• Setva
  • 07.09.2019. 14:00

Reč stručnjaka: "Tavansko" ili deklarisano seme?!

Predstoji  setva ozime pšenice i ječma, i opet se postavlja pitanje da li sejati seme "sa tavana" ili deklarisano seme?

Foto: Gordana Nastić/Ilustracija
  • 839
  • 104
  • 0

Ono što uvek savetuju poljoprivredne proizvođače u Poljoprivrednoj savetodavnoj službi Vojvodine je setva deklarisanog semena, jer je to jedan od prvih uslova za stabilne i visoke prinose.

Semenom se prenose vrlo važne i destruktivne bolesti koje ugrožavaju biljnu proizvodnju i time povećavaju mogućnost značajnog smanjenja prinosa.

Provera kvaliteta semena u sertifikovanim laboratorijama 

Setvom originalnog semena u žetvi dobija se sertifikovano seme prve produkcije. Proizvodnju ovakvog semena vrše proizvođači koji su registrovani u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nakon njihove prijave proizvodnje slede dva pregleda aprobatora od strane ovlašćenih lica iz poljoprivrednih stručnih službi. U toku zdravstvenog pregleda utvrđuje se pojava bolesti i procenat zaraze koji sme da se nađe u semenskom usevu, a koji je propisan Pravilnikom o zdravstvenom pregledu useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala.

Na osnovu uverenja o zdravstvenom stanju poljoprivrednog useva za proizvodnju semena, usev odnosno objekat se smatra zdravim i takvo seme ide na doradu gde se čisti od sitnih zrna, primesa, eventualnog semena korova i drugih nečistoća. Nakon dorade seme se tretira registrovanim pesticidima koji pružaju zaštitu od bolesti koje se prenose semenom. Dorada se obavlja u kontrolisanim uslovima, gde se vodi računa o količini i kvalitetu nanetog pesticida. U sertifikovanim laboratorijama se proverava kvalitet semena, energija klijanja i procenat prisustva bolesti na semenu. 

Setva semena "sa tavana" nosi sa sobom mnogobrojne rizike

Sa druge strane, seme "sa tavana" često nije tretirano pesticidima ili se meša sa tretiranim semenom. Privatni selektori uglavnom ne odstrane dobro sitno i bolesno zrno, seme od korova i duge primese. Tretiranje takvog semena je neujednačeno, vrlo često se ne zna u kojoj količini i čime je tretirano, ne zna se klijavost, energija i zdravstvno stanje semena, a to su sve kao što je rečeno parametri koji limitiraju prinos, otežavaju i poskupljuju izdatke za tretiranje useva u toku vegetacije, navodi MSc Radmila Heraković Savetodavac za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj savetodavno službi Vojvodine.

Setva semena "sa tavana" nosi sa sobom mnogobrojne rizike, jer se semenom prenosi veliki broj fitopatogenih gljiva koje mogu da ugroze proizvodnju. Jedna od najdestruktivnijih bolesti koja se prenosi semenom, a čiji se simptomi mogu videti tek nakon cvetanja, je glavnica pšenice čiji je prouzrokovač Tilletia spp. Zrna pšenice su ispunjena prašnastom masom, i prilikom žetve zrna pucaju i ispadaju hlamidospore gljive, koje dospevaju u zemljište i vetrom se prenose na druga mesta. Vitalnost u zemljištu mogu da održe i po nekoliko godina.

Zaraze su jače u oblastima sa sušnim letima i tamo gde se pšenica gaji u monokulturi. Zaražene biljke imaju vrlo specifičan miris. Gljiva luči mikotoksine koji su opasni po zdravlje ljudi ali i životinja, te se zaražena pšenica ne može koristiti u daljoj proizvodnji i preradi. 


Izvori

Poljoprivredna savetodavna služba Vojvodine


Tagovi

Setva ozime pšenice Setva ozimog ječma Fitopatogena gljiva Glavnica pšenice Radmila Heraković

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Lepe ruze