• Produktna berza
  • 09.11.2018. 14:10

Stagnacija cena na Produktnoj berzi

Slaba prohodnost plovnog puta Dunavom i neizvesnost do kada će takva situacija da potraje, jedan je od osnovnih razloga smanjene aktivnosti berzanskih učesnika i stagnacije cena. 

Foto: Pixabay / MichaelGaida
  • 65
  • 5
  • 0

Slaba prohodnost plovnog puta Dunavom i neizvesnost do kada će takva situacija da potraje, jedan je od osnovnih razloga smanjene aktivnosti berzanskih učesnika i stagnacije cena. Ukupan promet na Produktnoj berzi za ovu nedelju je 1.343 tona robe (-35,92%), čija je finansijska vrednost iznosila 31.915.875,20 dinara (-31,59%).

Pšenica kao i nedelju pre zadržala je količinski primat u trgovanju. Pšenica sa min. 12% proteina sa klauzulom "gratis lager" do kraja novembra trgovana je po 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om). Nije bilo značajnog cenovnog odstupanja.

Kukuruz se kretao u veoma uskom cenovnom okviru od 14,30 do 14,40 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 14,33 din/kg bez PDV-a (15,77 din/kg sa PDV-om) što predstavalja neznatan pad od 0,15% u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

U Čikagu je, u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila 0,08%, a kukuruz je poskupeo 1,85%. Soja je pojeftinila 0,18%, a sojina sačma je pojeftinila 2,33%. U Parizu je pšenica je pojeftinila 0,37%, a kukuruz (januarski fjučers) je poskupeo 0,14%.

Soja zrno takođe nije doživela značajne cenovne oscilacije. Ponder cena ove uljarice je iznosila 37,50 din/kg bez PDV-a (41,25 din/kg sa PDV-om) što predstavalja rast od 0,54% u odnosu na prethodnu nedelju.

Stočni ječam prometovan je po jedinstvenoj ceni od 19,80 din/kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om)

Suncokret rod 2018. godine, kvalitet TEL-KEL, je prometovan po ceni od 28,00 din/kg bez PDV-a (30,80 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz prirodno suv, rod 2018.

75

15,73-15,84

75

15,73-15,84

-0,15%

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.  gratis lager do 1.2.

300

16,39

-

-

-

Kukuruz, rod 2018.

100

15,95

-

-

-

Kukuruz, rod 2018. gratis lager do 30.4.

200

16,28

-

-

-

Pšenica, rod 2018. minimum 13% proteina

125

22,88

-

-

-

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina

2075

22,55-23,10

 

 

-

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 30.11.

3000

22,33-22,66

1000

22,33

-

Soja, rod 2018.

100

41,25

100

41,25

+0,54%

Soja, rod 2018. gratis lager do 31.12.

200

41,80

-

-

-

Suncokret rod 2018. kvalitet tel-kel

68

30,80

68

30,80

-

Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg

500

21,78

100

21,78

-

Stočni ječam, rod 2018. hl 62kg gratis lager do 30.11.

1050

21,78

-

-

-

Suncokretova sačma 33%

300

25,20-25,80

-

-

-

Berzanski index PRODEX je na dan 08.10.2018. godine bio na nivou od 202,61 indeksnih poena, što predstavlja rast za 1,07 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.


Povezana biljna vrsta

Soja

Soja

Sinonim: - | Engleski naziv: Soybean | Latinski naziv: Glycine max (L.) Merrill

Soja potiče iz Azije i vodeća je uljna i belančevinasta kultura, čije se zrno koristi kao izvor jestivih ulja (18 – 24 %) i belančevina (35 – 50 %) kako za ishranu ljudi tako i za... Pročitaj više »

Tagovi

Produktna berza Pšenica Kukuruz Soja Stočni ječam Cene Novembar 2018


Autorka

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.


Partner

Produktna berza A. D.

Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 443 413, e-mail: office@proberza.co.rs web: http://www.proberza.co.rs/