• Victoria Logistic
  • 23.08.2017. 08:00

Prijavite se za analizu zemljišta!

Poljoprivredni proizvođači koji primenu mineralnih hraniva vrše na osnovu analize zemljišta, imaju neuporedivo bolju polaznu osnovu za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

Foto: victorialogistic.rs
  • 3.402
  • 159
  • 1

Ova godina je primer da su poljoprivrednici koji su poštovali sve agrotehničke mere, a jedna od njih je analiza zemljišta, zabeležili bolje stanje na svojim parcelama u poređenju sa onima koji to nisu uradili. Uz precizno određena hraniva, biljke bolje rastu i razvijaju se, donose dobar rod, a kao produkt toga ostvaruje se i bolji profit sa parcela.

Odmah nakon ubiranja useva pšenice, soje, suncokreta, kukuruza i ubiranja plodova pravo je vreme da se počne sa uzorkovanjem zemljišta kako bi se tačno znalo kako đubriti parcele.

Stručna služba VICTORIA LOGISTIC kao i do sada, nudi uslugu najsavremenijeg potpuno automatskog uzorkovanja zemljišta. Uzorak se uzima automatskom sondom, sa iste zadate dubine na parceli, ljudski rad je sveden na minimum što značajno smanjuje mogućnost bilo kakve greške pri radu. Prilikom uzorkovanja koristi se GPS tehnologija pomoću koje se snimaju i mapiraju parcele. Svaki uzorak se ispituje u akreditovanim laboratorijama, a na osnovu dobijenih rezultata izdaju se preporuke za đubrenje.

Korišćenje GPS tehnologije

Zemljište je neobnovljiv resurs i intenzivnim i nemarnim ophođenjem prema njemu može brzo doći do njegove destrukcije. U zemljište je potrebno neprestano ulagati kako bi se njegova plodnost održala i povećavala. Sve što se iz zemljišta iznese prinosom potrebno je vratiti đubrenjem. Donošenje racionalne odluke o količini i formulaciji hranljivih materija moguće je jedino na osnovu agrohemijske analize zemljišta.

Ova analiza nam omogućava da gajenim biljkama obezbedimo baš ono što im nedostaje, da efikasno primenjujemo đubriva (mineralna i/ili organska). Hemijsku analizu zemljišta za potrebe kontrole plodnosti neophodno je uraditi na svake 4 godine, kako bi na osnovu nje utvrdili da li je došlo do povećanja ili smanjenja sadržaja hranjivih materija u zemljištu i spram toga isplanirali đubrenje u narednom periodu.

Analize zemljišta obavljati u akreditovanim laboratorijama

Hemijskom analizom uzorka zemljišta za potrebe kontrole plodnosti utvrđuju se sledeća svojstva: reakcija zemljišta ili pH vrednost, sadržaj kalcijum-karbonata (CaCO₃ %), sadržaj humusa (%), sadržaj ukupnog azota (N %), sadržaj lakopristupačnog fosfora i sadržaj lakopristupačnog kalijuma.

Sve agrohemijske analize zemljišta treba obavljati u akreditovanim laboratorijama kako bi bili sigurni u ispravnosti dobijenih rezultata. Na osnovu ovih podataka određuju se količine i formulacije đubriva koje treba primeniti. Greške koje se prave prilikom nekontrolisane primene đubriva mogu nas skupo koštati.

Proces uzimanja uzorka zemljišta

Prosečan uzorak zemljišta uzima se sa maksimalne površine od 5 do 10 ha u zavisnosti od homogenosti parcele. Prosečan uzorak zemljišta sa ove površine sastoji se od 20-25 pojedinačnih uboda i isto toliko GPS koordinata. Ponovnim povratkom na parcelu nakon 4-5 godina poželjno je uzorke zemljišta uzeti sa istih pozicija kako bi se ustanovila eventualna promena u plodnosti zemljišta. Dubina uzimanja uzoraka zemljišta za potrebe ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta je od 0-30cm, a za potrebe voćarskih 0-30 i 30-60 cm. Dubina uzimanja uzoraka zemljišta treba da bude uniformna što je prema mišljenju stručne službe moguće jedino automatskim sondama. Prosečan uzorak zemljišta treba da teži od 1 do 1,5 kg. Na osnovu ove količine zemljišta donosi se zaključak o sadržaju hranljivih materija u masi od 19,5 do 42 miliona kg zemljišta koliko teži sloj od 0-30 cm sa površine od 5 do 10 ha.

Nakon završetka proizvodne sezone, pravo je vreme za analizu zemljišta

Ukoliko je parcela koju uzorkujemo veća od 5-10 ha potrebno je parcelu podeliti na više pojedinačnih poligona/parcelica uz pomoć GPS uređaja. Svaki od poligona/parcelica potrebno je zasebno uzorkovati. Uzorkovanjem zemljišta na ovaj način moguće je izvršiti primenu mineralnih i organskih hraniva u različitim dozama u skladu sa potrebama biljaka i obezbeđenošću zemljišta.

Nakon završetka proizvodne sezone, pravo je vreme da se izvrši analiza zemljišta kako bi se utvrdio sadržaj hraniva u njemu. Takođe nakon ubiranja useva zemljište se nalazi u fizički nenarušenom stanju. Dobijeni podaci biće od velikog značaja u narednom periodu.

Kada je pravo vreme za analizu zemljišta?

Uzorkovanje obrađenog zemljišta, posebno uzoranog, onemogućuje kretanje vozila po parceli kada se dobija prosečan uzorak koji nije uzet sa ujednačene dubine, raspored pojedinačnih uboda nije pravilan te tako uzet uzorak ne može adekvatno da reprezentuje čitavu površinu parcele. Samim tim dobijaju se agrohemijske analize zemljišta koje nisu u potpunosti pouzdane. Naročito je bitno da parcele koje planiraju da se uzorkuju nisu đubrene u prethodna četiri meseca.

Cenovnik usluge uzorkovanja možete preuzeti OVDE.

Stručna služba kompanije Victoria Logistic sezonu uzorkovanja zemljišta počinje krajem juna meseca, posle žetve strnih žita, uljane repice, ranog povrća i drugih useva. Žetveni ostaci su uglavnom ne predstavljaju problem prilikom uzorkovanja. Nakon žetve okopavina, često se dešava da na parcelama ostaju visoke stabljike (naročito kod suncokreta i kukuruza) te ih je pre uzorkovanja neophodno istarupirati ili na drugi način skratiti.

Uzorkovanje voćnjaka

Uzorkovanje voćnjaka i vinograda vrši se posle berbe. Kod višegodišnjih useva je bitno da razmak između redova bude minimalno tri metra kako bi se vozilo sa opremom za uzorkovanje moglo kretati između njih.

Sezona uzorkovanja zemljišta se završava kada padavine i loši vremenski uslovi onemoguće dalji rad u polju. Imajući u vidu značaj ove mere kao i vremenski interval u kome se može izvršiti, svi proizvođači treba da odvoje malo vremena i izvrše analizu zemljišta.

Poljoprivredni proizvođači koji primenu mineralnih hraniva vrše na osnovu analize zemljišta, imaju neuporedivo bolju polaznu osnovu za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

Za sve dodatne konsultacije, pitanja i nedoumice nakon davanja preporuke stručna služba Victoria Logistic stoji na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivanjem call centra na besplatan broj: 0800/333-330 ili 021/4895-434, 063/464-690, 063/650-282, 063/653-846.

Foto: victorialogistic.rs


Tagovi

Analiza zemljišta Victoria Logistic Stručna služba Agrotehničke mere GPS tehnologija Agrohemijska analiza


Partner