• Komuniciranje u krizi
  • 22.03.2016. 18:00

Krizne komunikacije u oblasti bezbednosti hrane

U Privrednoj komori Srbije danas je održan edukativni trening "Krizna komunikacija u oblasti bezbednosti hrane".

  • 129
  • 5
  • 0

U Privrednoj komori Srbije danas je održan edukativni trening "Krizna komunikacija u oblasti bezbednosti hrane".

Trening je deo aktivnosti Projekta "Politički dijalog između javnog i privatnog sektora u oblasti mesa i mleka", koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije. Cilj treninga je da se polaznici upoznaju sa osnovnim elementima efikasne komunikacije u kriznim situacijama u oblasti bezbednosti hrane, zbog velikog uticaja na informisanost, zdravlje i bezbednost potrošača, kao i ekonomske posledice takvih situacija na sektor agrobiznisa, proizvodnje i prerade hrane.

Kako prevazići kriznu situaciju?

Tamara Vlastelica Bakić, ekspert za komunikacije i docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu istakla je, u svojoj prezentaciji, da su glavni principi krizne komunikacije pravovremenost, tačnost, pouzdanost, relevantnost, doslednost, transparentnost i nezavisnost. Kako je objasnila, proaktivan pristup komunikaciji, preventivno delovanje i koordinisana saradnja korporativnog sektora i relevantnih državnih institucija, uz uvažavanje svih zainteresovanih strana, su najefikasniji načini da se krizna situacija prevaziđe brzo i sa najmanjim posledicama.

Miloš Milovanović, koordinator Projekta FAO, predstavio je "Protokol o saradnji u komunikacijama u kriznim situacijama u oblasti bezbednosti hrane", koji su prošle godine potpisali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i proizvođači i prerađivači mleka u Srbiji, koji sadrži smernice za saradnju privatnog i javnog sektora u kriznoj komunikaciji.

Na seminaru su učestvovali predstavnici poslovne zajednice u oblasti proizvodnje, prerade i prometa mleka i mesa, nadležnih ministarstava i drugih relevantnih državnih institucija, akademske zajednice i medija. Udruženje za poljoprivredu prehrambenu industriju šumarstvo i vodoprivredu Privredne komore Srbije aktivno učestvuje u sprovođenju Projekta.


Tagovi

Tamara Vlastelica Bakić Krizno komuniciranje Prerađivači mleka Miloš Milovanović Agrobiznis Bezbednost hrane FAO