• Ekoturizam Srbija
  • 19.05.2015. 15:18

Posetite Regionalni forum ekoturizma

Forum ima za cilj privući pažnju javnosti na mogućnost dinamičnijeg razvoja ekoturizma.

  • 74
  • 5
  • 0

U organizaciji Nacionalne asocijacije za ekoturizam "Ekoturizam Srbija" iz Sremske Mitrovice te fakulteta za sport i turizam TIMS iz Novog Sada, 25. septembra 2015. godine u Sremskoj Mitrovici, u hotelu Sirmium, održaće se Regionalni forum ekoturizma Srbija - Hrvatska - Slovenija - Crna Gora - BiH - Makedonija: Potencijal za razvoj Eco Lodge koncepta.

Forum ima za cilj privući pažnju javnosti na mogućnost dinamičnijeg razvoja ekoturizma u spomenutim zemljama, kreiranje otvorene platforme za dijalog, iskustva i razmene ideja između svih učesnika na tržištu, podešavanje uslova za produktivnu saradnju svih aktera, prikazivanje primera najbolje prakse ekoturizma.

Kao takav, namenjen je svima koji se direktno ili indirektno bave tematikom ekoturizma: od samih učesnika, poslovnih udruženja, investitora, nevladinih udruženja, državne uprave, lokalne samouprave, turističkih organizacija pa sve do naučnih i stručnih institucija.

Ekoturizam je najbrže rastuća vrsta turizma u svetu, a broj turista se svake godine povećava za minimalno 30 odsto. No, pojavljuje se i nova vrsta ekoturizma - urbani turizam, koji se odnosi na obliazak gradova na način koji će minimzirati negativne uticaje po lokalno kulturno nasleđe i doprineti njegovoj dodatnoj zaštiti i očuvanju.

ECO Lodge - ekokonačište

Ova vrsta smeštaja pojavila se tokom poslednjih nekoliko godina. Sam termin ECO Lodge zvanično je upotrebljen na Prvom međunarodnom forumu o ekosmeštaju 1994. godine, na Devičanskim ostrvima. ECO Lodge je smeštajni objekat niskog uticaja na prirodnu okolinu koji je projektovan, dizajniran i konstruisan tako da bude ekološki i društveno prihvatljiv.

Očekuje se nastavak rasta tržišta ekoturizma

Objekti se grade s čitavim nizom ekološki prihvatljivih opcija, od zagrevanja vode solarnom energijom do sistema za prikupljanje kišnice, kompostnih WC-a i izvora obnovljive energije, kao što je snaga vetra. ECO Lodge su od naročitog interesa za održivi razvoj zajednice, jer su mala, srednja i mikropreduzeća koja mogu generisati obilje pozitivnog razvojnog uticaja na izuzetno ruralna, područja biodiverziteta, gde su drugi tipovi razvoja koji su u toku ili su tek u fazi razmatranja često štetni po životnu sredinu.

Iako se mišljenja o budućoj tražnji i rastu na tržištu ekoturizma menjaju, svi eksperti i operateri se slažu da će tržište ekoturizma porasti. Očekuje se da će tržište ECO Lodge rasti u proseku 10 % godišnje tokom narednih deset godina.

Kako se prijaviti?

Kotizacija za jednu osobu iznosi 50 evra ili u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, a uplate je potrebno izvršiti najkasnije do 15.09.2015. nа žirо rаčun Ekoturizam Srbija - Sremska Mitrovica, sа nаznаkоm kоtizаciја zа Forum.

  • Račun za uplatu (dinarski): 160-313661-90 Banca Intesa, Beograd
  • Račun za uplatu (devizni): 00-508-000345.2 Banca Intesa, Beograd

Učesnici sami snose troškove putovanja, a za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatorima skupa putem maila: region1@open.telekom.rs


Tagovi

Ekoturizam Srbija Urbani turizam ECO Lodge Ekokonačište Tržište Biodiverzitet Regionalni forum ekoturizma Razmena ideja Razvoj TIMS Sremska Mitrovica Srbija Hrvatska BiH Crna Gora Makedonija Slovenija