Grahor satrica

Sinonim: - | Engleski naziv: Pea vine | Latinski naziv: Lathyrus sativus L.

Grahor satrica

Grahor satrica se upotrebljava kao stočna hrana. U semenu ima 23 – 34% belančevina, 24 – 45 % ugljenih hidrata, 0,5 – 0,7% masti, 4% celuloze i oko 3% pepela. Zelena masa i seno grahora su bogati bjelančevinama i dobro ga jedu sve vrste stoke. Grahor se može koristiti i za zelenišno đubrenje.

Morfološka i biološka svojstva grahor satrice

Grahor satrica je žbunolika biljka sastavljena od 5 – 10 glavnih stabljika, koje narastu od 25 – 100 cm. Stabljika je u preseku četverougaona, nežna i često poleže. Listovi su sastavljeni od jednog para uskih liski i završavaju običnom ili trogranatom viticom. Na mestu gde se list odvaja od stabljike nalaze se uski, šiljasti zalisci. Iz pazuha listova izbija jedan, a retko dva cveta. Grahor je u pravilu samooplodna biljka, ali se mogu naći i hibridi nastali stranooplodnjom. Vegetacija grahora traje 60 – 115 dana, u zavisnosti od sorte i uslova gajenja. U jednoj mahuni razvija se 2 – 5 semena nepravilnog oblika. Masa 1 000 zrna varira u širokom rasponu od 50 – 600 grama. Postoje sorte sitnog i sorte krupnog zrna. Boja semena je različita – bela, siva, smeđa, a seme može biti i pegavo.

Agroekološki uslovi gajenja grahor satrice

U sušnoj godini grahor daje bolje rezultate od ostalih leguminoznih useva. Osetljiv je na sušu početkom cvetanja. Skromnih je zahteva što se tiče zemljišta i može se uzgajati na slanim, peskovitim i lakim zemljištima. Najbolje uspeva u umereno hladnoj klimi, a optimalna temperatura za rast i razvoj iznosi od 16 – 20 °C.

Agrotehnika u proizvodnji grahor satrice

Ukoliko se gaji za zelenu masu ili seno, tada se obično koristi združena setva sa zobi, ječmom ili sudanskom travom. Prinos sena kreće se od 2 – 4 t, a zelene mase od 10 – 15 t/ha. Tretiranje semena nitrginom pred setvu znatno povećava prinos grahora.

Đubrenje

Grahor se u proseku đubri s 40 – 80 kg/ha azota, oko 60 kg/ha fosfora i oko 100 kg/ha kalijuma.

Setva

Seje se u redove razmaka 20 – 25 cm. Na lakšim zemljištima se seje na dubini od 8 – 10 cm, a na težim zemljištima od 4 – 5 cm. Za setvu u čistoj kulturi troši se od 100 – 200 kg semena/ha. U kombinaciji sa zobi seje se 150 – 200 kg/ha grahora i 100 kg/ha zobi.

Izvor: Dr. S. Mađar, dr. V. Kovačević, dr. I. Jurić; Postrne kulture - proizvodnja i korištenje; 1984.

Grahor satrica - Sorte

ukupno: 1, aktivno: 0, neaktivno: 1

DOMAĆA