• Setva kukuruza
 • 24.03.2019. 17:00

Predsetvena priprema zemljišta i setva kukuruza

Setva je najvažnija operacija u proizvodnji kukuruza. Njoj se uvek mora posvetiti posebna pažnja jer učinjene greške u ovoj fazi, ne mogu se kasnije ispraviti.

Foto: Despositphotos/travelwitness
 • 954
 • 38
 • 0

Nastavlja se razdoblje srazmerno toplog vremena, bez padavina pa je potrebno što pre započeti sa zatvaranjem zimske brazde i pripremom zemljišta za setvu kukuruza. Prva operacija sa kojom se kreće je dopunska obrada ili predsetvena priprema tla.

Dopunska obrada započinje kad nam to vremenski uslovi u proleće dozvole. Cilj je što pre zatvoriti zimsku brazdu da bi se sačuvala akumulirana zimska vlaga. Ranim zatvaranjem zimske brazde osigurava se ravnomerno sušenje i zagrevanje setvenog sloja. Ova radna operacija izvodi se teškim drljačama ili tanjiračama. Tako zatvorena zimska brazda ostaje po pravilu do vremena pripreme zemljišta za setvu.

Tlo se za setvu priprema setvospremačem neposredno pre setve. Dubina rada mašina za predsetvenu pripremu podešava se u zavisnosti od stanja i vlažnosti zemljišta, vodeći računa o očuvanju pozitivnih efekata izmrzavanja. Kod oruđa za pripremu tla za setvu kukuruza, bitno je pravilno podesiti priključnu mašinu. Cilj ove operacije dobijanje je željene dubine setvene posteljice i strukture tla za setvu. Za kukuruz važi pravilo da seme mora imati tvrdu posteljicu, a meki pokrivač.

Izbor hibrida

Kod izbora hibrida kukuruza rukovodimo se namenom korišćenja:

 • proizvodnja za zrno na bazi 14 % vlage,
 • proizvodnja vlažnog zrna za siliranje (VVK) sa vlagom 30-35 %,
 • proizvodnja zelene mase za siliranje čitave stabljike kukuruza sa 32-40 % suve materije

Nastavlja se razdoblje srazmerno toplog vremena, bez padavina pa je potrebno što pre započeti sa zatvaranjem zimske brazde i pripremom zemljišta za setvu kukuruza. Prva operacija sa kojom se kreće je dopunska obrada ili predsetvena priprema.

Setva kukuruza

Setva je najvažnija operacija u proizvodnji kukuruza. Njoj se uvek mora posvetiti posebna pažnja jer u setvi učinjene greške ne daju se kasnije ispraviti.

Osnovno pravilo je da se sa setvom krene kada se temperatura tla na dubini od 5 cm ustali na 10-12 ºC. 

U slučaju da nastupi kišovito i hladno vreme u optimalnom agrotehničkom roku, setvu treba odgoditi i započeti kad se temperatura setvenog sloja podigne na 10-12 ºC.

Uticaj temperature na brzinu nicanja kukuruza prikazan je u tabela 1.

Tabela 1.: Uticaj temperature na brzinu nicanja kukuruza

Temperatura

Vreme potrebno za nicanje

10,0-12,8 ºC

18-20 dana

15,6-18,3 ºC

8-10 dana

21,0 ºC

5-6 dana

Kukuruz jako reaguje na temperaturna kolebanja, a posebno je osetljiv ponikli usev:

 • na 8-10 ºC - prestaje rast biljke,
 • na 5 ºC - usev žuti i zaostaje u razvoju,
 • na -1,1 ºC - dolazi do propadanja nadzemnog dela biljke,
 • u fazi tri lista kukuruz je relativno otporan na niske temperature i može podneti temperaturu od -2 do -3 ºC, uz oštećenje listova.

Pri odluci o početku setve možemo koristiti vremensku prognozu koju meteorolozi sa velikom sigurnošću daju za nekoliko dana unapred.

Rana setva kukuruza ima niz prednosti. Njom se osigurava ranije klijanje i nicanje semena kukuruza, bolje korišćenje zimske vlage, ranija pojava metlice, svile, ranije cvetnje i oplodnja pa se izbegavaju velike vrućine i suv vazduh u najosetljivijim fazama razvoja biljaka. Kukuruz dozreva ranije i potpunije, a sve to utiče na povećanje količine i kvaliteta prinosa. Međutim, treba napomenuti kako rana setva nosi i određene rizike zbog mogućnosti pojave kasnih mrazeva.

Dubina setve

Dubina setve značajna je za ravnomerno nicanje kukuruza i zavisi od više faktora:

 • tipu zemljišta, vlazi i njegovoj pripremljenosti za setvu,
 • temperaturi tla na setvenoj dubini,
 • karakteristikama semena (klijavost, energija klijanja, apsolutna težina).

Dubina setve kukuruza u zavisnosti od tipa zemljišta, prikazana je tabeli 2.

Tabela 2. Preporuka za dubinu setve kukuruza, u zavisnosti od dubine tla:

Tip zemljišta

Dubina setve

- lakša tla

6-7 cm

- teža tla

5-6 cm

Pri ranoj setvi, kada su temperature tla niže, a setveni sloj teže se isušuje, setva treba biti plića za 1-2 cm od preporučene dubine. Kod kasnije setve, dubina treba da se poveća za 2-3 cm kako bi seme bilo položeno u vlažni sloj zemljišta.

Posebnu pažnju treba obratiti na brzinu kretanja sejačice u setvi kukuruza. Optimalna brzina kretanja je 6-8 km/h. Pri brzini iznad 8 km/h dolazi do neravnomernog rasporeda zrna kukuruza u redu.

Setvu treba organizovati tako da počne i završi se u optimalnim agrotehničkim rokovima.

Autor: dipl. ing. poljoprivrede, Luka Jović


Tagovi

Setva kukuruza Predsetvena priprema Dubina setve Setvospremači