• Borealis L.A.T d.o.o
  • 10.02.2017. 16:30

Primena kompleksnih mineralnih đubriva u proleće

Na početku vegetacije, korenov sistem mladih biljaka razvija se neposredno ispod površine zemljišta i postavlja se pitanje da li je on u mogućnosti da usvoji fosfor i kalijum koji su uneti sa jesenjom obradom.

  • 4.714
  • 177
  • 0

Fosfor i kalijum veoma su značajni elementi za razvoj mladih biljaka i neophodno je da oni budu direktno dostupni biljkama na početku vegetacije. Fosfor učestvuje u procesima razmene energije u mladoj biljci, fotosintezi, transpiraciji, dok kalijum utiče na vodni režim biljke i povećava otpornost na niske temperature.

Na početku vegetacije, korenov sistem mladih biljaka razvija se neposredno ispod površine zemljišta i postavlja se pitanje da li je on u mogućnosti da usvoji fosfor i kalijum koji su uneti sa jesenjom obradom. Ovo pitanje pogotovo se odnosi na usvajanje fosfora, jer biljka može da usvoji samo onaj fosfor koji se nalazi u zoni korena prečnika 4-6 mm, dakle neophodno je da on bude u njegovoj neposrednoj blizini.

Rano proleće je idealan momenat za primenu kompleksnih NPK đubriva, zbog toga što se time omogućava laka dostupnost P mladim biljkama, pa je njegovo usvajanje u ovoj fazi efikasnije. U prilog ovoj preporuci govore rezultati oglednih polja ozime pšenice po kojima 70 % ukupne količine fosfora koje je pšenici potrebna tokom vegetacije biljka usvoji tokom prvih 4-8 nedelja od početka vegetacije:

Grafikon 1: Rezultati oglednih polja ozime pšenice

Trebalo bi napomenuti i značaj kombinovanog đubrenja, odnosno, prednosti primene kompleksnih đubriva. Naime, kombinovano đubrenje azotom i kalijumom je preporučljivo iz razloga što kalijum podstiče usvajanje nitratnog azota i njegov transport do lista. Sumpor, koji se nalazi u Borealis L.A.T kompleksnim đubrivima takođe podstiče usvajanje azota, a on sam je važan sastojak aminokiselina i hlorofila.

Uz redovnu prolećnu primenu azota preporučuje se i primena P, K i S na početku vegetacije kako bi se podstaklo usvajanje nitratnog azota, osigurala dostupnost P i K mladim biljkama i omogućio im se brz i snažan porast u periodu 4-8 nedelja od početka vegetacije kada pšenica usvaja najveće količine ovih elemenata.

Borealis L.A.T kompleksna đubriva

Borealis L.A.T nudi kompleksna NPK đubriva sa različitim odnosom makroelemenata, uz dodatak sekundarnih i mikroelemenata. Sva kompleksna đubriva odlikuju se odličnom rastvorljivošću u vodi, a svaka granula sadrži čestice hraniva u izbalansiranom odnosu što omogućava biljkama da u svakom delu zemljišta bude dostupna jednaka količina hranljivih elemenata. Ujednačenost oblika i veličine granula u đubrivima omogućava ravnomernost rasturanja što isključuje potencijalne gubitke u prinosu kao posledicu grešaka pri rasipanju.

COMPLEX 15/15/15 +7SO₃+Zn

Zbog izbalansiranog sadržaja hranljivih elemenata, COMPLEX 15/15/15 +7OS₃+Zn je univerzalno đubrivo pogodno za primenu u svim kulturama. Sadrži 6% azota u nitratnom obliku i 9 % azota u amonijačnoj formi, tako da predstavlja dugotrajan izvor azota, što je veoma bitno za dobar početak vegetacije. U ovom momentu snabdevanje mladih biljaka fosforom je ograničeno zbog niskih temperatura. Pored toga, većina fosfata u zemljištu nalazi se obliku koji je vezan za različita organska i neorganska jedinjenja, a koji biljke ne mogu da usvajaju.

