Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Troškovnik
  • 21.03.2021. 16:00

Kalkulacija troškova proizvodnje suncokreta 2020. godine

U proizvodnji suncokreta na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Bačincima, prošle godine je Predrag Nikolić po jednom hektaru uložio oko 67.300 dinara.

Foto: Predrag Nikolić
  • 4.595
  • 256
  • 1

Suncokret je uljarica koja se kod nas često nalazi u plodoredu, naročito u ravnicama. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede u Srbiji je u 2020. godini ukupno zasejano 221.000 hektara pod suncokretom, što je oko 25 odsto više u odnosu na 2015. godinu, a prosečan prinos bio je 2,9 t/ha.

Konkretnim primerom proizvodnje suncokreta na poljoprivrednom gazdinstvu Nikolić iz Bačinaca, nadomak Šida, prikazaćemo kalkulaciju troškova tokom 2019/2020. godine. Mladi poljoprivredni proizvođač i student četvrte godine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Predrag Nikolić zajedno sa roditeljima obrađuje ukupno 27 hektara zemlje, od kojih je pod suncokretom bilo zasejano šest hektara. Tip zemljišta na prvoj parceli je černozem, dok je na ostale tri livadska crnica.

Prema obrađenim podacima prošle godine ovaj ratar po jednom hektaru uložio je oko 67.300 dinara, a u sledećoj tabeli možete videti detaljniji prikaz troškova:

Vrsta troškova po hektaru

Cena (dinar)

Oranje (gorivo)

4.136

Mineralna đubriva + gorivo

18.909

Predsetvena priprema

2.656

Seme suncokreta + gorivo

10.988

Herbicidi + gorivo

8.171

Špartanje (gorivo)

691

Žetva (gorivo)

4.144

Amortizacija po hektaru

8.707

Porez i odvodnjavanje

2.400

Kvarovi + servisi

6.561

Suma

67.363

Napomena, cena rada nije obuhvaćena ovom kalkulacijom

Sva zemlja je u vlasništvu porodice Nikolić, pa nisu imali dodatnih troškova oko zakupa. Takođe, poseduju kompletnu mehanizaciju koja je potrebna za proizvodnju suncokreta, a sve poslove obavlja Predrag zajedno sa svojim ocem, pa im dodatna radna snaga nije bila potrebna. Važno je naglasiti i to da su Predragovi roditelji zaposleni, pa im bavljenje poljoprivredom nije glavni izvor prihoda, već dopunski.

Oranje i bacanje đubriva

Na ovom gazdinstvu proizvodna godina započeta je oranjem 28. oktobra 2019. godine koje je trajalo do 1. novembra. Korišćen je traktor Armatrac 1054e+ sa plugom obrtačem Gassner 1303 tri brazde. Prosečna potrošnja traktora u oranju je 23,6 l/ha, ukupno je potrošeno 152 litara, a cena goriva u oktobru 2019. godine bila je 163 din/l Evro Dizel-a.

Tokom oranja zajedno sa žetvenim ostacima zaorano je mineralno đubrivo NPK 15:15:15 u količini od 200 kg/ha, primenjeno je neposredno pre oranja traktorom IMT 539P sa rasipačem mineralnog đubriva Agrex, čiji je kapacitet 500 kg. Đubrivo je nabavljeno u džakovima od po 25 kg, cena je bila 42 din/kg i do parcele je prevezeno traktorom Armatrac 1054e+ i prikolicom Zmaj 489. Tokom transporta i primene mineralnog đubriva potrošeno je ukupno 47 litara goriva.

Za obradu zemljišta korišćen je traktor Armatrac 1054e+

Priprema za setvu izvršena je u dva navrata traktorom Armatrac 1054e+ i IMT kolskinder-om 3,2 m radnog zahvata. Prvi prohod je urađen 15. i 16. marta 2020., nakon čega je primenjeno mineralno đubrivo Urea po površini zemljišta u količini od 190 kg/ha. Đubrivo je takođe nabavljeno u džakovima od po 25 kg, cena je bila 40 din/kg i korišćeni su isti traktori i rasipač. Nakon toga od 6. do 8. aprila urađen je drugi prohod pripreme za setvu istim traktorom i setvospremačem. Za predsetvenu pripremu ukupno je potrošeno 102 litre goriva, za transport i primenu mineralnog đubriva još 59 litara, a cena je bila 156 din/l.

