• Zaštita biljaka
  • 29.07.2020. 14:00

Koje su prednosti okvašivača prilikom zaštite useva?

Okvašivač nema fungicidno, herbicidno niti insekticidno delovanje, ali uz primenu preparata sa ovim dejstvima, pospešuje njihovu aplikaciju i aktivnost. U tekstu saznajte kako.

Foto: Zlatko Markovinović
  • 201
  • 25
  • 0

Iako je uloga okvašivača u zaštiti bilja dobro poznata, njegova primena u praksi nije mnogo zastupljena kod pojedinih poljoprivrednih proizvođača. Zato želimo ovim tekstom da obnovimo gradivo i podsetimo na njegov značaj, ali i da ukažemo na prednosti primene.

Zadržati preparat što duže na listu

Okvašivač je sredstvo koje nema insekticidno, fungicidno niti herbicidno delovanje, ali uz upotrebu preparata sa navedenim dejstvima pospešuje njihovu aplikaciju i aktivnost. U zaštiti bilja svrstava se u pomoćne preparate čija upotreba dovodi do bolje iskorišćenosti samog pesticida. Ova sredstva produžavaju efektivni vek folijarno apliciranih pesticida i đubriva, istovremeno štiteći biljke od ispiranja, kao i mogućih gubitaka prilikom kiše. Takođe je njegova primena poželjna prilikom navodnjavanja, a štititi i od isparavanja i fizičke abrazije. Iz tog razloga, prilikom folijarne primene zaštitnih sredstava, preporučuje se upotreba prskalice sitnijih dizni da bi se aplikacija odvijala u vidu magle ili orošavanja.

Osnovna uloga ovog sredstva ili "lepila", kako se popularno naziva u narodu, je da se primenjeni preparati što duže zadrže na listu, te da im se produži dejstvo, ali i da im učunkovitost bude veća.

Obavezna primena na biljkama sa voštanom prevlakom

Postoje određeni usevi kod kojih je primena okvašivača neizostavna, a reč je o onom povrću koje ima voštanu prevlaku kao što su: repe, luk, kupus i ostale kupusnjače, jer bi u suprotnom pesticid brzo skliznuo sa takvog lista. Zatim, obavezna je upotreba ovog sredstva kod folijarnih herbicida, osim kod onih sredstava koja već u sebi sadrže okvašivač kao što je na primer herbicid Laudis.

Kako pravilno preračunati potrebne doze pesticida?

Takođe, neophodna je njegova upotreba kod suzbijanja pepelnice na jabuci, zatim kod tretiranja biljaka sa izraženim dlakavim listovima, kod suzbijanja insekata u fazi larve koje formiraju paučinaste zaperke, kao i pri suzbijanju insekata sa hitinskim omotačem, te kod uništavanja grinja, kruškine buve na voću i brojni drugi benefiti. 

Na tržištu postoji veliki broj okvašivača, ali većina njih nisu univerzalni. Pojedini su registrovani samo za kombinovanu upotrebu, sa herbicidima i na ovo posebno treba obratiti pažnju, jer se pri odabiru sredstava često prave i greške.


Tagovi

Zaštita biljaka Poljoprivredni proizvođači Primena okvašivača Iskorišćenost pesticida Neizostavna primena Suzbijanje pepelnice


Autorka

Danijela Plavšić

Dipl.ing. poljoprivrede sa dugogodišnjim iskustvom. Uvek spremna na nove izazove u oblasti agrobiznisa. U stalnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima i njihovim problemima proistekla je borba za bolji položaj istih i za borbu agrara uopšte. Iz tog razloga bavi se i agrarnom politikom.