• Lucerka
  • 12.11.2018. 11:00

Sa manjom setvenom normom do visokih i stabilnih prinosa lucerke

Proizvodnja lucerke organizovana na 10 ha može biti jeftinija za 25%, odnosno može se uštedeti oko 220 evra.

Foto: Dalibor Živanov
  • 524
  • 47
  • 0

Za uspešnu proizvodnju lucerke veoma je važna pravovremena i pravilna primena svih agrotehničkih mera: izbor pacele, plodored, obrada zemljišta, đubrenje, setva, mere nege, kosidba i konzervacija (seno/senaža), i sve one su podjednako važne i treba ih sprovoditi sa maksimum kvaliteta, kako bi se stvorili povoljni uslovi za rast i razvoj biljaka.

Prednost treba dati domaćim sortama

Setva je jedna od najznačajnijih operacija kojoj treba posvetiti puno pažnje, i uključuje nekoliko elemenata: vreme setve, dubina setve i setvena norma. Pored toga, važan uslov za postizanje visokih i stabilnih prinosa kvalitetne kabaste stočne hrane je izbor odgovarajuće sorte lucerke. Prednost treba dati domaćim sortama, jer su prilagođene našim ekološkim uslovima. 

Seme lucerke je sitno, veličine 2-3 mm, spljošteno, žute i žuto-zelenkaste boje semenjače. Jedan gram semena lucerke sadrži u proseku oko 500 zrna, najčešće 350-600, što znači da 1 kg ima 500.000 zrna. Masa 1.000 zrna lucerke se kreće od 1,9 do 2,0 g.

Optimalan broj 250 biljaka/m2

Nekada su naši poljoprivrednici sejali 40 kg/ha semena omaške ili 25-35 kg/ha sejalicama. Danas je, zahvaljujući dobroj tehničko-tehnološkoj opremljenosti gazdinstva, ta količina semena znatno smanjena. Međutim, u našoj zemlji lucerka se još uvek seje sa više od 20 kg semena po hektaru, što značajno poskupljuje proizvodnju lucerke. Pod uslovom da je seme kvalitetno, zemljište dobro pripremljeno, poravnato i sitnomrvičaste strukture, a sejalice pravilno rasporedjuju predviđenu količinu semena dovoljno je 8-10 kg/ha semena. Ova količina semena obezbeđuje 250 biljaka/m2 na kraju prve godine, što predstavlja optimalan broj biljaka u agroekološkim uslovima Srbije, a sa kojima se može postići visoka proizvodnja kvalitetne stočne hrane uz niže troškove zasnivanja lucerke. Međutim, većina malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača ne raspolaže modernom mehanizacijom, već njive obrađuju i seju zastarelim mašinama, te je potrebno da primene nešto veću setvenu normu, oko 15 kg/ha.

Seme sa pijace uglavnom je zaraženo semenom viline kosice

Pored toga, važan preduslov za upotrebu manje setvene norme je setva deklarisanog semena, koje garantuje sortnu čistoću, kvalitet u pogledu klijavosti i odsustvu korovskih vrsta, a naročito viline kosice. Seme sa pijace, iako ima nešto nižu cenu, nepoznatog je zdravstvenog stanja i kvaliteta (naročito klijavosti) i uglavnom zaraženo semenom viline kosice, što u startu poskupljuje zasnivanje i održavanje zasnovanog lucerišta.

Setvom takvog semena, proizvođači, u većini slučajeva, budu primorani da posle prve godine razore svoja lucerišta. I ne samo to, tu parcelu gube i za gajenje nekih drugih ratarskih i povrtarskih vrsta u narednih nekoliko godina, jer seme viline kosice zadržava klijavost u zemljištu duže od 15 godina.

Proizvodnja lucerke na 10 ha može biti jeftinija za 25%

Setva lucerke sa više od 20 kg/ha semena, ne znači i veći prinos sena, bolji kvalitet i dugovečnost lucerke, što je za proizvođače vrlo značajno sa aspekta smanjenja troškova zasnivanja i povećanja osnovne zarade. Upotreba veće količine semena može biti opravdana, ukoliko nije kvalitetno izvedena predsetvena priprema zemljišta, ako se zakasni sa setvom ili je zemljište lošijeg kvaliteta. Svakako je, iz ugla proizvođača, bolje korigovati ove probleme, nego primeniti veće količine semena za setvu i time uvećati troškove zasnivanja lucerišta.

Imajući u vidu da je za kilogram lucerke potrebno izdvojiti oko 4,4 evra i ako se setvena norma sa 20 kg/ha smanji na 15 kg/ha, proizvodnja lucerke organizovana na 10 ha može biti jeftinija za 25%, odnosno može se uštedeti oko 220 evra. Bolje je sredstva uložena u kupovinu veće količine semena preusmeriti u povećanje nivoa agrotehnike u godinama eksploatacije lucerišta (đubrenje, zaštita useva) i nabavku savremenije mehanizacije i opreme.


Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se gaji na svim kontinentima, a od evropskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za ishranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem,... Pročitaj više »

Tagovi

Lucerka Setva Cena semena Ušteda


Autor

Dalibor Živanov

Dalibor je doktor agronomije, sa dugogodišnjim iskustvom u poljoprivredi. Zaljubljenik je u prirodu i fotografiju.