• Upala vimena
 • 02.11.2019. 14:00

Mastitis kod krava i preventivne mere za suzbijanje

Mleko izlučeno iz bolesnog vimena ne sme da se upotrebljava u ishrani, ne samo ljudi nego ne smeju se sa njim hraniti ni telad, a ni druge vrste domaćih životinja jer takvo mleko ugrožava i njihovo zdravlje.

Foto: Depositphotos/roibu
 • 868
 • 49
 • 0

Kada govorimo o proizvodnji higijenski ispravnog i zdravog kravljeg mleka, jasno je da se ono može dobiti samo od zdravih krava tj. iz zdravog vimena krava. Mastitis tj. upala vimena, kao bolest krava ima veliku važnost u proizvodnji kravljeg mleka jer je ona najčešće uzrok velikih ekonomskih gubitaka u proizvodnji. 

Gubici se ogledaju u ranom izlučivanju krava iz proizvodnje ukoliko se radi o teškim oblicima mastitisa i mogućim uginućima čime raste postotak remonta stada odnosno rastu troškovi nabavke novih junica za proizvodnju. Gubici se ogledaju i u smanjenju proizvodnje mleka, odbacivanju mleka zbog promena u organoleptičkom i hemijskom sastavu i radi neupotrebljivosti u razdoblju karence propisanih lekova. 

Mleko bolesnih krava mora se odbaciti

Mleko izlučeno iz bolesnog vimena ne sme se upotrebljavati u ishrani, ne samo ljudi nego ne smeju se hraniti ni telad sa njim, a ni druge vrste domaćih životinja jer takvo mleko ugrožava i njihovo zdravlje. Mleko bolesnih krava mora da se odbaci i to ne sme da se uradi na način da se prospe negde u blizini površina na kojima borave krave jer bi na taj način ponovno moglo biti izvor novih infekcija. 

Ekonomski gubici uzrokovani mastitisom beleže se i u troškovima lekova i lečenja bolesnih krava, troškovima veterinarskih usluga, povećanim troškovima rada, ali i u smanjenju plodnosti krava.

Klinički mastitis povećava rizik od pobačaja

Mastitis (klinički i subklinički) ima veliki uticaj na rasplodnu sposobnost krava (a bez redovnog teljenja nemamo ni redovne laktacije), s obzirom da krave koje su obolele od mastitisa imaju duži međutelidbeni period (veći je broj dana do prvog osemenjavanja nakon teljenja, veći je broj osemenjavanja do začeća), a i dokazano je kako klinički mastitis povećava rizik od pobačaja u periodu prvih 45 dana gravidnosti. 

Naročito je važno da proizvođači budu dobro upoznati šta pogoduje pojavi mastitisa, preventivnim merama za sprečavanje njegove pojave i da znaju prepoznati na vreme bolesne krave kako bi ih izdvojili od zdravih, posebno sa njima postupali pri muži i da bi što pre započeli lečenje. Sve to kako bi se sprečila ili što uspešnije umanjila pojava mastitisa među kravama u proizvodnji.

Uzroci upale vimena

Različiti mikroorganizmi obično su neposredni uzroci upale vimena i to: bakterije, virusi, mikoplazme, gljivice i dr. Mikroorganizmi u vime krave gotovo uvek ulaze putem sisnog kanala. Bakterije su najčešće uzrok upala vimena i to u čak 95% slučajeva. Kada uđu u vime, mlečne kanale pa sve do alveola, bakterije se razmnožavaju i izazivaju oštećenja sekrecijskog epitela, pri čemu nastaje upala - mastitis.

Kako sprečiti prikrivene upale vimena muznih krava

Faktori koji pogoduju nastanku mastitisa:

 • Muža;
 • Higijena muže;
 • Mikroklima štale;
 • Građa vimena.

Preventivne mere za suzbijanje mastitisa

 • Sprečavanje unosa uzroka mastitisa u stado kupovinom krava koje su već obolele i koje će ga lako preneti na zdrave krave; 
 • Novokupljene krave treba musti posle zdravih krava dok se sa sigurnošću ne utvrdi da su zdrave;
 • Ukoliko se utvrdi oboljenje pojedinih krava, potrebno ih je obavezno izdvojiti od zdravih (poželjno u stacionare za bolesne životinje) dok se ne izleče;
 • Mužu bolesnih krava obavljati nakon što se pomuzu zdrave i to posebnim muznim aparatima. Mleko nikako ne mešati sa mlekom dobijenom od zdravih krava;
 • Izlučivanje iz proizvodnje krava sa teškim oblicima mastitisa;
 • Obavezno uvođenje krava u suhostaj, ukoliko same nisu na vreme zasušile i korišćenje intramamarnih antibiotskih preparata u tom razdoblju;
 • Redovno čišćenje i dezinfekcija objekta;
 • Pravilna izrada ventilacije prostora u kom borave krave, kako bi se snizila vlaga i osigurala optimalna temperatura vazduha u objektu, ali i da bi se smanjila koncentracija štetnih gasova i prašine u štali;
 • Sprovođenje pravilne higijene muže (dezinfekcija vimena pre muže, dezinfekcija vimena posle muže, čiste i dezinfikovane ruke muzača, čista i dezinfikovana oprema za mužu);
 • Redovni pregled mleka pre muže u posudama sa crnim dnom i korišćenje mastitis - testa. Potrebno je redovno slanje uzoraka mleka u laboratoriju na analizu. Na taj način pravovremeno će se utvrditi klinički oblici mastitisa pre nego se na vimenu pojave simptomi bolesti. Ili se otkrivaju latentni oblici upala vimena koje na drugi način ne bismo mogli ni uočiti, a oni bi se neopaženo širili među kravama. Rano otkrivanje mastitisa važno je jer se na taj način ranije započinje lečenje, čime se smanjuje oštećenje vimena i ublažava se pad proizvodnje mleka;
 • Adekvatna ishrana krava (bakar i selen i vitamin A, E i ß - karoten, povećavaju otpornost krave na nastanak mastitisa);
 • Umanjiti izloženost krava stresu;
 • Kontrolisati i suzbijati brojnost insekata u prostorima u kojima borave krave.

Autor: Svjetlana Mičić, Savjetodavna Srpske 


Izvori

Savjetodavna Srpske


Tagovi

Mastitis Uzgoj krava Muzne krave Upala vimena Mere suzbijanja Preventivne mere