Posejana dva hibrida

Suncokret je posejan u periodu od 10. do 13. aprila 2020. traktorom IMT 539P i četvororednom sejalicom Olt nodet pneumassem. Tokom setve ukupno je potrošeno 48 litara goriva, a cena je bila 142 din/l. Posejana su dva hibrida suncokreta semenske kuće KWS koja pripadaju grupi srednje ranih, na rastojanju od 70 cm između redova i 26 cm u redu.

Pregled zasejanih hibrida sa predusevima je prikazan u sledećoj tabeli:

Katastarska opština: Bačinci

Parcela

Površina (ha)

Predusev

Posejan hibrid kukuruza

1

1.75

Pšenica

KWS Barolo

2

2,64

Soja

KWS Dragon

3

1

Soja

KWS Barolo

4

0,6

Pšenica

KWS Dragon

Odmah nakon setve, a pre nicanja suncokreta 15. i 16. aprila urađen je prvi tretman herbicidima Telus i Zeazin u količini od jednog litra po hektaru sa utroškom vode oko 180 l/ha. Tretman je rađen traktorom IMT 539P i prskalicom Agromehanika kapaciteta 600 litara i radnim zahvatom od 10 m, tokom prskanja ukupno je potrošeno 20 litara goriva, a cena je bila 138 din/l.

Drugi tretman suzbijanja korova herbicidima je urađen je od 15. do 20. maja preparatima Flupisor u količini od jednog litra po hektaru i Pantera 40 ec u količini od 1,2 l/ha sa utroškom vode oko 240 l/ha. Pritom su korišćeni isti traktor i prskalica, a potrošnja i cena goriva se nisu promenili.

Nakon pet do sedam dana od drugog tretmana herbidicima, urađena je međuredna kultivacija traktorom IMT 539P i četvororednim međurednim kultivatorom Tupanjac. Ukupno je potrošeno 30 litara goriva, a cena je bila 138 din/l. Cilj je bio da se mehanički suzbiju preostali korovi nakon hemijskog suzbijanja i da se razbije pokorica, odnosno uradi aeracija zemljišta.

Kombajn od prijatelja - plaćeno samo gorivo

Vršidba suncokreta započeta je 1. septembra 2020. i trajala je do 16. u mesecu. Korišćen je kombajn Deutz Fahr 4040 Starliner sa petorednim adapterom Capello, a transport je rađen traktorom Armatrac sa dve prikolice Zmaj 489 kapaciteta po osam tona.

Korišćen je kombajn Deutz Fahr 4040 Starliner sa petorednim adapterom Capello

Nikolići nemaju svoj kombajn, međutim u kompenzaciji sa porodičnim prijateljem platili su samo potrošeno gorivo tokom vršidbe. Najnižu izmerenu vlagu 6,2 odsto imao je hibrid Barolo, a najveću Dragon 8,3 odsto. U ovoj godini na razliku u prinosu suncokreta na ovom gazdinstvu je uticao izbor parcela, pa je na prvoj pod hibridom Barolo najniži prinos bio 3.200 kg/ha, a najviši na trećoj pod istim hibridom 3.850 kg/ha.

Prosečan prinos na celokupnoj površini kod Nikolića je bio 3.525 kg/ha. Tokom vršidbe za kombajn i transport suncokreta ukupno je potrošeno 170 l goriva, a cena je bila 146 din/l.

Važnost amortizacije

Tokom setve došlo je do kvara jedne setvene sekcije na sejalici čiji je remont koštao 8.000 dinara, zamenjeni su potrošni radni organi na međurednom kultivatoru, čija je cena bila 7.550 dinara i redovno godišnje servisiranje traktora koje je iznosilo 23.750 dinara.

Amortizacija mehanizacije se uglavnom radi za mašine do 10 godina starosti, jer se nakon toga smatra da su ispunile svoj amortizacioni fond. Na primeru ovog gazdinstva urađena je amortizacija traktora Armatrac 1054e+, starosti tri godine.

Nabavna vrednost traktora

3.526.107 RSD

Procenjena likvidaciona vrednost

1.175.137 RSD

Stopa amortizacije

10 odsto

Osnovica za amortizaciju

(3.526.107 - 1.175.137)

2.350.970 RSD

Godišnje opterećenje amortizacije traktora po hektaru

((2.350.970rsd x 0,1)/ 27ha)

 8.707 RSD/ha

Računi za porez i odvodnjavanje za 2020. godinu za ovih šest hektara iznosili su 14.400 dinara.

