• Upravljanje pašnjacima
 • 10.08.2017. 16:15

Kako povećati produktivnost pašnjaka?

Leto donosi visoke temperature i manjak padavina. Na taj način dolazi do pada proizvodnje krme na pašnjaku. Kako da ovo sprečite, pročitajte u tekstu.

 • 650
 • 48
 • 0

U proizvodnji mleka, mesa i vlakana na pašnjacima, stočari bi morali mudro da upravljaju pašnjačkim površinama u prostoru i vremenu. Pašnjaci bi trebalo da budu velike solarne ploče, dobro snabdevene vodom i hranjivim materijama.

Samo zeleno rastuće lišće (velika "solarna ploča") obavlja fotosintezu i omogućava rast trave. Probajte svoje pašnjake da zadržati što zelenijima, posebno leti.

Povećana fotosinteza po hektaru dovodi do povećane proizvodnje krme. Prerano prekidanje rasta trave, vodeći je uzrok gubitka pašnjaka.

Prakse u upravljanju pašnjacima

Leto donosi visoke temperature i manjak padavina. Na taj način dolazi do pada proizvodnje krme na pašnjaku. Letnje izostajanje normalnog ciklusa vode na pašnjaku dovodi do:

 • smanjenja vegetativnog pokrova;
 • smanjenja rasta korena;
 • osiromašenja organske materije;
 • loše strukture zemljišta;
 • ograničene infiltracije;
 • lošeg kapaciteta za zadržavanje vode;
 • preteranog oticanja.

Postoje neke prakse u upravljanju pašnjacima, koje mogu pomoći u povećanju produktivnosti pašnjaka:

 • košenjem uklonite generativne delove trava (semenske glave i klasove) krajem jula. Time će se biljka ponovno podstaći na vegetativan rast, a kvalitet krme će se poboljšati.
 • Nemojte dopustiti da stoka boravi na pašnjaku preniske trave, jer će sigurno doći do preteranog prepasivanja.
 • Nemojte preterivati sa ispašom. Povucite stoku sa pašnjaka dok još postoji dovoljno lišća, kako bi biljka nastavila sa fotosintezom. Ispašom ili košenjem zaustavlja se rast novog korenja. Učestala ispaša na istom pašnjaku uzrokuje smanjenje korenskog sistema, pa trava postaje osetljiva na sušu. Stoga, generalna je preporuka za ispašu: pustiti stoku da popase pašnjak samo do polovine visine trave zbog bržeg oporavka vegetacije nakon ispaše.

Pašnjaku je potreban odmor i bioraznolikost

Ostavljanjem veće količine lišća pomaže se zasenjivanje zemljišta. U letnjoj vrućini ovo može značiti nižu temperaturu zemljišta i manji gubitak vlage, što je važno za opstanak trave. Nemojte napasati ispod 7 cm visine trave.

Omogućite pašnjaku razdoblje odmora, da se biljke povrate na normalnu visinu. Dužina odmora zavisi od visine popasenih biljaka, temperature vazduha i zemljišta, te vlažnosti zemljišta. U letnjim mesecima vreme odmora je potrebno da bi biljke porasle na pravu visinu ispaše. Može biti od 30 do 50 dana pa i više.

Povećajte bioraznolikost biljnih vrsta na pašnjaku. Time ćete imati uravnoteženiju ishranu sa pašnjaka tokom sezone korištenja, a raznolikost biljnih zajednica dovodi i do veće raznolikosti mikrobiološkog života zemljišta.

Autor: dipl. ing. agr. Ivan Jukić

Foto. Pezibear / Pixabay