• Govedarstvo
  • 03.11.2018. 14:30

Zašto neke krave pri muži "sakrivaju" mleko?

Ova anomalija nastaje kada izostane nadražaj izazvan sisanjem i mužom. Tada se smanjuje količina mleka a nije isključeno da i vime može da zasuši.

Foto: Miodrag  Palić
  • 476
  • 46
  • 0

Šta je galaktoreja i hipogalakcija pri muži krava?  Šta je to "tvrda muža"  i otežano puštanje mleka pri muži? Šta je "sakrivanje" mleka, koji su uzroci i kako se  te pojave manifestuju? O ovim anomalijama u proizvodnji mleka razgovarali smo sa dr veterinarske medicine Petrom Pavkovićem iz Beograda.

Nije redak slučaj da celo vime zasuši

Galaktoreja je posledica nedovoljne funkcije izvodnih mlečnih kanala. Pravilna sekrecija mleka teče samo onda kada je nadražaj izazvan sisanjem i mužom i deluje indirektno na mlečne stanice. Ako je ovaj nadražaj slab, smanjuje se količina mleka, a nije redak slučaj da celo vime zasuši.

"Ako mleko samo teče u usta teleta bez njegove aktivnosti - znak je da će uskoro mlaz mleka da se prekine. I starijim kravama događa se da mleko kaplje iz vimena, pa se i ta neželjena pojava svrstava u galaktoreju. Uzrok može biti ili slab sfinkter (prstenasti mišić) koji zatvara sisni kanal ili je sisni kanal previše proširen", objašnjava Pavković.

Zašto nastaje "tvrda" muža?

Krave se često zbog patoloških promena teško muzu, najčešće zbog promena na sisnim kanalima. Nije redak slučaj sužavanja sisnog kanala i sisnih otvora. Takve su sise dugačke i tanke. One se ne mogu puniti mlekom kao normalne sise.

Neretko se događa da se krave teško muzu, iako nemaju problema sa sisnim kanalima. U takvom slučaju uzrok leži u grčevima koji nastaju u sfinkteru (mišičnom prstenu na izlasku iz sisnog kanala). Uzrok tvrde muže može da bude i promena na sluzokoži sisnog kanala nastalih usled upala i zapaljenja.

Međutim, treba znati da i krave sa normalnom patologijom imaju tvrdu mužu. Njima sfinkter popušta zbog temperamenta, nervoze i prevelike osetljivosti.

Plašljive krave skrivaju mleko

Zbog smetnji u mlečnoj žlezdi u toku muže, krava prekida dotok mleka u muzni aparat. Ova pojava se naziva "skrivanje" mleka i krava ga kasnije ne može ispustiti u mlečne kanale.

"Mleko najčešće skrivaju plašljiva grla i kada ih muze muzač na kojeg krava nije navikla. Nemir i zaplašenost, zatim popijena velika količiba hladne vode tokom zime,  takođe mogu da uzrokuju skrivanje mleka. Kravu nikako ne treba tući i plašiti, jer to može da prouzrokuje zaustavljanje mleka u sve četiri sise", ističe dr Pavković.


Tagovi

Krave Mleko Muža Tvrda muža Galaktoreja Hipogalakcija Skrivanje mleka Petar Pavković


Autor

Miodrag Palić

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi