• Ishrana krava
  • 17.11.2018. 14:30

Kako hraniti krave dok su steone i nakon telenja

Nedovoljno dug period zasušenosti ili neadekvatna ishrana smanjuju mlečnost i dohodak od krava u narednoj laktaciji do 30%, a u sledećoj do 15%. 

Foto: Bigstock /dolgachov
  • 804
  • 71
  • 0

Osnovu buduće uspešne i ekonomične proizvodnje mleka predstavlja adekvatna ishrana krava u periodu visoke steonosti. U tom periodu krave bi trebalo da su zasušile, najčešće oko dva meseca pred telenje. Nedovoljno dug period zasušenosti ili neadekvatna ishrana smanjuju mlečnost i dohodak od krava u narednoj laktaciji do 30%, a u sledećoj do 15%

"Potreba zasušivanja visokosteonih krava objašnjava se povećanim zahtevima u hranljivim materijama za razvoj ploda, potrebom za obnavljanjem i odmaranjem mlečne žlezde i endokrinog sistema koji treba da se pripremi za iduću laktaciju, kao i potrebama za popravku kondicije krava i formiranja rezervi hranljivih materija za iduću laktaciju. Dnevne potrebe hranljivih materija kod zasušenih grla uslovljene su telesnom masom i starošću, mesecom gravidnosti i kondicijom krava, telesnom masom i očekivanom mlečnošću u narednoj laktaciji", objašnjava dr Radosav Vujić iz PSSS Valjevo.

Visokosteone krave manje jedu

Dodaje da je povećanje potreba znatno veće u devetom, nego u osmom mesecu gravidnosti krava. Potrebe u energiji u poslednja dva meseca steonosti za oko 30% veća su od potreba za održavanjem. Potreba za proteinima se povećava za 80%, kalcijuma za 60%, a fosfora za 40%. 

"Potrebe u pojedinim mineralnim elementima zavise u prvom redu od količine koja se deponuje u poldu. Po svojoj zastupljenosti u plodu klacijum i fosfor su najvažniji i o njima se redovno mora voditi posebnam briga. Potom je potrebno kontrolisati količinu agnezijuma i ako ga nema dovoljno, treba ga uključiti u mineralne dodatke. Natrijum i hlor treba redovno dodavati u vidu kuhinjske soli", ističe Vujić.

Visokosteone krave imaju smanjen apetit. Zbog toga im je neophodno obezbediti kabasta hraniva najboljeg kvaliteta, kao i umerene količine koncetrovane hrane u količini od 1% u odnosu na telesnu masu. "Velika količina koncetrata u obroku ili pri njegovom davanju po volji, dovodi do pojave većeg broja mastitisa i metritisa, kao i do skupe i neekonomične proizvodnje", upozorava savetodavac.

Važnost ishrane nakon telenja

Dodaje da nedovoljna ishrana nepovoljno utiče, ne samo na masu teleta pri rođenju, nego i na tok iduće laktacije i na vreme sledeće oplodnje. Na uspeh sledeće oplodnje utiče i ishrana nakon telenja. Kako bi se krave blagovremeno pripremile za novi režim ishrane, na 10-14
dana pre telenja treba ih prevoditi na obroke koji su po svom sastavu slični obrocima nakon telenja.

"Dnevno povećanje koncetrata treba da iznosi 0,3-0,5 kg po kravi. Ishrana senom dobrog kvaliteta u količini od 1 kg na 100 kg telesne mase
sprečava pojavu dislokacije sirišta posle telenja. Na dva dana pred telenje kod većine krava dolazi do drastičnog smanjenja konzumiranja hrane.
Nakon dva, tri dana kravama se povećava količina sena do 10 kg dnevno po grlu, a po uvođenju voluminoznih hraniva kao što je silaža, senaža i
druga zelena stočna hraniva, vrši se smanjenje količine sena"
, savetuje Radosav Vujić.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Steone krave Ishrana Ishrana nakon telenja Radosav Vujić PSSS Valjevo


Autorka

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.