Rabarbara

Engleski naziv: Rhubarb | Latinski naziv: Rheum rhaponticum L. (R. Rhabarbarum L.)

Rabarbara

Rabarbara je višegodišnja biljka koja može imati životni vek i do 30 godina, a gaji se obično od 7 – 9 godina. Ako se gaji iz semena, što se koristi samo naročito u selekciji, u prvoj godini razvije se zadebljani koren koji prodire u dubinu 60 – 70 cm. U proleće se razvije rozeta s lišćem. Cvetovi su krem bele boje i skupljeni su u cvet – metlicu.

Kao namirnica koriste se sočne peteljke, koje mogu biti duge 30 – 60 cm i debele 1,5 – 4 cm. Ako je površina peteljke malo grublja, može se oguliti po celoj dužini jednim zahvatom nožem, a često je i ne treba guliti. U lišću je prisutan sastojak antrakinon, koji je u većoj količini otrovan, pa se liska lista ne koristi.

Agroekološki uslovi za gajenje rabarbare

Temperatura

Rabarbara je biljka umerene, više prohladne klime vrlo velike otpornosti na niske temperature u stanju mirovanja. U jesen, kada se skrati dan i temperature padnu ispod 14 ºC, biljka odbacuje lišće, a zameću se spavajući pupoljci na rizomu. Za mirovanje su potrebne temperature niže od 10 ºC u trajanju od 12 – 16 nedelja. U proleće kada počinje razvoj nove rozete lišća, rabarbara je otporna na kasne mrazeve i može podneti -4 ºC bez oštećenja. Zbog velike površine lišća i velike transpiracije rabarbari je potrebno mnogo vlage.

Zemljište

Za gajenje su najpodesnija duboka, plodna, srednje teška zemljišta dobrog kapaciteta za vodu. Nivo podzemne vode ne sme biti viši od 75 cm. Optimalna reakcija zemljišta je od pH 5,6 – 7,2. Na kiselijim zemljištima uz đubrenje treba primeniti i kalcijum.

Agrotehničke mere u gajenju rabarbare

Plodored

Rabarbara u gajenju ostaje na istom mestu 7 – 9 godina, ali za zasnivanje novog zasada preporučuje se pauza od najmanje 7 godina, odnosno izbor druge parcele.

Obrada zemljišta

Najmanje 2 meseca pre planirane sadnje izvodi se duboka obrada, a u zavisnosti od zemljišta primenjuju se i podrivači. Uz zaoravanje organskog đubriva dodaju se i startne količine fosfora i kalijuma.

Đubrenje

Pri zasnivanju novog zasada preporučuje se đubrenje organskim đubrivom do 40 t/ha, a korisno je i tokom gajenja svake druge ili treće godine pođubriti sa 15 – 20 t/ha između redova u jesen ili tokom zime.

Nega zasada

U prvoj godini nakon sadnje mođurednom obradom uništava se korov i održava struktura zemljišta, a prema potrebi i navodnjava, naročito ako je zasad posađen u proleće. U sledećim godinama primenjuje se prva prihrana, na završetku berbe druga, a krajem leta treća. Kada se u rozeti pojavi zametak cvetne stabljike, on se mora ukloniti.

Sadnja rabarbare

Rabarbara se razmnožava vegetativno, reznicama ili kulturom tkiva. U vreme mirovanja (jesen ili proleće) od dvogodišnjih ili trogodišnjih biljaka izvade se rizomi i podele tako da na svakom delu budu 2 – 3 pupoljka. Sadi se u jarke tako da se gornji deo reznice može pokriti sa 5 – 6 cm zemljišta. Razmak redova zavisi od bujnosti kultivara, a određuje se tako, da tokom leta zemljište bude sasvim pokriveno lišćem. Tako se bolje čuva vlažnost zemljišta i kontroliše korov. Razmak redova je obično je 1,5 – 2 m, a razmak u redu 40 – 60 cm.

Berba i skladištenje rabarbare

Berba počinje u drugoj godini nakon sadnje u proleće. Listovi se beru ručno kada je lisna liska potpuno razvijena. Peteljka se zahvati što niže i naglim pokretom ruke otkine, a zatim se otkine ili odreže liska i deo lisnog rukavca. U jednoj berbi beru se 2 – 4 lista po biljci. U prvoj godini berbe bere se 3 – 4 nedelje, a zatim ostavi biljku da razvije što više lišća. U kasnijim godinama bere se svakih 7 – 10 dana. U kontinentalnim područjima to je od sredine aprila do sredine juna ili kraja juna, u zavisnosti od temperatura. Mogu se postići prinosi od 20 – 40 t/ha.

U pripremi za tržište stabljike se sortiraju prema dužini i debljini. Pakuju se u manje kutije ili gajbice po 5 kg, a za jediničnu prodaju u perforirane PE vrećice po 0,5 – 1 kg. Ako je potrebno, rabarbara se može skladištiti do 3 nedelje pri temperaturi od 0 do 1 ºC i relativnoj vlazi vazduha od 95 %.

Izvor:

  • R. Lešić, J. Borošić, I. Buturac, M. Ćustić, M. Poljak, D. Romić; Povrćarstvo; Čakovec, 2002.

Rabarbara - Sorte

ukupno: 2, aktivno: 0, neaktivno: 2

GOLIATH

ZAGREBAČKA RABARBARA