• Syngenta Agro
  • 29.04.2018. 07:00

Zaštita pšenice od biljnih bolesti

Pšenica se na većini njiva u našoj zemlji nalazi u dobroj kondiciji. Dovoljna količina padavina u prethodnom periodu uz prolećni porast temperatura takođe pozitivno utiče na njen razvoj.

Foto: Syngenta Agro
  • 1.096
  • 96
  • 0

Pšenica se na većini njiva u našoj zemlji nalazi u dobroj kondiciji. Dovoljna količina padavina u prethodnom periodu uz prolećni porast temperatura takođe pozitivno utiče na njen razvoj. Ali ovakvi uslovi pogoduju i razvoju prouzrokovača biljnih bolesti. Pregledom parcela na većini se uočava prisustvo biljnih patogena, uzročnika pegavosti lista, pepelnice i lisne rđe.

Naredni period je ključan za očuvanje zdrave pšenice. Prskanjem sa fungicidima sada trebamo sprečiti da nagli razvoj biljnih bolesti smanji očekivani prinos i potencijalnu zaradu.

Kod odabira fungicida osim njegove cene, potrebno je poznavati i karakteristike kao što su spektar bolesti na koje deluje, kao i način i dužina delovanja. U određenom broju slučajeva izbor jeftinijih preparata vodi do trenutnog rešenja, ali dugoročno slabije efikasnosti, kraćeg perioda zaštite, kao i potrebe za ponovnom primenom fungicida. 
Syngenta u svom portfoliju ima dobro poznata sredstva za zaštitu pšenice kao što su Artea, Amistar Extra i od prošle godine fungicid Cherokee.

I količina i kvalitet, to se sve više ceni


Za extra prinos, extra kvalitet i extra zaradu pravi izbor je Amistar Extra u količini primene od 0,75 l/ha. Primenom ovog fungicida, pored delovanja na glavne uzročnike oboljenja lista i klasa pčenice i ječma, povećava se efikasnost usvajanja vode kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa. Efekat produženog zelenila lista zastavičara ima uticaj na povećanje prinosa. Amistar Extra poboljšava kvalitet zrna ječma, koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Pored sprečavanja pojave bolesti, povećava i hektolitarsku težinu pšeničnog zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju. 

Trostruka snaga za veći prinos pšenice


Od prošle godine ratari u našoj zemlji imaju mogućnost da pšenicu štite i preparatom Cherokee. Istovremeno i sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim dejstvom koji u sebi sadrži tri aktivne materije, preparat Cherokee tako na trostruki način štiti usev od biljnih bolesti.

U narednom periodu zbog očekivano jakog napada biljnih bolesti preporuka je da se Cherokeee koristi u dozi 2 l/ha. 
 

Prva komponenta je ciprokonazol koji se usvaja i prenosi kroz biljku veoma brzo, zaustavlja i širenje zaraze na već obolelim biljkama par sati od primene. U gustom sklopu useva strnih žita, dodatnu brzinu delovanja obezbeđuje isparljivost ciprokonazola koji gasnom fazom dopire do donjih delova biljaka do kojih kapi rastvora sredstva ne mogu dospeti.

Cherokee na trostruki način štiti usev od biljnih bolesti

Druga komponenta je propikonazol - sistemični fungicid iz grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji ispoljava odlično delovanje na veliki broj gljivičnih oboljenja žitarica. Cherokee sadrži i treću aktivnu materiju - hlortalonil koji se odlikuje snažnim vezivanjem za lisnu površinu pa deluje kontaktno i preventivno na spore gljivica i smanjuje opasnost od pojave rezistentnosti. Takođe hlortalonil ima odličnu efikasnost u suzbijanju ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).
U narednom periodu zbog očekivano jakog napada biljnih bolesti preporuka je da se Cherokeee koristi u dozi 2 l/ha. 

Ne smemo dopustiti da nastupajući kišni period onemogući blagovremen ulazak prskalica u njivu i razvitak biljnih bolesti do te mere da se štete ne mogu izbeći. Dakle moramo tretirati preventivno i pšenicu zaštititi na najbolji mogući način.

Za više informacija o načinu zaštite i svim proizvodima, obratite se Syngenta Agro stručnom timu na jedan od niže navedenih kontakata!


Povezana biljna vrsta

Pšenica

Pšenica

Sinonim: - | Engleski naziv: Winter wheat | Latinski naziv: Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Najznačajniji je ratarski usev, a njome je zasejana ¼ obradivih površina na svetu. Pšenični hleb osnovna... Više [+]

Tagovi

Syngenta Pšenica su Artea Amistar Extra Cherokee Zaštita Fungicidi Prinos


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com