AgroKlub.rs

\

Ratarstvo

Dobrodošli na AgroKlub.rs!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gde se nalazim? AgroKlub.rs » Ratarstvo » Kako znati da je kukuruz spreman za berbu?

Kako znati da je kukuruz spreman za berbu?

Vlaga zrna

Kako znati da je kukuruz spreman za berbu?

Datum: 06.09.2015. 16:30

Kategorija:

Ratarstvo

Evo o čemu treba da vodite računa ako planirate da rod kukuruza pretvorite u silažu ili ga u klipovima spremite u koševe.

Kukuruz sazreva jednolično i obično se ne kruni, pa se berba obavlja u punom zrenju. Stabljike koje polegnu ili se prelome, ne mogu da se oberu kombajnom. Gubici koji nastaju pri njegovom radu, ne bi smeli da prelaze 3%.

"Tehnološka zrelost za proizvodnju silaže cele biljke nastupa pre nego što se potpuno izgradi prinos zrna i postigne najveća masa suve materije biljke. Razlog za to je potrebna vlažnost silažne mase od prosečno 70%, da bi proces siliranja mogao normalno da se sprovede, te da se dobije kvalitetna silaža, sa malo gubitaka.

Od vlage kukuruza zavisi kvalitet silaže i cena

Vlažnost silirane mase usko je povezana s vlažnošću zrna, pa tako vlažnost silažne mase od 70% odgovara vlažnosti nedozrelog zrna od oko 45%. Prema tome, skidanje celih biljaka za proizvodnju silaže se obavlja kada zrno ima pomenutu vlažnost, a ona je takva u trenutku kada je mlečna crta negde na sredini leđne strane zrna", kaže poljoprivredni savetodavac Dario Padro.

Od vlage kukuruza ne zavisi samo cena, već i kvalitet silaže ili uskladištenih klipova!

Tehnološka zrelost za proizvodnju vlažnog zrna ili klipa namenjena siliranju, postiže se praktično u isto vreme kada i fiziološka zrelost, odnosno kada se završi skupljanje suve materije u zrnu i kada je vlažnost zrna oko 35%.

Berba pri ovoj vlažnosti i dalje usitnjavanje zrna ili klipa omogućava dobro sabijanje usitnjene mase i normalan proces siliranja.

Mašina je dobra ako u proseku od komušina očisti 90% klipova

"Ako se zakasni s ovakvom berbom, a vlaga zrna padne na oko 30% ili još niže, prilikom sabijanja usitnjenu masu treba prskati vodom. Berba kukuruza u klipu beračima - komušačima, najčešće se primenjuje na manjim gazdinstvima, uglavnom pomoću vučenih jednorednih ili dvorednih berača - komušača. Obrani i okomušani klipovi spremni su za ubacivanje u koševe. Međutim, često pre toga treba i dodatno skinuti komušu sa kukuruza, jer svi se hibridi ne komušaju jednako, pa kod nekih nakon branja ostane i do 30% neokomušanog roda. Komušanje je dobro obavljeno ukoliko je 90% klipova očišćeno", ističe Padro.

Berbu kukuruza u klipu treba početi kada vlaga zrna na klipu padne ispod 30%. Za uspešno čuvanje kukuruza u košu treba paziti da se uskladište samo zdravi, čisti i zreli klipovi. Vlaga zrna ne bi smela biti veća od 26%. Ukoliko bi se uskladištio vlažniji kukuruz, potrebno ga je dosušiti ventiliranjem.

Broj pregleda članka: 383; Uspešnost članka: 32.15

Tagovi: Silaža, Vlažnost, Suha tvar, Berba kukuruza, Klip, Dario Padro, Puna zrioba, Tehnološka zrelost, Nedozrela zrna, Fiziološka zrelost, Berači komušači, Zdravi klipovi, Ventiliranje, Jednolično sazrevanje, Silirana masa, Mlečna crta, Manja gazdinstva

Ključne reči članka: kako, znati, da, je, kukuruz, spreman, za, berbu, vlažnost, zrelost


Sandra Špoljar

Svi tekstovi autora

Autorka Sandra Špoljar

Autorka i upravna pravnica Sandra Špoljar je, na razne načine, tradicijom i porodično, povezana s poljoprivredom. Dugogodišnja je novinarka u oblasti poljoprivrede.