Kukuruz kokičar

Engleski naziv: Popcorn maize | Latinski naziv: Zea mays L. ssp. everta Sturt.

Kukuruz kokičar

Kukuruz kokičar ima ekstremno tvrda zrna. Po obliku zrna ova podvrsta ima dve forme: biseraste (perlaste) kod kojih je zrno okruglo i jako sjajno kao i one u obliku pirinča kod kojih je zrno šiljasto (izduženi vrh). Boja zrna je bela, žuta, ljubičasta ili crvena. Masa 1 000 zrna kokičara je znatno manja i najčešće se kreće od 80 - 130 g, a u nekih sorti i manje.

Svojstva kukuruza kokičara 

Kukuruz kokičar služi isključivo za proizvodnju zrna za kokanje. Stabljika je čvrsta, klip ima 16 – 18 redova rastresitom komušinom prekrivenog zrna bisernog oblika i sjajne narandžaste boje. Ujednačenost u nicanju i odličan rani porast omogućavaju ranu setvu u proleće, a brzo otpuštanje vode iz zrna omogućuje raniju berbu pre početka jesenjih rokova. Kvalitet zrna za odlično kokanje dobija se prinosnim sušenjem klipa, ventiliranjem običnim ili slabo grejanim vazduhom, do sadržaja vode u zrnu od 13 – 14 %. Može se sejati uz obični kukuruz. Daje rod od 5 – 7 t/ha. Bere se kombajnima beračima ili ručno.

Kukuruz kokičar FAO 400

Engleski naziv: Popcorn maize | Latinski naziv: Zea mays L. ssp. everta Sturt.

Kukuruz kokičar FAO 400

Kukuruz kokičar FAO 400.  Hibridi iz ove grupe mogu se sejati u sklopu 60 000 – 65 000 biljaka/ha.

Kukuruz kokičar FAO 500

Engleski naziv: Popcorn maize | Latinski naziv: Zea mays L. ssp. everta Sturt.

Kukuruz kokičar FAO 500

Kukuruz za zrno FAO 500 - Hibridi iz ove grupe mogu se sejati u sklopu 55 000 – 60 000 biljaka/ha.

Kukuruz kokičar - Sorte

ukupno: 5, aktivno: 5, neaktivno: 0

BC 413 PC

OS 418 PC

OS 4959 PC

OSPOP555

Kukuruz kokičar @ KLUB

Kako da napravite slatke kokice Obožavam slane kokice, ali podjednako volim i slatke. Kod nas u Novom Sadu samo sam na jednom mestu videla da ih prodaju. A onda sam rešila da malo procunjam po sajtu i pogledam kako se one prave u domaćoj radinosti. Ima raznih varijanti, koje mi nisu pošle baš za ruk...

+3