• Autohtone rase
  • 02.05.2020. 14:00

Gatačko goveče isplativo za uzgoj?

Baveći se uzgojem ovog govečeta i prodajom junadi, mogu se postići dobri rezultati u proizvodnji i ostvariti zadovljavajući prihodi.

Foto: Julijana El Omari (ilustracija)
  • 244
  • 24
  • 0

Da se uzgojem goveda mogu uspešno baviti i žene, dokaz je Milosavka Ćočkalo iz sela Šibovi, u okolini Mrkonjić Grada. Ova vredna domaćica uspešno se bavi stočarstvom više od 20 godina. Njeno domaćinstvo nalazi na nadmorskoj visini od oko 1.000 metara, na planini Lisini. 

U sistemu uzgoja krava - tele, ima 36 krava rase simental, limuzin i gatačko goveče i svake godine uzgoji ženska priplodna grla, kako bi mogao da se obavi remont stada u odgovarajućem vremenskom razdoblju. 

Autohtona rasa dobrih proizvodnih osobina

Gatačko govedo je naša autohtona rasa. Nastala je ukrštanjem buše i sive alpske rase goveda u Gacku. Grla su prilagođena na suroviju klimu, koja je zastupljena u planinskim područjima. Daje minimalnu količinu mleka u proizvodnji u proseku od 4.000kg u toku laktacije. Podmladak koji daju je takođe izuzetno otporan i zdrav.

Tovno govedarstvo - šansa za srpsko stočarstvo?

Junice koje se uzgoje, prvi put ulaze u priplod u periodu sa 14 do 19 meseci, što je uslovljeno telesnom masom koju su dostigle. Po nekom pravilu, ona bi trebalo da iznosi više od 70 odsto mase odraslih krava, a koja je u intervalu 450 do 600 kilograma. Ovu težinu dostižu u starosnom dobu od pet godina, navode u PSSRS

Optimalni rezultati u tovu

U cilju poboljšanja genetičkog potencijala stada, ali i boljeg prirasta u uzgoju teladi, Milosavka je pre tri godine kupila šest ženskih i jedno muško tele. Telad su rase limuzin. Inače, ova rasa je francuska, za tov. Njene karakteristike su lako telenje tako da je kod krava koje se prvi put tele, procenat javljanja teških partusa, manji od pet odsto. 

U tovu se postižu odgovarajući rezultati. Kod dnevnog tova prirast je oko 1.200 gr/dan, ako im je ishrana intenzivna. Tokom razdoblja 12 do 14 meseci, dostižu masu od oko 500 kilograma. 

Aberdin angus osvaja svetska tržišta, a srpsko?

Kada je reč o randmanu klanja, on se kreće u intervalu od 65 do 70 odsto. Meso ove rase je veoma ukusno, sa pravilnim rasporedom masti između mišićnih vlakana. Limuzin rasa je takođe pogodna i za ukrštanje sa drugim rasama, baš zbog svoje osobine lakog telenja. Tako da je moguće kombinovanje sa mlečnim govedima. 

Uzgoj goveda kao izvor zarade

U vegetacijskom periodu, ishrana bi trebalo da bude na pašnjacima, pri tom poželjno je da telad zajedno sa majkama budu na pašnjacima. Tom prilikom će pored zelene mase na ispaši, konzumirati i majčino mleko. S obzirom na sve navedene karakteristike, zdravstveno stanje grla je kroz vreme zadovoljavajuće, kao i ostvareni dnevni prirast. 

Baveći se uzgojem goveda i prodajom junadi, ova vredna žena i samohrana majka ima izvor zarade, kojim izdržava i školuje svoje troje dece. 


Tagovi

Autohtona rasa Gatačko goveče Milosavka Ćočkalo Limuzin rasa Genetički potencijal Priplod junica Tov junadi Intenzivna ishrana Randman klanja Junad


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.