• Syngenta Agro

Syngenta - inovacije u zaštiti bilja

Korovi predstavljaju jedan od ključnih problema u proizvodnji kukuruza, jer mogu drastično da umanje prinose, a biljkama kukuruza predstavljaju konkurenciju ne samo što troše vodu i hraniva iz zemljišta već i što zauzimaju prostor ili ih zasenjuju, odnosno "guše".

Foto: Syngenta Agro
  • 399
  • 56
  • 0

Korovi predstavljaju  jedan od ključnih problema u proizvodnji kukuruza, jer mogu drastično da umanje prinose, a biljkama kukuruza predstavljaju konkurenciju ne samo što troše vodu i hraniva iz zemljišta već i što zauzimaju prostor ili ih zasenjuju, odnosno "guše". Prinos se kod kukuruza gradi od ranih faza razvoja - stoga je potrebno pravovremeno i kvalitetno suzbiti korove.

Camix 560 SE - NOVO - produženo delovanje na korove iz Callisto® familije

Za najranije suzbijanje korova Syngenta preporučuje novi herbicid Camix 560 SE koji ima izuzetno delovanje kako na širokolisne tako i na uskolisne jednogodišnje korove. Osim izuzetne efikasnosti Camix 560 SE obezbeđuje dodatnu sigurnost i fleksibilnost, jer se može primenjivati do 3 lista razvoja kukuruza, obzirom da su obe aktivne materije ovog preparata izuzetno selektivne za kukuruz. Dvostruka snaga Camix 560 SE se ogleda u izuzetno dugom produženom delovanju preko zemljišta na korove koji niču i koji su u nicanju, kao i brzim i snažnim delovanjem preko lista na već iznikle korove čime obezbeđuje ČISTU NJIVU OD SAMOG STARTA ZA SIGURAN PROFIT

 

Jedinstveno rešenje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do trećeg lista kukuruza

NOVINA je takođe i preparat Milagro Plus OD preparat koji se preporučuje za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih kako jednogodišnjih tako i višegodišnjih korova uključujući i one tvrdokorne širokolisne i rizomski sirak. OD formulacija, gotov miks dve aktivne materije i ugrađen okvašivač su ono što obezbeđuje snagu, kvalitet i efikasnost ovom preparatu i čine ga JEDNOSTAVNIM REŠENJEM ZA ČISTU NJIVU

Calaris Pro - najbrže delovanje na korove

Brzo, sigurno i jako delovanje na širokolisne korove, možda i najbolje na našem tržištu je obezbeđeno primenom herbicida Calaris Pro poznat među herbicidima sa dugim rezidualnim (produženim) delovanjem čime obezbeđuje čistu njivu od korova tokom cele sezone. Brzo usvajanje u biljku obezbeđuje da se ne može isprati kišom koja padne već posle nekoliko sati od tretiranja. Calaris Pro je herbicid sa najbržim delovanjem na korove, već posle par dana od primene tretirani korovi prestaju da rastu menjaju boju i odumiru. Izuzetno snažno folijarno delovanje omogućava potpuno suzbijanje čak i najtvrdokornijih korova, poput palamide. Obe aktivne materije imaju dugo rezidualno delovanje koje se ostvarenom sinergijom (spajanjem) u Calaris Pro još više produžuje.

Calaris Pro - sa najbržim delovanjem na korove

Za više informacija o sredstvima za zaštitu bilja, obratite se stručnom timu Syngenta Agro na jedan od dole navedenih kontakata!


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Tagovi

Syngenta Agro Zaštita bilja Herbicid Korovi Camix 560 SE Milagro Plus OD Calaris Pro Kukuruz Palamida


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com