• Kukuruz
  • 18.11.2018. 09:00

Prinos kukuruza u Kolubarskom okrugu za primer

Ove godine u Kolubarskom okrugu zasejano je oko 30.000 hektara pod kukuruzom. Ova ratarska kultura i dalje ostaje dominantna na njivama u valjevskom kraju, ali i u Srbiji. Pored rekordnih prinosa, kvalitet zrna bio je bolji od očekivanog.

Foto: Sanja Dovečer
  • 116
  • 15
  • 0

U 2018. godini na teritoriji Srbije zasejano je 300.000 hektara manje kukuruza u odnosu na ranije godine. Naime, svake godine pod ovom ratarskom kulturom bilo je sejano oko 1,2 miliona hektara, ali je ove godine u celoj zemlji zasejana na svega 900.000 hektara. Razlog za to su prethodne godine, koje su bile sušne, a prema statističkim podacima, na svakih pet godina, dolaze dve ili tri koje imaju manje padavina, zbog čega se poljoprivredni proizvođači okreću nekim drugim ratarskim kulturama, pa je iz tog razloga ove godine došlo do smanjenja površina zasejanih kukuruzom.

Kukuruz dominantna ratarska kultura u Kolubarskom okrugu

U Kolubarskom okrugu ne postoje izraziti ratarski proizvođači, odnosno poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom određenih ratarskih kultura koje bi prodavali na tržištu, već je u ovom kraju ratarstvo u službi stočarske proizvodnje

"Kod nas i dalje postoji navika da poljoprivredni proizvođači seju kukuruz svake godine na svojim parcelama i u Kolubarskom okrugu te površne se kreću od 30-35.000 hektara. Kada se napravi osvrt na 2018. godinu, što se tiče kukuruza, ovo je bila idealna godina, jer su vremenske prilike odgovrale rastu i razvoju ove biljne kulture. U vreme klijanja i nicanja bio je kraći sušni period, a potom je nastupilo kišno vreme i ta smena vremenskih uslova u ranoj fazi rasta biljke pogodovala je ovogodišnjoj proizvodnji kukuruza", kaže Svetlana Jerinić, stručni saradnik za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredno savetodavne stručne službe Valjevo.

Rekordni prinosi kukuruza

Poljoprivredni proizvođači su prezadovoljni prinosima koji su iznad proseka u celom Kolubasrskom okrugu i on se kretao od osam do devet tona po hektaru. Kvalitet suvog zrna takođe je izuzetno dobar i nije neskromna ocena da je ova po prinosu bila rekordna godina. Ona se može uporediti sa 2016. koja je bila dobra, ali ove godine prinosi su još bolji.

"Što se tiče kvaliteta, rađen je monitoring kukuruza na prisusvo bolesti. Uobičajeno je da se u toku berbe najčešće javljaju problemi sa plesnima, odnosno mikrotoksinima. Podsećanja radi, 2012. godina je bila jedna od sušnijih godina, i tada je u većoj meri zableženo prisustvo aflatoksina. Ove godine je kontrolom utvrđno da je na veoma malom broju parcela, najčešće gde je reč o monokulturi, došlo do infekcije zrna, ali je to zaista zanemarljiv procenat", naglašavaju u Poljoprivrdno savetodavno stručnoj službi Valjevo. 

Savet poljoprivednim proizvođačima, s obzirom na to da najviše kukuruza ide za stočnu ishranu, jeste da takve klipove koji imaju simptome infekcije plesnima uklone i ne daju stoci, kako ne bi ugrozili zdravstvenu ispravnost proizvoda životinjskog porekla.

Novi hibridi kukuruza u svakoj setvi

Proizvođači svake godine, po savetu stručnjaka Poljoprivrdno savetodavno stručne  službe Valjevo, za setvu koriste nove hibride i ne oslanjaju se samo na jednu vrstu. Peporuka je da, pre svega, seju hibride koji imaju različite grupe zrenja, ali i različitih semenskih kuća, kako bi osigurali svoju proizvodnju i imali siguran prinos i kvalitetan rod.

Interesantan je i podatak da je ove godine u Kolibarskom okrugu 20 do 30 dana poranio period zrenja kukuruza, što se ne pamti decenijama u nazad. 


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Pročitaj više »

Tagovi

Kukuruz Kolubarski okrug Svetlana Jerinić Hibridi kukuruza Prinos kukuruza


Autorka

Sanja Dovečer

Novinarka sa iskustvom od 18 godina. Upoznata sa stanjem i kretanjima u oblasti poljoprivrede na području Valjeva.