• Setva lucerke
 • 01.09.2019. 10:00

Vreme je za jesenju setvu lucerke - kako ostvariti visoke prinose?

Lucerka (Medicago Sativa) smatra se vodećom najstarijom krmnom biljkom i jako puno je zastupljena u setvenoj strukturi na našim prostorima. Kod nas se koristi za ishranu stoke na više načina.

Foto: Depositphotos/max8xam
 • 227
 • 30
 • 0

Lucerka (Medicago Sativa) smatra se vodećom najstarijom krmnom biljkom i jako puno je zastupljena u setvenoj strukturi na našim prostorima. Kod nas se koristi za ishranu stoke na više načina:

 • zelena masa
 • senaža
 • silaža
 • ispaša
 • seno
 • lucerkino brašno

Izbor zemljišta

Lucerka za svoj uspešan razvoj traži zemljište koje je duboko, rastresito, koje ima povoljan vodno - vazdušni režim, neutralne reakcije pH 6 - 7. Kisela zemljišta ne podnosi i jako je dobar indikator na kiselost. Ako se mora gajiti na slabo kiselim zemljištima potrebno bi bilo izvršiti kalcifikaciju. Najbolje joj odgovaraju zemljišta tipa livadska crnica, aluvijum i černozem, savetuje Nenad Erceg iz PSSRS.

Plodored

Za lucerku najbolje predusevi su đubrene okopavine kukuruz, može da se seje iza strnih žita ali su manje povoljne od kukuruza dok se gajenje u monokulturi ne preporučuje. Lucerka je dobar predusev većini gajenih biljaka .

Obrada zemljišta

Zemljište za setvu lucerke mora biti dobro pripremljeno, duboko uzorano. Ako se seje iza strnih žita što je načešći slučaj u jesenjoj setvi, posle kosidbe strnih žita preporučuje se zaoravanje na 10 - 15 centimetara, a cilj mu je da izmeša i zatrpa žetvene ostatke i uništi iznikle korove. Pošto korenov sistem lucerke prodire duboko u zemljište 1,5 - 2 metara, potrebno je izvršiti duboko oranje 30 do 35 centimetara. Ako se lucerka seje iza kukuruza potrebno je tarupirati žetvene ostatke, razbaciti 100 - 150 kilograma uree da se žetveni ostaci što bolje rastvore, zatanjirati pa uzorati na dubinu 30 - 35 centimetara.

Predsetveno, da li u jesen ili proleće, dobro pripremiti setveni sloj šest do osam centimetara jer seme lucerke jako je sitno, da se prekrije sitnom zemljom kako bi ujednačeno nicala .

Đubrenje

Za uspešno nicanje, porast, visoke i kvalitetne prinose, lucerka zahteva dovoljno đubriva u svim razvojnim fazama. Stajnjakom se može đubriti predusev jer stajnjak ima produženo dejstvo. U prvoj godini iskoristi se 50%, u drugoj 30%, a u trećoj 20%. Ako se stajnjak daje predsetveno, on mora da bude dobro pregoreo. Pored stajnjaka, pod brazdu daje se NPK 10: 20:30,  400-500 kg/ha, a predsetveno daje se još izbalansirano mineralno đubrivo NPK  15: 15: 15,  200 kg/ha. Posle svakog otkosa lucerišta se prihranjuju sa 300 kg/ha KAN - 27%.

Priprema i setva 

Za setvu lucerke, jesenju ili prolećnu, zemljište mora biti dobro pripremljeno, usitnjeno da bi kvalitetno pokrilo seme. Dubina pripremljenog sloja treba da iznosi šest do osam centimetara. Setva lucerke izvodi se mašinski na međuredni razmak 12,5 centimetra. Dubina setve je jedan do dva cenitimetra. Za postizanje dobrog sklopa potrebno je 15-20 kg semena /ha. Sklop je 450-500 biljaka/m². Seme lucerke mora biti kvalitetno, čistoće  96%, klijavost 94%, ne starije od pet godina. Postoje dva roka setve lucerke:

 • letnje - jesenji - 15.8 - 15.9
 • prolećni - 15.3 - 15.4

Prednosti letnjo - jesenje setve su da se mogu biljke dobro razviti do zime, usevu prete manje opasnosti od korova, zemljište se kvalitetnije pripremi, a mane su da često nakon setve nastupi suša, usev može biti oštećen od golomrazice i može nastati redukovani sklop.

Prednosti prolećne setve su manja mogućnost oštećenja mladih biljaka od golomrazice, bolja vlaga u zemljištu, toplije vreme, lakše nicanje i razvoj, a mane prolećne setve su da preti veća zakorovljenost mladih biljaka, tokom aprila i maja često zna biti suša i prve godine eksploatacija lucerke manja je za jedan do dva otkosa.

Ako imamo slabije nicanje lucerke ono je posledica:

 • Slabo pripremljenog zemljišta
 • Preduboke setve
 • Mrazevi (u rano proleće)
 • Prisustvo bolesti
 • Prisustvo štetnih insekata
 • Prisustvo korova
 • Oštećenje od herbicida
 • Loše seme

Vegetacioni period od setve do prvog otkosa je 42 do 45 dana, a sledećih otkosa je za 30 dana. Lucerka najbrže i najbolje prinose daje pri temperaturi 20-25ᴼC ako su ispunjeni svi ostali uslovi.

Mere nege:

 1. Valjenje posle setve
 2. Zaštita od korova
 3. Zaštita od bolesti
 4. Zaštira od štetnih insekata
 5. Zaštita od glodara
 6. Navodnjavanje

Prinosi

Ako su povoljni vremenski uslovi i ako se ispoštuje puna agrotehnika u procesu proizvodnje lucerke, možemo imati pet otkosa zelene mase u toku godine sa 20 t/ha što ukupno iznosi 100 t/ha ili 20 t/ha kvalitetnog sena, pod uslovom čim se pokosi otkos, da se izvrši prihrana i navodnjavanje.

Za proizvodnju semena lucerke ostavlja se drugi otkos gde se sprovode agrotehničke mere zaštita od korova, bolesti, štetnih insekata i glodara .Skidanje semena lucerke vrši se na dva načina:

 • direktno kombajnom, mora se voditi računa da lucerka bude ujednačeno zrela
 • dvofazno, prvo se lucerka kosi kosačicama i dosušuje na njivi pa se kombajnira

Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se gaji na svim kontinentima, a od evropskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za ishranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košenjem,... Pročitaj više »

Tagovi

Lucerka Setva Stočarstvo Nega Priprema zemljišta