• KWS Srbija
  • 08.03.2019. 10:00

KWS hibridi za kvalitet zrna i silaže

Različita zrelost kukuruza u momentu žetve utiče na svarljivost kod životinja. Obično se počinje sa pripremom silaže kada je ukupna vlaga od 71 do 64% i odnos suve materije od 33 do 38% u ukupnoj masi silaže.

Foto: KWS Srbija
  • 437
  • 49
  • 0

Intenzivnija stočarska proizvodnja podrazumeva ispunjenje određenih preduslova. Dobar deo proizvođača opredelio se za intezivan uzgoj stoke odnosno da postane ono što se u savremenoj proizvodnji zove - robni proizvođač, potpuno okrenut jednom cilju a to je postizanje što većeg profita po jedinici proizvoda. Jedan od važnijih ciljeva pored formiranja kvalitetnog stada dobrog porekla je i obezbeđivanje dovoljnih količina hrane.

Momenat žetve bitan za kvalitet silaže

Kvalitet same silaže u velikoj meri zavisi od momenta žetve. Različita zrelost kukuruza u momentu žetve utiče na svarljivost kod životinja. Obično se počinje sa pripremom silaže kada je ukupna vlaga od 71 do 64% i odnos suve materije od 33 do 38% u ukupnoj masi silaže.

Prirast životinje zavisi od krupnoće mlevenja zrna

Funkcija mlevenja kao najčešćeg oblika prerade zrna kukuruza je, između ostalog, povećati svarljivost skroba u probavnom traktu i omogućiti njegovu ravnomernu izmešanost s ostalim sastojcima krmnih smesa. Hibridi s višim udelom brašnastog endosperma lakše se melju, pa se troši manje energije. Krupnoća mlevenja je važna za ekonomičnu svinjogojsku proizvodnju. Ako je zrno krupno mleveno, slabije se iskorišćavaju hranjive materije iz njega pa životinja sporije raste, a ako je brašnasto tada se troši puno energije za mlevenje, a brašno može izazvati čireve kod svinja. Pravilo je da što je svinja mlađa treba joj sitnija meljava za dobro iskorišćenje hrane i visoke priraste.

Sa pripremom silaže se počinje kada je ukupna vlaga od 71 do 64%

Hrana za prasad, naročito ako se peletira, melje se na krupnoću od 0,5 mm, za svinje u tovu na 0,66 - 0,75 mm, a za krmače na veličinu 0,4 - 0,6 mm. Neujednačena veličina čestica dovodi do loše izmešanosti smese. Za pravilnu izmešanost kukuruza s ostalim sirovinama važno je da su čestice ujednačene krupnoće. Varijabilnost veličine čestica zrna kukuruza ne bi trebala biti veća od 10%.

Tabela 1: Prosečni udeo pojedinih tkiva u celoj biljci kukuruza i njihova prosečna svarljivost

Tkivo
% u suvoj masi
Svarljivost (%)
List
14
72
Zrno
44
94
Stabljika
26
64
Komušina
8
70
Oklasak
8
64

Analizirani KWS hibridi kukuruza pri sadržaju suve mase od 35% imaju viši udeo visokoiskoristvih delova biljke - zrna i lista od proseka pa zato njihova silaža sadrži više energije. 

Tabela 2: Svarljivost (%) pojedinih delova i cele biljke KWS hibrida kukuruza

Hibridi/delovi biljke

KALIMNOS

MIKADO

KERMESS

KONSENS

List

70,5

76,2

73,4

73,9

Komušina

73,4

78,7

77,1

77,0

Zrno

94,0

98,6

97,3

96.6

Oklasak

65,6

70,2

68,8

69,6

Stabljika

64,0

66,7

65,0

65,4

Cela biljka

73,50

78,08

76,32

76,50

Za više informacija o svim hibridima kukuruza kmpanije KWS Srbija, obratite se prodajno-stručnom timu na jedan od niže navedenih kontakata!


Tagovi

Silaža kukuruza Zrno KWS Hibrid Uzgoj svinja


Partner

KWS Srbija d.o.o

Industrijska 5, 21220 Bečej, Srbija
tel: +381 (0) 11 301 6965, e-mail: mykws.rs@kws.com web: http://www.kws.rs/