• Skladištenje kukuruza
  • 01.10.2020. 10:30

Kukuruz: Važnost mesta čuvanja i temperaturnog režima sušenja

Da bi sušenje zrna bilo što ekonomičnije bitna je i vlaga zrna koje dolazi na sušenje kao i izbor i održavanje temperaturnog režima, a granične maksimalne temperature za sušenje merkantilnog zrna i semenskog zrna se razlikuju, napominje stručnjak za ratarstvo PSSS Loznica Milenko Đurić.

Foto: Depositphotos/sarymsakov
  • 240
  • 21
  • 0

Kukuruz se u skladištima posle berbe čuva u klipu ili u zrnu. Najpouzdaniji način za čuvanje kukuruza je sušenje zrna u sušarama gde se vlaga smanjuje na 13 do 14 odsto i kao takvog ga je moguće čuvati i više od godinu dana. Pravilnim sušenjem kukuruza čuva se kvalitet, a gubici hranljivih materija su minimalni, navodi stručnjak za ratarstvo Poljoprivredno stručne službe Loznica Milenko Đurić.

Berba kukuruza u klipu se obavlja kombajnima za skidanje kukuruza, vučenim ili samohodnim. Posle žetve klipovi se suše u koševima (čardacima). Pri skladištenju kukuruza u koševe treba voditi računa o vlazi zrna koja ne bi trebalo da pređe 24 do 25 odsto zbog čuvanja u toku zime i moguće pojave bolesti.

Solidna godina za kukuruz, ali daleko od rekordne - smatraju ratari

Kada se kukuruz, koji se koristi za ishranu u stočarstvu ili preradu, vrše u zrnu, proces manipulacije je sledeći;

  •  iz traktorske ili kamionske prikolice zrno se sipa u prijemnu jamu;
  •  iz prijemne jame odlazi na čišćenje od raznih nečistoća;
  •  nakon toga, zrno koje je očišćeno od krupnih i slamastih primesa se prebacuje u deo gde se obavlja sušenje, a nešistoće u deo bunkera za primese;
  • sušenje kukuruza se obavlja korišćenjem raznih vrsta energenata, najčešće gasa, fosilnih goriva, a u poslednje vreme i biomase;
  • po zavšetku sušenja zrno se hladi i posle hlađenja se obavlja dalje čišćenje.

Zrno iz sušare u podno skladište

Očišćena masa se u zavisnosti od infrastrukture u krugu sušare može utovarati u prikolice radi daljeg transporta ili sistemom transporetera prebacivati u silose postavljene u blizini radi daljeg čuvanja. Osušeno zrno iz sušare sa 13 do 14 odsto vlage se može čuvati u običnim podnim skladištima koji su dobro provetreni i zaštićeni od padavina, a visina gomile može da bude od tri do 3,5 m, ističe Đurić.

Pored toga zrno se može čuvati u silosima, a poslednjih nekoliko godina na manjim poljoprivrednim gazdinstvima čuvanje se obavlja u koševima-čardacima koji su obloženi mrežom sa sitnim okcima do pet milimetra.

Mikotoksini u kukuruzu, berba, čuvanje i skladištenje

Podsetimo, ukoliko se zrno suviše dugo suši na polju u nepovoljnim vremenskim uslovima, preostala vlaga u zrnu može biti dovoljna da u uslovima čuvanja obezbedi kontinuirani razvoj gljiva, koje su izvršile infekciju na polju. 

Da bi sušenje zrna bilo što ekonomičnije bitna je i vlaga zrna koje dolazi na sušenje kao i izbor i održavanje temperaturnog režima. Treba napomenuti da se granične maksimalne temperature za sušenje merkantilnog zrna i semenskog zrna razlikuju i da se semenski kukuruz suši na manjim temperaturama.

Kontrola stanja zrna

U toku godine u procesu čuvanja zrna bez obzira na tip skladišta potrebno je periodično kontrolisati u kakvom je stanju zrno. Na prvom mestu se obraća pažnja na boju i miris kao i na praćenje temperature pomoću termo sondi. Ako se primeti da masa dobija miris i boju koja je neuobičajena za kukuruz zrno treba provetravati ili ohladiti.

U savremenim silosima ovaj proces je mehanizovan dok se na gazdinstvima mora pribegavati racionalnim rešenjima koja određuje sama lokacija skladišta i objekti koji mogu poslužiti u svrhu naknadnog čuvanja, napominje stručnjak za ratarstvo.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Skladištenje kukuruza Sušenje kukuruza Milenko Đurić Čuvanje kukuruza Vlaga Silosi Koš za kukuruz


Autorka

Julijana El Omari

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Duboko zimsko oranje je u toku, neki poljoprivredni proizvođači usled previše poslova ne stignu da o... Pročitaj celu belešku »