Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Oranje
 • 03.11.2023. 12:00

Od čega zavisi dubina, a od čega tehnika oranja?

Ore se najčešće raoničnim ili lemešnim plugovima, a u manjoj meri diskosnim, rotacionim, vibracionim ili nekim drugim. Raonični plug zemlju seče, okreće, rastresa, drobi i delimično meša.

Foto: Depositphoto/nehruresen
 • 3.035
 • 235
 • 0

Oranje je danas jedini način obrade kojem se zemljište okreće, a najmanje meša. Ova agrotehnička mera u vreme povoljnog stanja zemljišta izaziva efekat "kalanja" ili listanja što je vrlo poželjno. Taj efekat se javlja zbog trenja odnosno otpora što se stvara na površini odgrnjače (daske za prevrtanje i drobljenje brazde).

Oranjem se zemlja dovodi u pogodno stanje za predsetvenu pripremu i setvu ili sadnju. Zbog povećanja aeracije, ona postaje toplija. Pojačava se rad mikroorganizama i razlaganje organske materije. Prekida se kapilaritet. Stimuliše se bolji razvoj korenova i drugo.

Napravite dobar izbor plugova za predstojeće oranje

Ore se najčešće raoničnim ili lemešnim plugovima, a u manjoj meri diskosnim, rotacionim, vibracionim ili nekim drugim. Raonični plug zemlju seče, okreće, rastresa, drobi i delimično meša.

Dubina oranja

S obzirom na dubinu zahvata, oranje se može podeliti u:

 1. Vrlo plitko do 10 cm. Usled vrlo malog zahvata u dubinu i malog specifičnog otpora, mogu se koristiti višebrazni plugovi velikog radnog zahvata ili teške tanjirače. Ova obrada se primenjuje nakon skidanja strnina u leto (ljuštenje strnjike, prašenje, zaoravanje strnjišta).
 2. Plitko od 10 do 20 cm ima agrotehničku svrhu kao prethodna kategorija, ali je prikladnija za unošenje organskih đubriva, zaoravanje siderata (zelene mase-đubriva), žetvenih ostataka ili predvegetacijsko uništavanje korova;
Zaoravanje žetvenih ostataka (foto: Z. Markovinović)
 1. Srednje duboko od 20 do 30 cm ima namenu stvaranja pogodnijeg supstrata za setvu/sadnju. Primenjuje se i radi obavljanja đubrenja, prvenstveno namenjena gajenim biljkama za koje se ore, te se ovo se često naziva oranje za setvu;
 2. Duboko od 30 do 40 cm obavlja se samo raonim plugovima. Ovo oranje se primenjuje radi produbljivanja mekote ("zdravice") i korekture klime (sakupljanje vlage i vertikalne drenaže). Duboko se ore za ratarske kulture dubljeg zakorenjavanja. Svi zahvati đubrenja (mineralnog i organskog) mogu se povezati sa dubokim oranjem;
 3. Vrlo duboko od 40 do 50 cm se obavlja samo jednobraznim plugom većih dimenzija zbog vrlo velikog specifičnog otpora. Koristi se u meliorativnim zahvatima, prvenstveno radi korekture klime i vodnih prilika u zemljištu. Vrlo duboko oranje se spaja sa meliorativnim đubrenjem i ono obično ne prethodi setvi, već se ostavlja da zemljište neko vreme leži kako bi se sleglo i aktiviralo pod uticajem padavina.

