• Bolesti metabolizma
  • 28.03.2016. 12:00

Ketoza - pritajeni neprijatelj krava i farmera

Ketoza je bolest intenzivnog mlečnog govedarstva, usled koje nastaju veliki ekonomski gubici zbog smanjene proizvodnje životinja. Kako se boriti protiv nje?

Foto: pixabay.com
  • 2.029
  • 346
  • 0

Ketoza je bolest intenzivnog mlečnog govedarstva. To je metabolička bolest koju karakteriše poremećaj metabolizma ugljenih hidrata i masti sa povećanom proizvodnjom ketonskih tela u organizmu. Bolest se najčešće javlja kod visokoproduktivnih krava u intezivnom uzgoju. Po nekim autorima ketoza se češće javlja kod krava u punoj laktaciji (najčešće od druge do četvrte nedelje po teljenju), a posebno zimi, kada potrebe u energiji nisu u skladu sa snabdevanjem organizma iz hrane.

Ketoza uzrokuje velike ekonomske gubitke zbog troškova lečenja, smanjene proizvodnje mleka, smanjene reproduktivne sposobnosti i povećanog broja isključenja krava iz proizvodnje. Proizvodnja mleka u težim slučajevima ketoze može da bude smanjena i za 50-70%. Pojava ketoze na individualnim farmama veoma varira, i može da se javi kod čak 80% grla u zapatu.

Faktori pojave ketoze

Kao što je već rečeno, ketoza se karakteriše poremećajem metabolizma ugljenih hidrata, masti i proteina. Kod svih obolelih životinja glikemija opada u većoj ili manjoj meri, a acetonska (ketonska) tela se pojavljuju u krvi, mokraći i mleku. Zbog konstitucijski uslovljene smanjene otpornosti i adaptacione sposobnosti prefinjenih mlečnih krava, ketoza se često pojavljuje u koincidenciji sa nepovoljnim životnim prilikama, aklimatizacijom, puerperalnim poremećajima (zaostajanje posteljice, endometritis), indigestijom, zapaljenjem vimena, panaricijumom i bolestima podmlatka.

Neki od faktora koji utiču na pojavu ketoze su i:

  • opšta sklonost preživara ketozi (metabolička predispozicija),
  • mlečna konstitucija,
  • neracionalna ishrana

Ishrana igra važnu ulogu u pojavi ketoze. U uslovima intenzivne ishrane mlečne krave često gladuju, i to zbog kvalitativno i kvantitativno neuravnoteženog sastava obroka, naročito u pogledu svarljivih ugljenih hidrata u odnosu na ketogene materije. Tako preobilje silaže ili višak masnih materija, pa čak i proteina, uz nedostatak sena, pogoduje razvoju ketoze.

Ovoj grupi faktora svakako treba dodati i neodgovarajuću telesnu kondiciju. Idealno, krave bi trebalo da se tele sa ocenom telesne kondicije 3,25 do 3,75. Deblje krave su osetljivije od mršavijih. Cilj je imati krave u zasušenju u onoj oceni telesne kondicije u kojoj želimo da se teli i da održe tu telesnu kondiciju kroz ceo proces zasušenja.

Oblici ketoze

Ketoza može da se javi u dva oblika: kao latentna (subklinička) ketoza i kao manifestna (klinička) ketoza.

Latentna ketoza je češća i kod nje nema spoljašnjih znakova. Odlikuje se neuravnoteženom mlečnošću (velika su dnevna variranja u količini mleka bez vidljivog uzroka); sklonosti ka mršavljenju uz dobar apetit i normalnu funkciju buraga i povremenom ketonurijom. Životinje koje boluju od ovog oblika ketoze pokazuju slabiju reproduktivnu moć. Ovde se pre svega misli na povećani servis period, kao i veću stopu pojave cisti na jajnicima.

Manifestna ketoza se odlikuje drastičnim smanjenjem proizvodnje mleka za 50-70% uz primetno naglo mršavljenje i hipotoniju (usporen rad) buraga. Karakterističan je i miris na aceton u štali. Naime, u dahu bolesnih životinja se oseti miris acetona, te ceo objekat u kojoj su životinje smeštene poprima isti miris. Prema nekim autorima, ketoza se može podeliti na digestivnu i nervnu formu.

Dijagnoza

Ketoza, prvenstveno subklinička, se dijagnostikuje na osnovu koncetracije glukoze, neesteterifikovanih masnih kiselina i ketonskih tela u krvi. Pored toga, na osnovu nalaza ketonskih tela u mleku i mokraći, sa sigurnošću se može otkriti klinički oblik ketoze. Ketonska tela se dokazuju različitim probama (npr. nitroprusid proba i ketotestovi). U praksi se najčešće koriste ketotestovi u vidu traka i praha. U cilju ranog otkrivanja i lečenja ketoze, kravama se nekoliko dana pre i posle porođaja kontroliše mokraća na prisustvo ketonskih tela.

Kako lečiti ketozu?

Sa terapijom ketoze treba početi što pre. U lečenju se koriste rastvori glukoze, glukoplastične materije, materije sa glikogenoplastičnim dejstvom (koji obezbeđuju energetske potrebe organizma) i hormoni (kortikosteroidi, ACTH, insulin). Pored ovih značajna su i sredstva za oporavak jetre, kao i vitamini.

Pored medikamenata, najvažniji faktor u suzbijanju i sprečavanju ketoze je ishrana. Zbog visoke produktivnosti životinja,veoma je važno optimalno izbalansirati obrok. Pravilno izbalansirani obroci sa dovoljnim količinama energije smanjuju opasnost od ketoze. Ishrana treba da je takva da obezbedi potrebnu količinu energije za sve potrebe organizma (održanje organizma i proizvodnju mleka). Takođe, u ishrani treba biti zastupljena melasa, ili repini rezanci, odnosno hraniva sa visokim sadržajem lako svarljivih ugljenih hidrata. Pred partus treba smanjiti silažu ili je potpuno isključiti iz ishrane, a umesto nje povećati količinu sena. U cilju prevencije, kravama se mogu dati propilen-glikol i natrijum-propionat nekoliko dana pre teljenja.

Foto: pixabay.com; skeeze


Tagovi

Goveda Teljenje Mleko Ketoza Ketonska tela Mlečne krave Ishrana krava Silaža Seno Ugljeni hidrati Metabolizam


Autor

Bogdan Cekić

Master inženjer poljoprivrede, zaljubljenik u prirodu i aktivan borac za zaštitu životne sredine.