
  • Suzbijanje širokolisnih korova kao što su ambrozija i pepeljuga se mora obaviti kada su pomenuti korovi mali, što su korovi veći, veća je opasnost od njih;
  • Ne preporučuje se mešanje sa folijarnim đubrivima;
  • Dvokratna primena tzv. split aplikacija daje bolji rezultat;
  • Selektivnost je na prvom mestu, svako oštećenje odnosno fitotoksija smanjuje prinos.

Ono o čemu takođe treba voditi računa jeste temperatura vazduha. Ne preporučuje se upotreba herbicida Corum® ukoliko je temperatura iznad 26oC. Ukoliko se za vreme izvođenja tretmana najavljuje pad temperature ispod 12 stepeni, preporuka BASF stručnjaka je da se taj tretman izvede onog trenutka kada prestane opasnost od niskih temperatura. Na taj način će se obezbediti najbolje delovanje preparata.

Za više informacija o ovim i ostalim preparatima kompanije BASF Srbija, obratite se njihovom prodajno-stručnom timu na jedan od niže navedenih kontakata!

Autor: Siniša Šišić, dipl.ing


Tagovi

Siniša Šišić BASF Zaštita soje Frontier® Super Corum® Dash Herbicid Tretman


Partner

BASF Srbija d.o.o.

Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 (0) 11 30 93 400, e-mail: gordana.sucevic@partners.basf.com web: http://www.agro.basf.rs

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ostani kod kuće!