• Proizvodnja mleka
  • 29.09.2015. 08:00

Pad proizvodnje kravljeg mleka u svetu i Srbiji!

Suša u ovoj 2015. godini ostavila je posledice koje se ogledaju u smanjenju prinosa ratarskih kultura, što direktno utiče na opadanje proizvodnje kravljeg mleka.

Foto: depostiphotos.com/ChiccoDoddiFC
  • 900
  • 36
  • 0

Zbog veoma teškog položaja poljoprivrednika, proizvodnja mleka se smanjuje, i to u vremenu kada bi trebalo da bude više mleka i mlečnih prerađevina. Sve je manje poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom mleka. Razlog zbog čega najčešće poljoprivredni proizvođači odustaju od proizvodnje mleka, jeste nedopustivo niska cena 26 dinara za litar.

Takva cena od 26 dinara za litar plaća se poljoprivrednicima u velikoj broju na području opštine Petrovac na Mlavi. Rast troškova proizvodnje mleka usled rapidnog rasta cena stočne hrane koji je otpočeo u junu 2007. godine, uz dodatni rast cena energenata i usluga značajno je ugrozio poslovanje poljoprivrednih gazdinstava. Ekonomski interes kod poljoprivrednika gotovo da i ne postoji. Otkupljivači i prerađivači mleka (mlekare) nastoje da otkupne cene mleka drže na što nižem nivou, praktično do granice same isplativosti. A na drugoj strani poljoprivrednici se stalno zalažu za profitabilnu cenu mleka.

Kretanja na svetskom tržištu

Prema FAO podacima iz 2005. godine najveći udeo je kravljeg mleka u ukupnoj svetskoj proizvodnji i iznosi 83,89 odsto, dok je malim udelom zastupljeno 2,23 odsto kozje, 1,43 odsto ovčje mleko. Takav trend se nastavio i dalje, nije se menjao procenat zastupljenosti kravljeg mleka u svetskoj proizvodnji. Ponuda mleka zemalja EU i SAD će rasti prema prognozama u narednom godina u budućnosti što će uticati na smanjenje cena.

Cena mleka koja je bila 28 dinara za litar zabeležila je pad na 26 dinara za litar, a to je vidljivo najviše kod poljoprivrednika u opštini Petrovac na Mlavi.

Turbulentna dešavanja na međunarodnom tržištu mleka odrazila su se na promene u strukturi ponude i tražnje za mlečnim proizvodima. Cena mleka na svetskom nivou pokazuje stalan trend opadanja još od marta 2014. godine kada je iznosila više od 40 evrocenti po litru. Očekivanja su da krajem 2015. godine cena mleka bude 25 evrocenti po litru i tako se izjednačila s prosečnom cenom sirovog mleka u našoj zemlji.

Kretanja na srpskom tržištu

Na tržištu mleka u Republici Srbiji ponuda sirovog mleka je i dalje izraženija od tražnje. Srbija godišnje proizvede oko 1,4 milijarde litara, a to čini čini 1 odsto evropske proizvodnje. Mlekarskoj industriji u Srbiji na dalju obradu dostavlja se samo 780-800 miliona litara. U Srbiji 98 odsto zauzima proizvodnja kravljeg mleka, a mala zastupljenost u Srbiji ogleda se još u proizvodnji ovčjeg mleka, koje je zastupljeno s 0,8 odsto, dok je oko 1,6 odsto proizvodnje kozjeg mleka.

Zalihe punomasnog i obranog mleka u prahu u magacinima mlečne industrije porasle su za 73 odsto u odnosu na decembar 2014. godine. Ogroman je uvoz mleka u prahu. Proizvođači traže veću pomoć države, ali nailaze na otpor, jer ih, kažu, sputava Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U Srbiji je nekada bilo 1,4 miliona krava, a sada ih ima samo 300.000. Kontrola uvoza mleka iz Evropske unije i BiH skoro i da ne postoji.

Cena mleka beleži pad i na svetskom tržištu, a to je dobrim delom rezurtiralo uvođenje sankcija Rusije na uvoz mleka i mlečnih prerađevina iz Evropske unije.

Budućnost srpskog mlekarstva

Cena mleka će u narednom periodu i kod nas u Srbiji verovatno padati, a to će za posledicu imati dalje smanjenje ionako male brojnosti mlečnih grla (krava) u našoj zemlji. Promene će morati da se dogode. Neki mali proizvođači će se verovatno ugasiti, a oni veći još malo porasti kako bi proizvodnju učinili rentabilnijom i konkurentnijom. Da se ti neki mali proizvođači mleka ne ugase, potrebno je animirati ih da se udružuju kroz više oblika udruživanja, na primer - udruženje proizvođača mleka ili zadruge.

Postojaće sada i uvek potreba da se proizvođači mleka udruže i zajedničkim nastupom prema mlekarama omoguće postizanje većih otkupnih cena mleka, a time i povećanje svoje zarade.

Foto: depostiphotos.com/ChiccoDoddiFC


Tagovi

Mleko Proizvodnja mleka Cena mleka Mlekarstvo u Srbiji Tržište mleka Petrovac na Mlavi Cena stočne hrane Kravlje mleko Mlečna industrija


Autor

Danijel Grujić

Više [+]

Danijel Grujić, Petrovac na Mlavi