• Mlekari iz Jajčića kod Ljiga
  • 04.07.2016. 08:00

Niska cena koči proširenje proizvodnje mleka

Danas se u domaćinstvu Đorđa Uskokovića na muži nalazi 13 krava sa dnevnom proizvodnjom od oko 240 litara mleka. Najveći problem je mala cena mleka.

  • 1.199
  • 58
  • 0

Đorđe Uskoković iz sela Jajčić, kod Ljiga, stočarskom proizvodnjom počeo je da se bavi još za života njegovog oca, kada je u njihovom domaćinstvu bilo samo 5 krava. Tada se situacija mnogo razlikovala od današnje. Ne samo da je bilo manje grla i potrebe za manje rada, već nije postojao ni današnji objekat u kojem drži stoku, pa se čitava proizvodnja odvijala u manjoj, zagušljivijoj štali gde se pad mlečnosti drastično osetio tokom letnjih meseci. Danas se u ovom domaćinstvu na muži nalazi 13 krava sa dnevnom proizvodnjom od oko 240 litara mleka.

Poplave ometaju proizvodnju lucerke

Za dobru mlečnost neophodno je ispuniti nekoliko uslova, poput zdravlja grla, ali i dobrih uslova držanja. Još jedan od uslova koji svakako treba ispuniti je dobra stočna hrana koju Đorđe Uskoković na svojim njivama uglavnom uspeva sam da proizvede. Kako kaže, krave hrani silažom, koncentratom, senom i lucerkom. Svake godine seje lucerku, ali veliki problem u njenoj proizvodnji mu zadaju poplave.

Rešenje je proširenje proizvodnje kabaste hrane

Direktor Centra za poljoprivredu u Lajkovcu Nikola Radulović ističe da iako lucerka nekad ima višu, a nekad nižu cenu, ona je uvek skupa za stočare koji je često i u velikim količinama koriste. Zato je možda rešenje kako tvrdi Radulović u povećanju proizvodnje ne samo lucerke, već i ostale kabaste stočne hrane.

Mala cena mleka

Stočar Đorđe Uskoković, takođe navodi da nema problema kada je reč o plasmanu mleka, ali ono što muči i njega, kao i ostale mlekare je cena mleka koja je za samo godinu dana pala sa 37 na 34 dinara plus premija. O problemima, ali i planovima za budućnost kada je reč o proizvodnji mleka na njegovom gazdinstvu Uskoković govori u ovom video prilogu:


Povezana stočna vrsta

Govedarstvo

Govedarstvo

Govedarstvo, predstavlja najznačajniju granu poljoprivredne proizvodnje. Govedarska proizvodnja uključuje i proizvodnju mesa, to jeste, tovna goveda. Reprodukcija goveda... Pročitaj više »

Tagovi

Mleko Mlekari Govedarstvo Stočaratvo Jajčić Ljig Đorđe Uskoković


Partner