• Pioneer Hi-Bred SRB
  • 09.02.2018. 10:15

Uspeh Optimum® AQUAmax® hibrida

Ovi hibridi daju pristup najnovijim inovacijama u upravljanju rizikom životne sredine i maksimalnim prinosima i profitu.

  • 718
  • 80
  • 0

Godina 2013. je prva godina od kada svojim partnerima kompanija Pioneer nudi jedinstvene Optimum® AQUAmax® hibride. U toku ovih godina hibridi pod imenom Optimum® AQUAmax® su postali veoma popularni i veoma traženi. Ovi hibridi su pokazali izuzetne rezultate prinosa u najboljim uslovima, ali i u sušnom okruženju - ovo je osnova za priču o njihovom uspehu!

Kome nude svoje Optimum® AQUAmax® hibride?

Inovativnim profitno-orijentisanim proizvođačima koji traže izuzetne prinose i maksimalan profit na visoko produktivnim poljima.

Koja je prednost Optimum® AQUAmax® hibrida?

Ovi hibridi daju pristup najnovijim inovacijama u upravljanju rizikom životne sredine i maksimalnim prinosima i profitu. Jednostavnije rečeno Optimum® AQUAmax® hibridi obezbeđuju profit u svim uslovima!

Šta Optimum® AQUAmax® hibride čini posebnim?

Optimum® AQUAmax® proizvodi su jedinstveno naučno rešenje za kukuruz visokih rezultata razvijeno nakon 50 godina Pioneer-ovog istraživanja u posebnom okruženju radi maksimizacije prinosa i smanjenja rizika od nedostatka vode putem sinhronizovanog cvetanja, snažnog korenskog sistema, staygreen svojstva i jake kontrole stoma.

                                                                        

Koje činjenice i uslovi idu u prilog odabiru Optimum® AQUAmax® hibrida?

Optimum® AQUAmax® je jedini proizvod koji je naučno testiran za određene performanse na srpskom tržištu. Zahtev je da obezbedi barem 3% prednosti u prinosima u odnosu na kontrolne hibride u normalnim uslovima i 5% prednosti u prinosima u odnosu na kontrolne hibride u okruženju sa ograničenom količinom vode.

Kontrolni hibridi su najpopularniji vodeći proizvodi na tržištu. Zbog gajenja i razvoja Optimum® AQUAmax® hibridi su najvažniji projekat DuPont Pioneer-a, i plasiranje novih proizvoda će se nastaviti.

Optimum® AQUAmax® hibridi koje sa ponosom nudi kompanija Pioneer svojim partnerima su sledeći:

                                                                    Pioneer hibridi

Za više informacija o sortimentu hibrida, obratite se kompaniji Pioneer Hi-Bred SRB na dole navedene kontakte!

Foto: simazoran/Bigstock, Pioneer Hi-Bred SRB


Tagovi

Pioneer Optimum AQUAmax Hibridi kukuruza Inovaciije Profit DuPont


Partner