• Siliranje kukuruza
 • 15.09.2019. 08:00

Siliranje kukuruza - koji je najbolji momenat za početak

Najbolji momenat početka siliranja je kada je vlažnost stabljike sa klipom kukuruza 65 - 70 %, vlažnost nedozrelog zrna tada je 35 - 40 %, a to je faza voštane zrelosti.

Foto: Pixabay/lilou
 • 448
 • 26
 • 0

Na nekim područjima ovih dana počelo se sa spremanjem kukuruzne silaže. Ove godine prinos zrna kukuruza i silaže biće zadovoljavajući zbog pravilnog rasporeda padavina sa dovoljnim količinama u maju, junu, julu i avgustu.

Optimalni parametri

Najbolji momenat početka siliranja je kada je vlažnost stabljike sa klipom kukuruza 65 - 70 %,vlažnost nedozrelog zrna tada je 35 - 40 %, a to je faza voštane zrelosti. Kvalitet silaže zavisi od udela zrna u silažnoj masi i on se kreće oko 40%, tada je silaža dobrog kvaliteta.

Optimalna visina reza biljke kukuruza je 20 - 25 centimetara, a dužina silirane mase je od 9 - 12 milimetara.

Za mlađe kategorije goveda u tovu moguće je povećati visinu reza biljaka na 40 centimetara. Time se dobija na kvalitetu mase sa povećanim udelom klipa i zrna, ali se dobiju niži prinosi po jedinici proizvodnje. Pri visini reza biljke od 15cm povećava se rizik od štetnih vrenja, a tim u silos dospevaju uzročnici kvarenja silaže, ali se dobije više mase po jedinici proizvodnje.

Prednost inokulanata

Danas se najčešće koriste biološki dodaci - inokulanti, koji sadrže bakterije mlečne kiseline i druge dodatke.

Prednost inokulanata:

 • Ubrzavaju proces varenja;
 • Povećavaju konzumaciju silaže;
 • Povećavaju kvalitet silaže;
 • Smanjuju oticanje soka iz mase;
 • Smanjuju gubitke suve materije:
 • Povećavaju prirast u tovu;
 • Produžavaju rok skladištenja mase;
 • Povećavaju mlečnost krava za jedan do dva litara dnevno.

Silaža spremljena bez inokulanata koristi se nakon završetka vrenja a to je 42 - 45 dana dok silaža spremljena sa inokulantima brže završava vrenje za 10 do 15 dana.

Silaža dobrog kvaliteta mora biti dobro ugažena

Za spremanje silaže koriste se hibridi FAO grupe 500 -700 jer imaju veću masu i klip, a time se dobije više silaže po hektaru. Silaža dobrog kvaliteta mora biti dobro ugažena. Po završetku fermentacije, pre ishrane stoke, u silosu treba odrediti kvalitet silaže:

 • Boja silaže - dobra silaža ima svetložutu do žuto zelenu boju;
 • Miris silaže - dobra silaža ima svež do prijatno kiselkast miris;
 • Udeo zrna - dobra silaža mora imati udeo zrna preko 40 %.

Autor: Nenad Erceg, Savjetodavna Srpske


Izvori

Savjetodavna Srpske


Tagovi

Siliranje kukuruza Vlažnost stabiljike Udeo zrna Visina reza Inokulanti Vrenje Kvarenje