• Victoria Logistic
  • 25.04.2018. 10:30

Uzorkovanje zemljišta - iskustva proizvođača

Sem analize plodnosti zemljišta i N-min analize koje Stručna služba kompanije Victoria Logistic radi više od decenije, postoje i mnogi drugi parametri u zemljištu koji se moraju određivati i za koje je takođe neophodno precizno, kvalitetno, brzo, mašinsko uzorkovanje zemljišta.

Foto: Victoria Logistic
  • 516
  • 54
  • 0

Sem analize plodnosti zemljišta i N-min analize koje Stručna služba kompanije Victoria Logistic radi više od decenije, postoje i mnogi drugi parametri u zemljištu koji se moraju određivati i za koje je takođe neophodno precizno, kvalitetno, brzo, mašinsko uzorkovanje zemljišta.

Tako je u 2017. godini za potrebe kompanije Pioneer Hi-Bred SRB i njihove semenske proizvodnje kukuruza koji se nalazi na parcelama pod sistemom za navodnjavanje, bilo potrebno uzeti uzorke zemljišta po preciznim GPS koordinatama, širom Vojvodine.

Branislav Avramov, menadžer semenske proizvodnje u kompaniji Pioneer Hi-Bred SRB, je i ranije sarađivao sa Stručnom službom kompanije Victoria Logistic. Za posao uzorkovanja zemljišta odmah je angažovao automatsku sondu koja može da radi po zadatim GPS koordinatama i uzima uzorke zemljišta i do 120 cm dubine. Kolega Branislav je istakao da dugo godina poznaje rad Stručne službe Victoria Logistic i da te dve kompanije sarađuju i nastavak saradnje bio logičan put.

Prilikom analize potrebno je uzeti uzorke zemljišta po preciznim GPS koordinatama

Uspešna proizvodnja semenskog kukuruza je nemoguća bez primene sistema za navodnjavanje. Kompanija Pioneer Hi-Bred SRB sarađuje na tom poslu sa kompanijom Irriga system iz Brazila koja se bavi kontrolom i monitoringom navodnjavanja, i deo je uspešne digitalizacije u poljoprivredi.

Analiza zemljišta - osnov sigurne i stabilne proizvodnje

"Zajedno sa kompanijom Pioneer Hi-Bred SRB, u cilju obezbeđivanja sigurne i stabilne semenske proizvodnje kukuruza, su započeli svoje aktivnosti u oblasti navodnjavanja. Kako bi se dala prava preporuka kada i sa koliko vode navodnjavati potrebno je uraditi i analizu zemljišta radi određivanja dodatnih analiza u laboratorijskim uslovima, kao što su minimalni i maksimalni vodni kapacitet, lento kapilarna tačka venjenja, a sve u cilju baždarenja sondi koje su u zemljištu i koje šalju signal preko GPS uređaja. Oni se zajedno sa drugim elementima obrađuju u softveru i tako daju pravu preporuku za navodnjavanje u pojedinim fazama rasta i razvića biljaka, govori Avramov

Avramov ističe da je uzorak zemljišta uzet sa uređajem kojim raspolaže Stručna služba kompanije Victoria Logistic veoma reprezentativan, a to je temelj da se dobiju pravi rezultati. "Profesionalan tim je uradio posao vrlo dobro, brzo, sa reprezentativnim uzorkom za svaku parcelu, obeleženim mestima uzorkovanja, što je svakako preporuka za nastavak i širenje saradnje, ne samo na teritoriji Srbije već i u okolnim zemljama gde Irriga ima svoje aktivnosti u saradnji sa Pioneer Hi-Bred SRB doo", zaključuje Avramov

Stručna služba Victoria Logistic pruža uslugu uzorkovanja, analize zemljišta i davanja preporuka za đubrenje.
Sve potrebne informacije možete dobiti pozivanjem call centra na broj: 0800/333-330.


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Više [+]

Tagovi

Victoria Logistic Uzorkovanje zemljišta Analiza zemljišta Pioneer Hi-Bred Branislav Avramov Kukuruz Navodnjavanje Irriga system


Partner