Neravnomernost prilikom rasipanja koja je veća od 30% dovodi do poleganja žitarica i gubitak prinosa od 1 tone po hektaru ili više.

Količina dostupnog fosfora u zemljištu (rastvorljivog u vodi) koje biljke mogu da usvoje kreće se od 1-2 kg/ha, dok su potrebe gajenih kultura za ovom elementom mnogo veće - na primer dobro razvijen usev kukuruza ili pšenice može da usvoji i više od 3 kg fosfora dnevno tokom perioda aktivnog porasta. Sve ove činjenice ukazuju na važnost korišćenja kvalitetnih đubriva sa fosforom koji je rastvorljiv u vodi.

Kompleksno đubrivo COMPLEX 15/15/15 +7OS₃+Zn se može primenjivati 1-2 puta godišnje po celoj površini (za ratarske i povrtarske kulture) ili u trakama (za voćne zasade). Koristi se u količini u 300 - 600 kg/ha, u kukuruzu od 250- 500 kg/ha, a preporučena količina za suncokret je 300 - 400 kg/ha.

Borealis L.A.T granule mineralnog đubriva

complex 14x10x20

COMPLEX 14/10/20 +10SO₃

Zbog naglašenog sadržaja kalijuma u obliku hlorida, ovo đubrivo prvenstveno je namenjeno đubrenju različitih voćarsko-vinogradarskih zasada, šećerne repe, uljane repice, zatim krompira, povrća i drugih biljnih vrsta koje se gaje na zemljištima sa nešto nižim ili optimalnim sadržajem lako pristupačnog kalijuma. Primenjuje se u jesen pred osnovnu obradu zemljišta ili predsetveno u proleće ukoliko nije uneto s jesenjom obradom. Količina primene zavisiće od plodnosti zemljišta (pogotovo od sadržaja lako pristupačnog kalijuma) kreće se od 250-600 kg/ha.

COMPLEX 12/12/17 +2MgO+12SO₃+B+Zn

Visok sadržaj kalijuma u formi kalijum sulfata ovo đubrivo čini pogodnim za primenu u kulturama koje su osetljive na hlor, kao što su vinogradi, voćnjaci, krompir i ostale povrtarske kulture. U vinogradima i voćnjacima primena se preporučuje posle opadanja lišća i/ili pred početak vegetacije dok su biljke u fazi mirovanja. U povrtarskim kulturama predviđenu količinu trebalo bi primeniti dvokratno, i to ½ - ⅔ sa predsetvenom pripremom ili setvom, a preostalu ⅓ - ½ u prihrani, zajedno sa međurednom kultivacijom. Količina primene zavisi od rezultata analize zemljišta i potreba kulture, a preporuke se kreću od 300-900 kg/ha.

Kvalitet rasipanja đubriva

Fizičke osobine đubriva utiču na kapacitet rasipanja i način primene za svaki rasipač đubriva posebno. Okrugle, glatke, teške i čvrste su glavne karakteristike za granule mineralnog đubriva koje se optimalno rasipaju.

Oblik i čvrstoća granule

Što su granule više okrugle i glatke, to je njihov let ravnomerniji i dalji. Otpornost vetra se meri pomoću Cd-vrednosti. Što je niža Cd-vrednost, bolje su karakteristike leta i veća je otpornost granula na bočni vetar. Što je čvršća granula đubriva, manja je mogućnost da će se polomiti već na disku rasipača. Polomljene granule proizvode prašinu i pogoršavaju raspodelu granula po veličinama.

Nasipna gustina

Nasipna gustina đubriva se obično izražava u kilogramima po kubnom metru ( kg/m3). Teške granule imaju veći prečnik rasipanja od lakših, pa to povećava preklapanje prilikom obrazca rasipanja. Što je veća nasipna gustina, bolji je kvalitet rasipanja. Svaki farmer trebalo bi da poznaje nasipnu gustinu đubriva, posebno ukoliko je ukombinovana sa pojedinačnim komponentama.

