• Ishrana ovaca
 • 31.01.2019. 10:15

Ovce u laktaciji traže posebnu ishranu

Preobilna ishrana u ovom periodu sočnom hranom, silažom i koncentratima može dovesti do oboljenja vimena.

Foto: Pixabay/suju
 • 969
 • 40
 • 0

Potrebe ovaca u laktaciji za hranjivim materijama su veće nego u periodu bremenitosti. Grlo u vreme jagnjenja gubi apetit i količina unesene hrane nije dovoljna za pokrivanje potreba. Za zadovoljavanje potreba u hranivima ovca koristi telesne rezerve. Ovaj period traje kratko, međutim duže izlaganje nedovoljnoj i nepravilnoj ishrani dovodi do pada kondicije, manje produkcije mleka što se odražava na porast i razvoj jagnjadi, upozorava Miladin Klječanin na Savjetodavnoj Srpske.

Mlaka voda sa mekinjama 

Prilikom jagnjenja ovca gubi mnogo telesnih tečnosti, te je potrebno da se napaja čistom, mlakom vodom sa 1-1,5 l sat po jagnjenju. U vodu je poželjno dodati do 200 g mekinja, najmanje dva puta dnevno. Ovca se postepeno privikava na konzumiranje veće količine hrane, tako da već četvrti,peti dan po jagnjenju unosi potpuni obrok. Preobilna ishrana u ovom periodu sočnom hranom, silažom i koncentratima može dovesti do oboljenja vimena.

Maksimalnu produkciju mleka ovca postiže već u trećoj sedmici po jagnjenju, a laktacija traje četiri do šest meseci u zavisnosti od rase, načina držanja, ishrane. Pri određivanju potreba u hranivim materijama (energija, protein) pored proizvodnje mleka uzimamo u obzir rast vune, a kod mladih plotkinja i porast, te optimalnu kondiciju. Za vreme laktacije ovce treba hraniti najkvalitetnijim kabastim krmivima. U prva dva meseca laktacije, kada je i gro produkcije mleka, poželjno bi bilo hranjenje po volji.

Koncentrovana komponenta važan deo obroka

U zimskom periodu osnovu obroka čini kvalitetno seno, slama leguminoza kao i dobro pripremljena slama zobi, ječma i silaža. Od krtolastih kultura najčešće se koristi stočna repa

Obavezan deo obroka za mlečno stado je i koncentrovana komponenta sastavljena od prekrupe kukuruza, zobi, ječma, suncokreta, sojine sačme, repinih rezanaca, stočne krede, soli, mineralno vitaminskih dodataka i dr. zavisno čim raspolaže gazdinstvo. Ako se na imanju ne pravi smeša, onda se kupuju gotovi koncentrati na tržištu sa minimalo 14% proteina.

Primer potpune koncentrovane krmne smeše za ovce u laktaciji:

 • Kukuruz 33%
 • Stočno brašno 30%
 • Zob 20%
 • Suncokretova sačma 15%
 • Premiks 2%

U toku prva dva meseca laktacije obrok za ovcu sa jednim jagnjetom mogao bi da bude ovakav:

 • Seno 1,3 kg
 • Silaža 3,5 kg
 • Koncentrat 400 grama

Što ako nema silaže?

Ukoliko na gazdinstvu nema silaže, potrebna količina kvalitetnog sena je oko 2,5 kg po ovci dnevno. Ako ovca hrani dva jagnjeta, količina koncentrata se udvostručava, a kabasti deo obroka ostaje isti. Nakon dva meseca količina hrane se smanjuje, proporcionalno sa padom mlečnosti.

Ne napasati ovce po rosi i slani

Prelazak sa zimskog na pašni način ishrane treba obaviti postepeno. Grla se kroz sedam do 10 dana privikavaju na novi način ishrane. Ispaša u prvim danima nakon zime traje jedan do dva sata, sa svakodnevnim postepenim produženjem boravka na paši. Treba imati na umu da ovce ne treba napasati po rosi i slani, a pre izlaska na pašnjak u prvim danima obavezno omogućiti konzumiranje manjih količina suve kabaste hrane (seno, slama)

Obrok za ovce u laktaciji na paši:

 • Paša 6,5-8 kg
 • Koncentrat 400 g

Tokom cele godine ovca mora imati dovoljne količine soli i pitke vode. So se može dodati kroz koncentrovani deo obroka ili odvojeno u štali i na pašnjaku.


Tagovi

Ishrana ovaca Ovce u laktaciji Obrok Koncentrat Ispaša


Autorka

Maja Celing Celić

Maja je hobi baštovanka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.