• Žitarice u Banatu
  • 30.04.2017. 11:00

Pregledi pšenice i ječma

Kontinuirani pregledi pšenica i ječma u Banatu pokazali su prisustvo rđe i sive pegavosti lista na pšenici i ramulariozne pegavosti i sočivaste pegavosti lista na ječmu.

Foto: Jasna Bajšanski
  • 1.720
  • 133
  • 0

U regionu srednjeg Banata setva ozimih strnih žita obavljena je u periodu od početka oktobra, u redovnim rokovima setve, pa sve do kraja novembra, odnosno kasnim rokovima setve. Razlog razvučenog setvenog perioda je nemogućnost ulaska u parcele usled obilnih padavina u pomenutom periodu.

Prognozno-izveštajna služba pri Poljoprivredno-stručnoj službi Zrenjanin od setve do sadašnjeg trenutka radi kontinuirane preglede pšenice i ječma.

Optimalan rok, zdrava pšenica

Od prisutnih simptoma bolesti, PIS Zrenjanin registrovao je sivu pegavost lista čiji prouzrokovač je Septoria tritici i rđu, koju izaziva Puccinia spp. u niskom procentu Simptomi pepelnice koju prouzrokuje Erysiphe graminis, nisu registrovani, rekla je dipl.ing. zaštite bilja Snežana Parađenović. Ona podseća i na sledeće:

"Tokom poslednje dekade decembra, kao i tokom celog januara, usledio je dugi, izuzetno sušan i hladan period. To je doprinelo zaustavljanju razvoja pšenica (fenološka faza razvoja) i dalje pojave simptoma bolesti. Pregledima ozime pšenice obavljenim 27. i 28. februara registrovana je fenološka faza bokorenja sa razvijenim jednim do dva sekundarna stabla, BBCH 21-22, sa intenzivnijem porastom lisne mase i jače razvijenim korenom. Na osnovu kontinuiranih pregleda, možemo zaključiti da se kondicija useva popravlja".

Kod pšenica iz kasnih rokova setve došlo je do izmrzavanja useva, na nekim parcelama i do potpunog propadanja. Tokom marta nastavljen je period bez padavina, te tako nije bilo uslova za spratovno širenje bolesti na pšenicama koje su u tom periodu bile u fazi jednog-dva razvijena kolenca, BBCH skala 31-32.

"S obzirom na to da prag štetnosti nije postignut, fungicidni tretman u ozimim pšenicama se za sad ne preporučuje", kaže Parađenović.

Pojava bolesti

Zbog fitopatogenih gljiva, ječmu treba tretman

Pregledom ozimog ječma na većem broju lokaliteta u srednjobanatskom okrugu u zimskom periodu, tačnije tokom novembra i decembra, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, čiji je prouzrokovač Pyrenophora teres, i to u nižem intenzitetu napada.

U zimski period ječam je ušao u fazu intenzinog bokorenja. Zatim je usledio period izuzetno niskih temperatura, koji je zaustavio biljke ječma u daljem rastu i razvoju, kao što je bio slučaj i kod pšenica.Takođe i bolesti tipa pegavosti su u tom periodu bile zaustavlje.

"Vizuelnim pregledima zdravstvenog stanja ječma 11. aprila i to sorti NS 565, Nonius i Rudnik registrovano je prisustvo Ramularia collo-cygni - prouzrokovač ramulariozne pegavosti i Rhynchosporium secalis koja je uzročnik sočivaste pegavosti. Prisustvo patogena je na nivou epidemijskog praga i tada RC Zrenjanin daje signal za tretman, koji je neophodno sprovesti jednim od registrovanih fungicida", objašnjava sagovornica.

Preporuke fungicidnih tretmana ječma na području ovog regiona, a od strane PIS-a Zrenjanin, je upotreba Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) u količini od 0,4 do 0,6 litara po hektaru ili Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil). Potrebna količina je 1,5 litra po hektaru.

Foto: Jasna Bajšanski


Tagovi

Srednjobanatski okrug Pregledi pšenica Setve Optimalni rokovi Fazi bokorenja Sekundarna stabla Kasni rokovi setve Simptomi bolesti PIS PSS Zrenjanin Siva pegavost lista Rđa Pepelnica Snežana Parađenović Kondicija useva Intenzivni porast Li


Autorka

Jasna Bajšanski

Jasna Bajšanski, Zrenjanin