• Koke nosilje
  • 17.03.2019. 15:00

Izbor rase osigurava i do 300 jaja po nosilji u jednoj godini

Odabir rase i nabavka hibrida od pouzdanog dobavljača samo je prvi korak. Postići cilj rentabilne proizvodnje konzumnih jaja vrlo je zahtevan proces i zavisi od mnogo faktora.

Foto: Depositphotos/pxhidalgo
  • 14.274
  • 102
  • 0

Hibrid, Island Red, Leghorn, Saseks, Plimut Rok, Ankona, Hamburg, Marans, najbolji su među najboljima. Nabrojane rase koka nosilja imaju najbolji genetski potencijal i u proizvodnji konzumnih jaja spadaju u sami vrh, u proseku snesu preko 200 do 300 jaja po jednoj nosilji, u jednoj godini, prosečne težine jajeta oko 60 grama.

Odabir rase i nabavka hibrida od pouzdanog dobavljača, samo je prvi korak. Najpoznatije rase kod nas su iz reda lakih linijskih hibrida ISA, Loman i Hajlajn Braun. Postići cilj rentabilne proizvodnje konzumnih jaja vrlo je zahtevan proces i zavisi od mnogo faktora, na koje srećom poljoprivrednik može kontrolom optimalnih uslova držanja i tehnologijom uzgoja da utiče.

Proizvodnja počine od 17. nedelje starosti nosilja

Uzgoj nosilja traje do 17. nedelje starosti ili ako nema sopstvenog uzgoja, kupovinom nosilja ove starosti počinje proces eksploatacije, intenzivna proizvodnja konzumnih jaja najčešće je u drugoj nedelji, nakon useljavanja i prilagođavanja. Ovo je izuzetno stresan period za nosilje - preseljenje, transport, novi uslovi boravka i stoga je poželjno otprilike tri dana pre i posle useljenja nosiljama, kroz sistem napajanja davati vitamin C  ili probiotike kako bi se umanjio stres. Iz odgajivačkog programa, gde su držane na podnom sistemu prelazak u kavezni sistem držanja kod nosilja izaziva stres koji se može odraziti na kvalitet i količinu jaja.

Zašto moje kokoške ne nose jaja?

Faktori ambijenta i spoljni faktori imaju ogroman uticaj. Ove pojave deluju možda zanemarljivo poljoprivredniku, ali ipak utiču na proizvodnju. Lavež psa, buka nastala radom poljoprivredne mehanizacije ili čak za vreme grmljavine, povećava stres kod nosilja. Prilikom useljavanja u kaveze, 4 - 5 nosilja/kavezu vrši se i selekcija, kao poslednji filter za formiranje zdravog visokoproduktivnog jata. Izdvajaju se sve jedinke loše kondicije, slabe telesne mase ili one sa vidljivim spoljnim nedostacima.

Optimalni uslovi držanja

Mikroklimatski uslovi u živinarniku pojave su na koje farmer može i mora uticati, ukoliko želi postići određene proizvodne ciljeve. Problemi često nastaju u letnjim danima, pri visokim spoljnim temperaturama, slaba konzumacija hrane utiče na slabiju proizvodnju jaja i kvalitet ljuske koja postaje lomljiva. Upotrebom pokretnih ili stacioniranih ventilatora potrebno je osigurati optimalnu temperaturu, koja se kreće u rasponu od 18 do 22 °C.

Vlažnost vazduha direktno utiče na pojavu bolesti, smanjenu nosivost i sl. Pravilnom ventilacijom osigurava se optimalan procenat vlažnosti od oko 70%. Uz nedovoljnu funkciju postojećih otvora, otvora za regulaciju vlažnosti, ponovo se mogu iskoristi ventilatori. Osvetljenost i dužina dnevnog svetla osnovni su parametri za proizvodnju jaja, direktno povezani sa ishranom. Paljenje tzv. noćnog svetla, zbog mere povećanja konzumiranja hrane i kvaliteta ljuske jajeta u intervalu od jednog sata idealno je, naročito u letnjim danima. Krećući se prema zimskom periodu, ova vrsta tehnologije hranjenja postepeno se smanjuje.

Zašto zima kokama "krade" jaja?

Obzirom na raspored i etažnu spratnost kaveza za držanje, potrebno je racionalno rasporediti sijalice kako bi nosilje sa prvog i poslednjeg sprata kaveza imale iste uslove osvetljenja. Proizvodne performanse, za šta je genetski potencijal i izbor hibrida garant za povećanje proizvodnje jaja, dolaze do izražaja samo ako se kokama nosiljama obezbede adekvatni uslovi ambijenta, ishrane i nege koji su gore pomenuti. 

Optimalna nosivost do 75. nedelje starosti

Starost koka nosilja prati i proizvodnju jaja. Kao u svakoj proizvodnji, postiže se vrhunac proizvodnje, nakon čega postepeno počinje opadati. Kod nosilja vrhunac proizvodnje jaja događa se između 26. i 27. nedelje starosti, kada proizvodnja jaja uz optimalne uslove dostiže i 92% nosivosti. Uz povećanje starosti nosilja povećava se i masa jaja, gde bi u 34. nedelji starosti, težina jajeta trebala iznosti oko 60 grama.

Biološka karakteristika proizvodnje i proizvodni vek uslovljavaju remont i zamenu nosilja novim jedinkama. Obično intenzivna komercijalna proizvodnja jaja traje oko godinu dana, do 78. nedelje starosti nosilja. Nakon izlaska iz proizvodnje, sledi dezinfekcija objekta i priprema za novo mlađe jato. Preporuke su da se dezinfekcija i odmor živinarnika izvrši u periodu od oko 21. dan između dva turnusa.


Tagovi

Koke nosilje Konzumna jaja Rasa Genetski potencijal Vitamin C Stres Kavez Turnus


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Magistar Poljoprivredno-prehrambenog univerziteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odseku Tehnologija uzgoja životinja.