Ukupni prihodi i konačna računica

Nikolići su konkurisali 2020. godine i dobili subvencije za zemlju od 4.000 dinara po hektaru i za gorivo od 1.200 dinara po hektaru.

Na osnovu sledeće tabele možemo videti da je na površini od šest hektara suncokreta ukupan prinos 21.150 kg, celokupan rod je prodat mesec dana nakon vršidbe po ceni od 37 din/kg. Ostvareni su prihodi od oko 820.00 dinara, a ukupni troškovi su bili oko 400.000 dinara. Iz navedenog ostvarena je razlika od 410.000 dinara, a kada se taj iznos podeli sa ukupnom površinom dolazi se do zaključka da je njihova zarada na jednom hektaru suncokreta u 2020. godine 68.300 dinara.

Da se celokupan prinos prodao u trenutku vršidbe po ceni koja je bila na Produktnoj berzi u Novom Sadu, a koja se kretala u rasponu od 39,05 do 41,25 din/kg tokom septembra 2020., zarada po hektaru bi bila 73.300 dinara.

Pregled ukupnih preciznih troškova možete videti u sledećoj tabeli:

Vrsta troškova

Cena

Oranje

24.776

Mineralno đubrivo MAP + gorivo

(50.400 + 7.661)

58.061

Mineralno đubrivo UREA + gorivo

(46.000 + 9.204)

55.204

Predsetvena priprema

15.912

Seme kukuruza + gorivo

(59.000 + 6.816)

64.816

Herbicidi (Teleus i Zeazin)+ gorivo

(13 842 + 2760)

16.602

Herbicidi (Flupisor i Pantera 40 ec) + gorivo

(29 580 + 2760)

32.340

Špartanje

4.140

Žetva (gorivo)

24.820

Kvar + remont + servisiranja

39.300

Amortizacija

52.242

Porez + odvodnjavanje

14.400

Suma

403.613

Ukupan pregled preciznih prihoda možete videti u sledećoj tabeli:

Prihodi

RSD

Subvencije

5,99 x 5200 = 31.148

Cena roda suncokreta 2020

21 150 kg x 37 din = 782.550

Suma

813.698

Mišljenje Predraga Nikolića je da primena potpune agrotehnike umnogome povećava troškove, ali je isto tako važan faktor u ostvarenju visokih prinosa i na kraju profita. Međutim ipak je presudna cena suncokreta koja je već nekoliko godina na samom početku žetve izuzetno niska, pa proizvođači koji su prinuđeni da odmah prodaju rod kako bi krenuli sa setvom pšenice gube potencijal zarade.

"Traktori sa kojima obrađujemo zemlju su starosti 11 i tri godine, što je iznad proseka za našu zemlju, međutim planiramo da i dalje ulažemo u mehanizaciju jer je ona važna karika u lancu ove proizvodnje. Bez obzira na to, mislim da je opstanak malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava, koja su slična mom veoma upitan", kaže Nikolić i dodaje da su se mnogi njegovi prijatelji iz sela koji nemaju dovoljno zemlje uglavnom okrenuli od poljoprivrede.


Povezana biljna vrsta

Suncokret

Suncokret

Sinonim: - | Engleski naziv: Sunflower | Latinski naziv: Helianthus annuus L.

Suncokret potiče iz Amerike (Meksiko, Peru). Najpre je uzgajan kao ukrasna biljka, seme je korišteno za ishranu ptica, a ljudi su jeli jezgro iz semena. 1840. godine je prvi put... Više [+]

Foto prilog


Tagovi

Suncokret Troškovi Proizvodnja Predrag Nikolić Oranje Prinos Cena suncokreta


Autor

Dimitrije Jovanović

Više [+]

Student master studija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. U poljoprivredi se vodi načelom da uspešna proizvodnja zavisi kako od teorijskog znanja tako i od dobre poljoprivredne prakse.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Drage autorke, srećan nam 8.mart. Slovačka redakcija trećeg kanala Radia Novi Sad je svojim koleginicama čestitala ovaj praznik na nesvakidašnji i ukusniji način. Kažu kolege, ove godine preskačemo karanfile. :D