• Mlečno govedarstvo
  • 24.09.2016. 15:00

I najbolji trpe zbog krize u mlekarstvu!

Brojno stanje grla na njegovoj farmi se povećavalo iz godine u godinu, a i dalje se uvećava. Trenutno imaju oko 36 grla, a napredovali su kada je reč i o genetici krava.

Foto: pixabay.com, ceskyfreund
  • 1.024
  • 51
  • 0

Malo je onih koji se bave govedarstvom a nisu čuli za domaćina Borjana Simonovića, iz Sebečevca, kod Kruševca, dobitnika mnogih nagrada za kvalitet krava prvotelki i junica na manifestacijama od Novosadskog poljoprivrednog sajma, pa do lokalnih smotri. U ovoj proizvodnji mleka i priplodnog materijala sva grla su simentalske rase, a Borjan je četvrta generacija u porodici Simonović koja se sa uspehom bavi stočarstvom.

Uspešna proizvodnja zahteva odgovarajuće objekte i infrastrukturu

Brojno stanje grla na njegovoj farmi se povećavalo iz godine u godinu, a i dalje se povećava. Trenutno imaju oko 36 grla, a napredovali su kada je reč i o genetici krava. Veliki broj grla zahteva dobro osmišljene i izgrađene objekte za držanje, kao i potpunu infrastrukturu. Na svu sreću u Simonovićevom gazdinstvu ne manjka ni jednog ni drugog. Oni imaju 3 objekta u kojima krave drže na vezanom sistemu, dok se muža obavlja pomoću vakuum kanti.

Kvalitet jednako važan kao i kvantitet

Iako zasada izgradnje novog objekta neće biti, povećanja obima proizvodnje možda i hoće. Međutim, važno je napomenuti da Simonovići ne žrtvuju kvalitet mleka zbog kvantiteta što je svojevrsna prednost naročito ukoliko postoji težnja da se prizvodnja podigne na viši nivo.

Ženska telad u mlekarsku proizvodnju - muška u tov

Što se tiče podmlatka sva ženska telad ostaju na farmi dok se muška prebacuju u tov, a prodaja priplodnog materijala počinje tek kad junice postanu steone ili odmah nakon teljenja. Kada je reč o sterilitetu s tim nema problema. Grla ostaju steona iz prvog osemenjavanja u 80% slučajeva dok je ponovljeno osemenjavanje potrebno u svakom petom slučaju.

Kao i sve stočare i proizvođače mleka i Borjana brine cena za koju kaže da je izuzetno niska. O tome, planovima za budućnost, ali i o strahu od ukidanja prelevmana za mleko koje je odloženo do kraja ove godine on govori opširnije u video prilogu:

Foto: pixabay.com, ceskyfreund36


Tagovi

Mleko Mlečno govedarstvo Stočarstvo Krave Junice Telad Bikovi Genetika Cena Tržište Proizvodnja Mlekarska industrija Otkup mleka Prlevmani Stočari Borjan Simonović Kvalitet Kvantitet


Partner