• Esparezta
  • 06.12.2018. 14:15

Slatka detelina - od setve do načina iskorišćavanja

Esparzeta je veoma interesantna biljna vrsta, kako za pčelare tako i za stočare. Može se gajiti pojedinačno ili u smeši sa drugim leguminozama i travama, i u zavisnosti od uslova gajenja, iskorišćavanja i mera nega, prosečan životni vek useva je od pet do osam godina. U Italiji med od esparzete dostiže cenu od 25€ (500g), dok je u Kirgistanu za istu količinu meda cena 13€.

Foto: Pixabay / Hans
  • 3.027
  • 132
  • 0

U okviru roda Onobrychis nalazi se 54 različitih biljnih vrsta, od kojih najveći ekonomski značaj ima obična esparzeta (Onobrychis viciaefolia Scop.) ili u narodu poznatija kao slatka detelina. To je višegodišnja biljna vrsta iz familije leguminoza (Fabacea). U antičkom dobu smatrana je svetom biljkom sa izuzetnim lekovitim svojstvima.

Esparzeta je veoma interesantna biljna vrsta, kako za pčelare, tako i za stočare. Može se gajiti pojedinačno ili u smeši sa drugim leguminozama i travama, i u zavisnosti od uslova gajenja, iskorišćavanja i mera nega, prosečan životni vek useva je od pet do osam godina.

Uslovi uspevanja slatke deteline

Za razliku od lucerke i crvene dateline, esparzeta dobro uspeva na plitkim, kamenitim i siromašnim zemljištima. Ne podnosi zaslanjena, jako vlažna i podvodna zemljišta. Dobro podnosi sušu, pa je pogodna za gajenje u reonima sa malom količinom padavina (300mm).

Agrotehnika

Plodored

Kao i većina leguminoza, ne podnosi monokulturu, i na isto mesto može doći tek nakon onoliko godina koliko smo je iskorišćavali. Esparzeta je odličan predusev za okopavine, sve vrste žita i livadskih trava.

Priprema zemljišta

Usled dobro razvijenog korenovog sistema, esparzeta povoljno reaguje na dublju osnovnu obradu (30-35cm) zemljišta. Dubokom obradom zemljišta utiče se na bolju akumulaciju vlage, ukorenjavanje i mikrobiološku aktivnost zemljišta. Priprema zemljišta za setvu je ista kao i za lucerku, crvenu detelinu, i druge sitnozrne kulture, a to znači da da je površinski sloj zemljišta dubine do 10 cm fino obrađen, usitnjen i slegnut.

Setva

Mlade biljke esparzete su u prvoj godini razvoja osetljive na niske temperature (<5°C), dok se sa starenjem njihova otpornost povećava. Iz napred navedenog razloga preporučuje se prolećni rok setve od druge polovine marta do kraja aprila meseca. Esparzeta se seje uskoredno (15-30cm) ili širokoredno (35-50cm), na dubini od 3-6 cm. Za setvu se koristi čisto seme ili cele mahune. U zavisnosti da li se setva obavlja ručno ili mašinski, potrebna količina čistog semena se kreće od 60 kg/ha do 100 kg/ha, a mahuna od 150 kg/ha do 200 kg/ha.

Đubrenje

Kao i kod svake biljne vrste, pre nego što se pristupi đubrenju, potrebno je izvršiti hemijsku analizu zemljišta. Analizom zemljišta balansira se pravilna ishrana, a samim tim i štedi novac na neracionalno đubrenje. Prema zahtevima esparzete za hranivima generalna preporuka je unošenje 70-100 kg/ha P2O5 i 160-120 K2O. Azotna đubriva se unose samo u prvoj godini života, kako bi se podstakao rad azotofiksirajućih bakterija u količini od 30-50 kg/ha. Preporučena količina đubriva se unosi 70% u osnovnoj, a 30% u predsetvenoj pripremi zemljišta.

Iskorišćavanje slatke deteline

Medonošenje

S obzirom na to da cveta dva puta godišnje, prvi put - sredinom maja i početkom juna, drugi put - mesec dana nakon kosidbe, odnosno u drugoj polovini juna i početkom jula u trajanju od 20 do 30 dana, esparzeta predstavlja odličan izvor nektara za pčelinju pašu, a daje i malo cvetnog praha, koje je takođe pogodan i za ishranu bumbara.

Cvetovi esparzete su veoma atraktivini za pčele i privlače deset puta više pčela u odnosu na cvetove drugih biljnih vrsta iz roda Trifolium. Takođe, naučno je dokazano da prilikom ispaše na esparzeti, pčele u većini slučaja ignorišu druge izvore nektara. Pčele su veoma aktivne tokom celog dana, stoga se prosečan dnevni unos nektara po društvu može kretati i do 5 kg, a ukupan prinos meda po košnici do 20 kg. Medonosni potencijal u zavisnosti od agroekoloških uslova varira od 200 kg/ha do 310 kg/ha.

Med je prve klase, svetlo do tamno žute boje, veoma aromatičnog mirisa i ukusa, kristališe u roku od dva do tri meseca. Sadržaj šećera u nektaru je i do 60%. Polen je takođe odličnog kvaliteta sa visokim sadržajem ulja i veoma je cenjen kod potrošača u Italiji, Španiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Rusiji i UAE. Primera radi, u Italiji med od esparzete dostiže cenu od 25€ (500g), dok je u Kirgistanu za istu količinu meda cena 13€.

Zaštita zemljišta od erozije

Esparzeta razvija moćan korenov sistem, koji vrlo dobro prožima zemljište. U zavisnosti od tipa zemljišta, koren esparzete može dopreti i do dubine od 11 metara.

Popravka plodnosti zemljišta

Nakon zaoravanja useva, u zemljištu, ostaje velika količina korenove mase, u proseku 2-10 t/ha korena. Ovako velika masa korenovog sistema doprinosi poboljšanju plodnosti i strukturi zemljišta. Dobro razvijen korenov sistema omogućava usvajanje teže rastvorljivih fosfata i vode iz dubljih slojeva zemljišta. Kao azotofiksirajuća biljka, ostavlja zemljište veoma obogaćeno azotom.

Ispaša i kosidba

Za razliku od lucerke i crvene deteline, esparzeta dobro podnosi gaženje i ispašu, i ne izaziva nadutost kod preživara. Silaža sa esparzetom povećava mlečnost krava za 10% i smanjuje količinu proizvedenog CH4 (metan) za 12% po kg proizvedenog meleka. Tokom godine daje dva do tri otkosa, sa prinosima zelene krme od 30-50 t/ha, i prinosem sena od 7 t/ha do 12 t/ha. Esparzeta je bogata taninima, koji ispoljavaju antiparazitsko dejstvo na parazite u digestivnom traktu preživara.


Tagovi

Esparzeta Slatka detelina Medonošenje Med Erozija Ispaša Kosidba Mleko


Autor

Dalibor Živanov

Više [+]

Dalibor je doktor agronomije, sa dugogodišnjim iskustvom u poljoprivredi. Zaljubljenik je u prirodu i fotografiju.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Sezona počela ;D