Načini oranja

Po pravilu ore se uz dužu stranu parcele, a na nagibima po izohipsama, ili po konturama. Na parcelama u ravnici pravougaonog ili kvadratnog oblika ore se u oba pravca, naizmenično iz godine u godinu, što omogućuje bolje mešanje zemljišta, izravnavanje površinskog sloja. Pri tome treba odabrati odgovarajuću tehniku. Ona zavisi od reljefa, osobina i vodnih prilika zemljišta, klime, vučne sile i vrste pluga, zatim od veličine i oblika parcele. Razlikujemo nekoliko tehnika oranja zavisno od načina slaganja brazde:

 1. u ravnicu ili na "čunak";
 2. u slogove, klasičnim lemešnim plugovima, naoravanjem i razoravanjem; u sredini parcele ostaje naor ili razor;
 3. u figuru, na ravnim parcelama, kvadratnog, pravougaonog ili okruglastog oblika; ovo je u stvari vid oranja u ravnicu;
 4. na grebenove, dvostranim plugovima sa dve daske formiraju se grebeni na kojima se seju ratarske kulture;
 5. na sistematizovanim terenima u ravnici i nagibu;
Grafički prikaz tehnika oranja (skica: S. Nekić)

Oranje u ravnicu

To je najbolja tehnika jer nema nikakvih gubitaka u proizvodnoj površini, odnosno najmanje je praznog hoda traktora. Pri oranju u ravnicu brazde padaju u jednu stranu. Za to se primenjuju plugovi obrtači ili premetnjaci (balansni plugovi) sa dvostrukim plužnim telima.

Tehnika sastoji se u tome što se oni mogu vraćati istim tragom u povratnom smeru prevrtanjem plastice na desnu stranu, pri čemu se racionalizuje utrošak pogonskog goriva, smanjuje potrebno vreme i povećava učinak.

Za ravno oranje, plugovi obrtači (foto: A. Jovanović)

Oranje u ravnicu se koristi na zemljištima sa dobrom dreniranošću i u manje vlažnoj klimi. U vlažnoj klimi i na težim zemljištima, došlo bi do saturacije vode na površini - zabarivanja u depresijama. Počinje se na jednom kraju parcele, a završava na drugom. Kada plug izvuče jednu brazdu, na kraju parcele plužno telo se obrne i nastavlja da ore sledeću, susednu brazdu. Ovo je najbolji način ove agrotehničke mere, najmanje je praznih hodova i najbolje je ekonomisanje vremenom i energijom traktora, a parcela ostaje relativno glatka, bez naora i razora.

Oranje u slogove

Ova tehnika koristi se na ravnim terenima i nagibima, klasičnim lemešnim plugovima (ravnjacima), koji oru u jednu stranu (udesno). Naoravanje je kada plug počne orati parcelu u sredini, pa ide prema krajevima. Na sredini se stvara greben (naor).

Plug ravnjak ili lemešni

Razoravanje je suprotan način od naoravanja. Oranje počinje na desnom, pa onda levom kraju parcele i ide prema sredini, na kojoj ostaje razor (otvorena brazda). Primenjuje se pretežno na teškim, vlažnim zemljištima, sa površinskom vodom, gde razor služi kao kanal sisavac. Parcela koja se jedne godine ore na razor, druge godine se naorava, i tako dalje.

Figurno oranje

Primenjuje se na velikim površinama, propusnim zemljištima, u manje vlažnoj klimi. U sredini table ili parcele nekim se od načina izore "figura" (odatle naziv) i oko nje obavi oranje u krug ili kružno. Ostatak na uglovima table ili parcele izorava se uobičajeno.

Oranje na grebenove

Ovaj način primenjuje se u sušnim područjima i na vlažnim zemljištima. Dvostranim plugovima ogrnjačima (sa dve daske - odgrnjače) formiraju se grebenovi na kojima se seju kulture. Ovo se praktikuje na plitkom tlu, da bi se dobio dublji sloj za zakorenjavanje useva. Brazde ili jarci pojačavaju sušenje zemlje stvaranjem veće površine evaporacije (isparavanja).

Na suvim zemljištima setva je u jarke između grebenova, u kojima usev dobija više vlage ceđenjem iz grebenova.


Tagovi

Raonični ili lemešni plugovi Načini oranja Tehnika oranja Dubina oranja Plugovi obrtači Na čunak Figurno U slogove Na razor


Autor

Stanko Nekić

Više [+]

Diplomirani inženjer agronomije, specijalizovan za voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, povrtarstvo i fitomedicinu.