• Izmene zakonske regulative
  • 01.08.2015. 09:00

Subvencije za junad - na kraju tova

Na osnovu izmena zakonske regulative proizvođači koji se bave tovom junadi, pravo na podsticaje mogu ostvariti nakon završetka tova

  • 2.519
  • 213
  • 0

Poljoprivredni proizvođači u Republici Srbiji, koji su poslali zahteve za podsticajna sredstva za tov junadi u januaru ove godine, neće moći da ostvare podsticaje u toku tova, već po njegovom završetku, zbog izmena u zakonskoj regulativi.

Sačekati Zahteve za dopunu podnesaka

Bojan Živadinović, direktor Uprave za agrarna plaćanja, koja čini deo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a koja je zadužena za subvencije u poljoprivredi, o načinu postupanja poljoprivrednih proizvođača nakon izmena zakonske regulative kaže: "Potrebno je da korisnici sačekaju Zahteve za dopunu podnesaka koji im stižu na kućnu adresu i da prema onome što je u njima navedeno, dalje postupaju. Proizvođači ne treba da šalju dokumenta kojima se pravda tov Upravi za agrarna plaćanja, pre nego što dobiju Zahtev za dopunu podneska".

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", broj 142/14 od 25.decembra 2014. godine), koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine, predviđene su, između ostalog i izmene o podsticajima koje se odnose na tov junadi. Poljoprivredni proizvođači koji se bave tovom junadi, do sada su mogli da ostvare podsticaje u toku tova. Izmenama Zakona predviđeno je da se podsticaji mogu ostvariti jedino ako je grlo provelo na gazdinstvu najmanje 185 dana.

Zahtevi poljoprivrednih proizvođača koji su poslati u januaru 2015. godine, biće obrađeni u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi.

Podsticaji se ne mogu ostvariti za grla u tovu

"Ako su grla još na gazdinstvu, potrebno je da poljoprivrednici Upravi za agrarna plaćanja pošalju pisanu izjavu u kojoj će navesti da nisu u mogućnosti da dostave traženu dokumentaciju. Nakon toga, proizvođači će dobiti pismeno obaveštenje na kućnu adresu da su odbijeni, što znači da taj zahtev koji su poslali u januaru za tov junadi zatvaramo. Pravo na druge podsticaje, za koje su konkurisali u Upravi za agrarna plaćanja, nije ugroženo ovim odbijanjem, već će ostali zahtevi, ukoliko ih korisnik ima, biti obrađivani nezavisno od ovog odbijanja. Nakon završetka tova, kada grla budu predata klanici, proizvođači mogu opet podneti zahtev za isti podsticaj, uz celokupnu dokumentaciju, koja je propisana pravlinikom koji se odnosi na tov junadi i njihov zahtev će biti obrađen" objasnio je Živadinović.

Uslovi, rokovi, potrebna dokumentacija i zahtev za ostvarivanje podsticaja precizirani su Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi (objavljen 17. juna 2015.), a koji se nalazi u prilogu članka. Ovim pravilnikom, a u skladu sa izmenama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, predviđeno je da se podsticaji za tov junadi ostvaruju tek na kraju tova.

Potrebnu dokumentaciju za ostvarenje podsticaja za tov junadi čine:

  • Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi (obrazac 1 iz Pravilnika)
  • Prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora (data u prilogu Pravilnika)
  • Za izvezena grla podnosi se originalan račun na ime podnosioca zahteva izdat od strane lica koje je registrovano za otkup i izvoz, kopija međunarodne veterinarske potvrde (setrifikata), izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i spisak grla koja su izvezena sa podacima o identifikacionom broju grla, overeni od strane veterinarskog inspektora, kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak.
  • Pored ovih dokumenata, i ako nije precizno navedeno u Pravilniku, potrebno je dostaviti i specifikaciju ušnih markica, overenu od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora.

Živadinović je za kraj još objasnio: "Ukoliko je nekoliko grla predato klanici, a neka su još uvek u tovu, nakon dobijanja Zahteva za dopunu, proizvođač treba da: za grla koja su predata klanici, dostavi dokumentaciju, a za grla koja su u tovu navede u izjavi da je proces tova u toku. Kao što je pomenuto, podsticaji se ne mogu ostvariti za grla koja su u tovu, tako da će proizvođači za ta grla biti odbijeni. Ukoliko je dokumentacija za grla koja su predata klanici u redu, podsticaji će za ta grla biti ostvareni".

Sve detaljnije informacije o podsticajima možete saznati na stranicama Uprave za agrarna plaćanja.

Foto:ipmimages.org


Dokumenti


Tagovi

Podsticaji Subvencije Poljoprivreda Tov junadi Pravilnik Zakon o podsticajima Pravilnik Tov svinja Tov jagnjadi i Tov jaradi Uprava za agrarna plaćanja Bojan Živadinović


Autorka

Julijana Radenković

Više [+]

Julijana je master diplomirani agroekonomista. Autor nekoliko naučnih radova. Moto: "Ko hoće nešto da učini, nađe način, a ko ne želi, nađe izgovor".