• Pioneer Hi-Bred SRB
 • 07.08.2017. 10:00

Siguran prinos Pioneer uljane repice!

Kompanija Pioneer Hi-Bred SRB ima širok izbor hibrida uljane repice koje odlikuje siguran i dobar prinos, u koji su se u prethodnom periodu uverili mnogi poljoprivredni proizvođači.

 • 903
 • 75
 • 0

Kompanija Pioneer Hi-Bred SRB ima širok izbor hibrida uljane repice koje odlikuje siguran i dobar prinos, u koji su se u prethodnom periodu uverili mnogi poljoprivredni proizvođači.

Ozimi hibrid PR46W15

 • Novi visoko rodni hibrid sa vrlo visokim sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednje kasnu grupu zrenja. Visine je oko 165 cm. Dobre otpornosti na niske temperature.
 • Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 47 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (12-13 μmol/g).
 • Dobre je tolerantnosti na bolesti. Vrlo ujednačeno dozreva što značajno snižava
 • gubitke u žetvi.

Tabela 1: Rezultati Pioneer uljane repice iz šire proizvodnje 2017. godinu

Proizvođač

Mesto

Površina (ha)

Hibrid

Prinos (JUS) kg/ha

Zlatica AD

Lazarevo

24

PR46W15

4.255

Jednota AD

Kovačica

44

PR45D05

4.677

34

PR46W15

4.531

41

PT2000CL

4.677

Ratkovo AD

Ratkovo

20

PX104

4.038

10

PT231

4.272

64

PT2000CL

3.843

PKB - Lepušnica

Padinska Skela

65

PR45D05

4.320

Ravnica AD

Bajmok

61

PR46W15

4.314

Knez Petrol

Batajnica

200

PT2000CL

4.500

Kozara AD

Banatsko V.Selo

30

PT231

3.863

Napredak AD

Stara Pazova

86

PT231

3.382

27

PT2000CL

3.852

59

PX104

4.040

Ozimi hibrid PX113

 • Najnoviji polupatuljasti hibrid u MAXIMUS® grupi. Jedan od najprinosnijih hibrida. Sa dobrom tehnologijom proizvodnje prosečni prinosi su preko 4 t/ha. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 46 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (11-12 μmol/g).
 • Poseduje vrlo moćan koren i dobru toleranciju na izmrzavanje.
 • Podnosi sve tipove zemljišta.

Ispod teksta pogledajte Pioneer katalog sa rezultatima ogleda uljane repice za 2017. godinu!

Ozimi hibrid PT231

 • Nova generacija visoko rodnog hibrida visine stabljike oko 170 cm.
 • Prosečan sadržaj ulja u zrnu kreće se preko 46 %. Vrlo dobre tolerancije na niske temperature. Sadržaj glukozinata je nizak i kreće se od 10-12 μmol/g.
 • Vrlo tolerantan na najznačajnije bolesti repice. Ekstremno visoki prinosi.

Preporuka:

 • Gustina u žetvi: 35 - 45 bilj./m².

Prosečni prinosi Pioneer hibrida uljane repice u ogledima 2016.

Ozimi hibrid PT200CL

 • Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona. PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14.
 • PT200CL predstavlja nov pristup u borbi protiv korova u uljanoj repici.

Ozimi hibrid PT240CL

 • Novi hibrid tolerantan na herbicide iz grupe Imidazolinona. Ima visok potencijal prinosa sa odličnim sadržajem ulja u zrnu (oko 46 %).
 • Izrazito nizak sadržaj glukozinata, 11μmol/g suve materije. Ima stablo prosečne visine oko 167 cm i mahune otporne na pucanje. Odlične tolerancije na sve značajnije bolesti repice. Odlična tolerantnost na niske temperature. Prosečan prinos u dve godine ispitivanja komisije za priznavanje sorti iznosio je 4083 kg/ha ili 2,2 % više od standarda (PT200CL).

Preporuka:

 • Gustina u žetvi: 35 - 45 bilj./m².

Prosečni prinosi Pioneer hibrida uljane repice u ogledima 2017.

Clearfield® proizvodni sistem za repicu

Proizvodni sistem Clearfield® je jedini ne-transgenski sistem herbicidne tolerancije za ozimu uljanu repicu.

 • Sastav: 17,5 g/l imazamoks + 375 g/l metazahlor
 • Doza: 1,5 - 2,0 l/ha Cleranda® + 1,0 l/ha Dash® HC
 • Primena: Clearfield® (sa CL postpozicijom, rezistentan na Imidazolinon) hibridi ozime uljane repice, odmah nakon nicanja u zavisnosti od razvoja korova, do faze stvaranja osam listova kod repice. Vreme primene Cleranda®-e zavisi od razvoja dominantnog korova:
 • Primenjivati do cvetanja krstašica.
 • Efikasan je i protiv korova tipa T4 koji klija u jesen sve do njegove faze od četiri do šest listova.
 • Koristiti i protiv obične svilenice i samoniklih žitarica nakon nicanja, sve dok ne dođu do faze od jednog do tri lista.
 • Protiv bezmirisne kamilice i obične bulke najbolji rezultati se mogu postići do njihove faze od dva (do četiri) lista.
 • Korovi (vrste) mrtve koprive i obična mišljakinja se mogu iskoreniti dok ne dođu do faze od četiri lista, a kokošije noge do faze od tri pršljena.

Preporuke za korišćenje Clearfield proizvodnog sistema

 • Od svoje faze šest listova repica može da svojim povijenim listovima pokrije korov, stoga se savetuje da se suzbijanje korova završi pre toga.
 • Cleranda® se mora dopuniti sa 1,0 l/ha Dash® HC kako bi se obezbedio efekat sigurnog suzbijanja korova.
 • Fleksibilna primena, nakon nicanja repice, jer ona vrši zaštitu od već isklijalog korova.
 • Efikasan i preko lista i preko zemljišta.
 • Može se mešati sa insekticidima i regulatorima.

Za više informacija o prinosima i hibridima uljane repice, obratite se kompaniji Pioneer Hi-Bred SRB na jedan od dole navedenih kontakata!

Photo: zorandim/Bigstockphoto


Povezana biljna vrsta

Uljana repica

Uljana repica

Sinonim: - | Engleski naziv: Swede rape, oilseed rape | Latinski naziv: Brassica napus L. (Partim)

Uljana repica proizvodi se zbog dobijanja ulja. U semenu uljane repice ima oko 40 %  ulja i oko 20 % belančevina. Ranije je ulje uljane repice korišteno za osvetljenje i mazivo, a... Više [+]

Dokumenti


Tagovi

Pioneer Pioneer Hi-Bred SRB Uljana repica Hibrid Prinosi Rezultati Ogled Clearfield tehnologija PR46W15 PX113 PT231 PT200CL PT240CL


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

U ovakvom mabaru su nekada vranjski poljoprivredni proizvođači skladištili ubrani kukuruz.