• Ishrana krava
  • 24.08.2019. 14:00

Kako utiču sirova i prerađena soja na ishranu krava i proizvodnju mleka

Upotrebom sirovog zrna soje u obrocima muznih krava, može efikasno da se utiče na smanjenje troškova u proizvodnji mleka, kao i na povećanje količine mleka. Istraživanja su pokazala da količina od dva kilograma sirovog zrna soje po kravi, dnevno ne uzrokuje nikakve digestivne probleme.

Foto: Julijana El Omari
  • 882
  • 39
  • 0

Kada je reč o intenzivnoj proizvodnji u stočarstvu, posebna pažnja mora da se obrati na jedan od važnih faktora za proizvodnju, a to je ishrana. U proizvodnji mleka, posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina. Hranivo u kome su energija i proteini visokokoncentrisani je zrno soje i njegovi produkti. 

Karakteristično je da soja sadrži i neke nepoželjne materije ili inhibitore, a to su najčešće proteaze. Reč je o materijama proteinske prirode koje u digestivnom traktu svojim prisustvom smanjuju ili zaustavljaju aktivnost enzima, a to dovodi do poremećaja varenja. Mlade životinje koje nemaju razvijen odbrambeni mehanizam, više su osetljive. Inhibitori svojim prisustvom u digestivnom traktu zaustavljaju aktivnosti enzima i varenje kod nepeživara i mlađih kategorija preživara.

Najbolji izbor su sojina sačma i pogače

Da bi uklonili te nepoželjne materije sirovo zrno se termički obrađuje. Ono se izlaže određenoj temperaturi, vlazi i pritisku.

Važna je i dužina izlaganja zrna toploti. Najbolje je da minimalna temperatura bude 107°C u trajanju od 10 minuta, kako bi se uništio tripsin - inhibitor enzim koji blokira deo probave. Proces se radi po propisanoj tehnologiji uz upotrebu određene opreme. Pri tome dolazi do hemijskih promena koje je čine upotrebljivom u ishrani. Pošto sadrži ureazu, sojino zrno ne treba mešati u obroku sa ureom jer bi ureaza mogla da dovede do razlaganja uree do amonijaka, a to bi pogoršalo ukus hrane i izazvalo gubitke azota.

Kod krava ovo je izbegnuto drugačijim sistemom varenja i velikim uticajem mikroflore buraga na varenje hrane. Soja u ishrani može se upotrebiti u vidu sojine sačme i pogača koji su nus proizvodi prehrambene industrije. Zrnu soje na ovaj način oduzeta je mast za potrebe industrije, a krajnji proizvod sadrži (u zavisnosti od proizvođača) od 30 - 40% proteina. Pogače i sačme su termički obrađene i pre puštanja u promet moraju da prođu kontrolu kvaliteta, kaže savetodavac Verica Lazarević iz PSSS

Ne preporučuje se termička obrada na gazdinstvu

Koristeći ove proizvode u ishrani stoke možemo da budemo sigurni da neće doći do digestivnih problema. Na pojedinim gazdinstvima radi se termička obrada soje koja u stvari izaziva više štete nego što donosi neku korist. Iz tih razloga jasna je preporuka da se na gazdinstvu ne može dobro uraditi termička obrada soje. Ekstrudirana soja je česta u poslednje vreme na našem tržištu. Postoje tzv. ekstruderi, koji se mogu kupiti i koristiti na gazdinstvu. Produkt koji se dobije je usitnjena materija koja je pod pritiskom i povećanom temperaturom termički obrađena. Na taj način soja se oslobađa štetnih materija a hranljiva vrednost nije smanjena.

Noviji način obrade soje je mikronizacija koja se uglavnom koristi kod pravljenja riblje hrane i hrane za pilad i prasad. Mikronizacijom se uništava 90% štetnih materija zrna. Hranjenje krava ovakvim zrnom ima odlične efekte ali poskupljuje proizvodnju i ima značaja jedino u ishrani krava koje daju preko 10.000 litara mleka.

Sirova soja u ishrani, smanjuje troškove proizvodnje

Upotrebom sirovog zrna soje u obrocima muznih krava, može efikasno da se utiče na smanjenje troškova u proizvodnji mleka, kao i na povećanje količine mleka. Istraživanja su pokazala da količina od dva kilograma sirovog zrna soje po kravi, dnevno ne uzrokuje nikakve digestivne probleme.

Preporučuje se da sirovo zrno soje učestvuje do 10 odsto u okviru smeše za muzne krave. Glavna prednost je smanjena cena proteinskih hraniva, koja se mogu proizvesti na sopstvenom gazdinstvu. Mana je otežano mlevenje soje, lepljenje samlevene mase na zidove prekrupača, mešalica i transportera. Treba obratiti pažnju i na dužinu čuvanja ove smeše koja sme da stoji najviše četiri do pet dana dana. Zbog velikog sadržaja masti postoji mogućnost da samlevena soja užegne.

Sirova soja ne sme da se uključuje u obrok u slučaju ako ima uree. Vrlo je važno ne mešati ove dve komponente jer soja izaziva razgradnju uree na amonijak što dovodi do nadutosti i drugih poremećaja.

Proizvodnja mleka uslovljena je kvalitetom hraniva

Soja kao hranivo bogato je proteinima i energijom. Uglavnom koristi se termički obrađeno, međutim, ukoliko je obrok dobro izbalansiran može da se uključiti sirovo zrno u ranoj laktaciji krava do 15%.

Zrno soje sadrži oko 20 odsto masti u sirovoj materiji dok je u sačmi praktično nema. Njene masti korisne su za proizvodnju mleka i stvaranje telesnih rezervi, sa visokim stepenom iskorišćenosti, više od 80 odsto. 


Izvori

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


Tagovi

Ishrana krava Muzne krave Sojina sačma Sojine pogače Sirovo zrno soje Proteaze Ureaze Verica Lazarević

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je izuzetno polifagna vrsta koja se hrani na oko 250 različitih vrsta biljaka. Kod nas je poznata je kao velika štetočina kukuruza i paprike, a u odsustvu domaćina razvija se i na korovskim vrstama, ko... Više [+]