Abrazija, prašina i zgrudnjavanje

Mehaničko opterećenje granula đubriva prilikom transporta i primene može prouzrokovati njihovo rasipanje. Otpornost prilikom rasipanja je važna karakteristika kvaliteta đubriva. Prašina utiče na primenu, povećava zagađenje i remeti dobre uslove rada. Prašina dovodi do pređubrenosti parcele i uzrokuje da se granule đubriva zalepe jedna za drugu prilikom skladištenja.

Borealis L.A.T granule mineralnog đubriva

Veličina granule

Veličina granula đubriva treba da varira (raspon veličine granula), jer sa istom specifičnom gustinom veće granule lete dalje nego manje. To čini obrazac rasipanja boljim. Jedna bitna karakteristika kod dobrih đubriva da 90 % granula ima prečnik od 2.2 - 5.0 mm.

Kako prepoznati visokokvalitetno đubrivo?

Moderni centrifugalni raspršivači đubriva nude radnu širinu od 24 do 36 metara. Ta činjenica postavlja najviše tehničke i mehaničke zahteve i za rasipače i za đubriva. Što je veća radna širina, važniji je kvalitet đubriva. Primena mešanih đubriva često izaziva probleme pošto različita fizička svojstva različitih granula čine ravnomernu distribuciju nutrijenata nemogućom.

Ravnomerno rasipanje donosi veći prinos

Najčešće se efekti neravnomernog rasipanja đubriva ne mogu videti golim okom pa stoga ostaju neprimećeni. Devijacije od 25% nisu vidljive, međutim gubici u prinosu su značajni. Kada jasne razlike u boji postanu očigledne, koeficijent odstupanja je već preko 30%.

Do gubitaka dolazi mnogo pre nego što se uoči greška u rasipanju: oni se javljaju u vidu nižih prinosa i lošijeg kvaliteta, kao i bespotrebnog stresa za okolinu.

Mane neravnomernog rasipanja:

  • smanjen i nejednak kvalitet (po sadržaju proteina i ulja)
  • veći rizik od infekcija
  • lošiji prinos
  • veći troškovi zbog isušivanja
  • povećan ekološki stres na delovima gde dolazi do preklapanja

Neravnomernost prilikom rasipanja koja je veća od 30% dovodi do poleganja žitarica i gubitak prinosa od 1 tone po hektaru ili više.

Za više informacija o mineralnim đubrivima i preporukama obratite se kompaniji Borealis L.A.T d.o.o na jedan od dole navedenih kontakata!


Povezana biljna vrsta

Uljana repica

Uljana repica

Sinonim: - | Engleski naziv: Swede rape, oilseed rape | Latinski naziv: Brassica napus L. (Partim)

Uljana repica proizvodi se zbog dobijanja ulja. U semenu uljane repice ima oko 40 %  ulja i oko 20 % belančevina. Ranije je ulje uljane repice korišteno za osvetljenje i mazivo, a... Više [+]

Šećerna repa

Šećerna repa

Sinonim: - | Engleski naziv: Sugar beet | Latinski naziv: Beta vulgaris var. saccharifera

Šećerna repa je industrijska biljka koja se gaji za proizvodnju šećera, zbog visoke koncentracije saharoze u njenom zadebljanom korenu. Iz šećerne repe se dobije 16% svetske... Više [+]

Tagovi

Borealis L.A.T Mineralna đubriva Kompleksna đubriva NPK Povrće Uljana repica Šećerna repa Granule đubriva


Partner

Borealis L.A.T d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 64 a, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 260 88 31, e-mail: lat.rs@borealisgroup.com web: https://www.borealis-lat.com/sr/rs.html

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

#mojepovrće NIkla zelena salata i kupus :-D