AgroKlub.rs

\

Stočarstvo

Dobrodošli na AgroKlub.rs!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gde se nalazim? AgroKlub.rs » Stočarstvo » Tokom vrućina stoci treba više vode!

Tokom vrućina stoci treba više vode!

Govedarstvo

Tokom vrućina stoci treba više vode!

Datum: 03.07.2016. 09:00

Kategorija:

Stočarstvo

Specijalizovani sistem za pojenje ili improvizovana pojilišta za životinje moraju da obezbede konzumiranje vode po volji i prema trenutnim potrebama organizma.

Jedna od osnovnih pretpostavki intenzivne stočarske proizvodnje u govedarstvu, ali i ostalim stočarskim granama je neprekidno snadbevanje farme ili štale dovoljnom količinom pijaće vode. Specijalizovani sistem za pojenje ili improvizovana pojilišta za životinje moraju da obezbede konzumiranje vode po volji i prema trenutnim potrebama organizma. Upravo to je ono što svaki farmer mora da prepozna kod ponašanja goveda u proizvodnji mleka ili tovu, kao i da pored dnevno normiranih količina vode reaguje na vreme tako što će po potrebi smanjiti ili povećati dostupnu količinu vode.

Takozvana dnevna neujednačenost potrošnje vode uveliko zavisi od mnogo faktora, momenta proizvodnje, zdravstvenog stanja, starosti životinje, vrste hraniva i promene mikroklimatskih uslova u štali što je trenutno aktuelno dolaskom leta i povećanjem temperature vazduha. Za period koji dolazi karakteristične su temperature vazduha i preko 30 ºC što bi za svako grlo moglo da predstavlja ogroman toplotni stres.

Potrebe za vodom povećane i do 50 %

Za fiziološke potrebe organizma u "normalnim" mikroklimatskim uslovima goveda konzumiraju cca. 50-70 l vode dnevno. Ukoliko je visok stepen proizvodnje, kao što su krave u laktaciji, količina vode za konzumiranje kreće se 70-100 litara. Međutim, osim ovih normiranih intervala potreba za vodom, dnevna količina potrebne vode u letnjim mesecima se drastično povećava, pa nisu retki slučajevi da konzumiranje vode u tom periodu iznosi preko 150 l vode dnevno. Na taj način goveda kratkotrajno snižavaju telesnu temperaturu, što je u mnogim eksperimentima potvrđeno.

Pojenje goveda hladnom vodom (oko 50 l) više od proseka smanjuje temperaturu kože i do 1,7 ºC. Najbolji način obezbeđivanja dovoljne količine vode za stoku je slobodan pristup i napajanje po volji. U tom slučaju zbog povećanja konzumiranja vode mora se obratiti i pažnja na sastav obroka i na osnovu toga zaključiti o kojoj količini vode je reč, ostavljenoj za pojenje goveda po želji.

Tabela 1: potrošnja vode u odnosu na SM u obroku i temperaturama vazduha od 20-25 ºC

Potrošnja SM/kg

Potrošnja vode u litrima

Krave u početku i do sredine perioda zasušenja

7,2-9,9

40-55

Krave u periodu pre teljenja

10,8-14,9

60-75

Krave u laktaciji

20,3-27

130-190

Obezbediti neometan pristup vodi

Osim visokospecijalizovanih sistema za pojenje, na velikim farmama, gde se kompjuterski, u zavisnosti od variranja temperature vazduha, stoci omogućava pristup dovoljnoj količini vode, na manjim tehnološki neopremljenim farmama i štalama to je drugačije.

Prvenstveno dostupna količina vode zavisi od procene farmera i lakog pristupa mestu za pojenje. Neophodno je obezbediti neometan pristup mestu za pojenje, naročito ako se goveda drže u grupi. Posebnu pažnju u tom slučaju treba posvetiti higijenskim uslovima posuda za pojenje i obezbediti dovoljno mesta za pojenje. U slučajevima ishrane goveda na otvorenom, na ispaši, potrebno je osigurati pristup vodi gde je mesto za pojenje u hladu ili senci, zbog smanjenja mogućnosti pojave toplotnog stresa goveda, ali i temperature vode za konzumiranje.

Tabela 2: Preporučene količine vode u zavisnosti od proizvodnje i temperature kod visokomlečnih krava

Temperatura

Proizvodnja mleka lit.

0

10

20

Potreba za vodom lit.

0 ºC

37

47

63

15 ºC

46

65

81

30 ºC

63

83

99

Foto: budabar/bigstockphoto.com

Broj pregleda članka: 918; Uspešnost članka: 366.9

Tagovi: Govedarstvo, Stočarstvo, Voda, Krave, Vrućine, Leto

Ključne reči članka: tokom, vrucina, stoci, treba, vise, vode, goveda, pojenje, ºc, vodom, krave, proizvodnje, temperature, količina, potrošnja, pristup, dnevno, vazduha, konzumiranje, količina vode


Adi Pašalić

Svi tekstovi autora

Autor Adi Pašalić

Adi je magistar Poljoprivredno-prehrambenog univerziteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odseku Tehnologija uzgoja životinja.