• Steone krave
  • 13.01.2019. 11:00

Zasušenoj kravi treba davati znatno manje hrane

Osim otežanog telenja, višak deponovanih masti u organizmu debelih krava smanjuje zapreminu organa za varenje (creva), ali i povećavaju količinu slobodnih masnih kiselina u krvi, što uzrokuje opadanje apetita posle telenja.

Foto: Bigstock / dolgachov
  • 238
  • 18
  • 0

Kao što je u humanoj medicini odavno naučno dokazano da bremenita žena ne treba da "jede za dvoje", tako je poslednjih godina u naučnim krugovima savremenog stočarstva preovladalo mišljenje da zasušenoj kravi treba davati znatno manje hrane nego u poslednjoj trećini laktacije. Međutim, mnogi odgajivači zasušene muzare ne izdvajaju od krava u laktaciji, nastavljaju sa istom ihranom, pa se zasušene krave nepotrebno goje.

Krave postepeno zasušivati

Osim otežanog telenja, višak deponovanih masti u organizmu debelih krava smanjuje zapreminu organa za varenje (creva), ali i povećavaju količinu slobodnih masnih kiselina u krvi, što uzrokuje opadanje apetita posle telenja.

"Zasušivanje, odnosno prekid muže zbog steonosti, visokomlečnih krava često je praćeno zapaljivim procesima. Da bi se to izbeglo, smanjuje se broj muža i količina hrane i vode. U praksi se najbolje pokazalo petodnevno zasušenje. Prvog dana se krava dva puta muze, dva puta poji, a jedanput hrani. Drugog dana krava se muze samo jedanput, ne hrani se uopšte i samo jedanput poji. Trećeg dana se potpuno obustavlja muža, ali toga dana kravu ne treba ni pojiti ni hraniti. Četvrtog dana je treba nahraniti i napojiti po jedanput, odnosno petog dana po dva puta. Trećeg dana odgajivač  proverava vime. Ako je nabreklo, preporuka je da ga izmuze", objašnjava Petar Pavković, dr veterinarske medicine iz Beograda.

Kvalitetna kabasta hrana

Ukoliko je krava u zasušeni period (osam nedelja pre telenja) ušla sa dobrom hranidbenom kondicijom, u prvom periodu u obrok joj se stavlja što veća količina kabaste hrane i znatno manje kukuruzne silaže i koncentrata. Potreba zasušenih krava za proteinima je samo 50 odsto od potreba muzara, koje daju 15 litara mleka dnevno, a potrebe u energiji i mineralima (kalcijumu i fosforu) - čak od 50 do 60 odsto manje.

U periodu zasušenosti poželjno je da se težina krave povećava od 500 do 700 grama dnevno. To znači da krave teške 450 do 550 kilograma povećavaju živu masu 45 do 90 kilograma, a krave teške 550 do 650 kilograma povećavaju kilažu za 60 do 120 kilograma. Ovo se postiže dobro izbalansiranom ishranom.

Dva perioda ishrane

Režim ishrane krava u poslednja dva meseca steonosti se deli na dva perioda - od zasušenja do dve nedelje pre telenja i period od dve nedelje pre telenja. Osnovna hrana u prvom periodu (u zimskim uslovima) je seno lucerke i kukuruzne silaže dobrog kvaliteta.

Jedan dobro izbalansiran obrok bi sadržao: 6 kg sena lucerke, 16 kg silaže, 2 kg koncentrata  za krave muzare i 600 grama smeše minerala, koja sadrži 20% fosfora, uz vodu i so po volji.

U drugom periodu, odnosno poslednje dve nedelje steonosti, može se zadržati isti odnos kabaste hrane (6 kg sena lucerke i 16 kg silaže), ali količinu koncentrata treba povećati radi privikavanja buraga na novi režim ishrane posle telenja. Davanje koncentrata se povećava postepeno - dva kilograma koncentrata iz prve četiri nedelje zasušenosti povećati na četiri kilograma pete i šeste nedelje, odnosno pet do šest kilograma sedme i osme nedelje (dve nedelje pre telenja).

"Takođe, u ovom periodu treba obratiti pažnju i na količinu minerala (kalcijuma i fosfora), tako da krava u dnevnom obroku dobije najviše 100 grama kalcijuma, a fosfora oko 50 grama. U ovom periodu se povećava i količina vitamina A i D u obrocima, jer oni pozitivno utiču na vitalnost teladi, povećevaju nivo ovih vitamina u kolostrumu, pospešuju izlazak posteljice i smanjuju mogućnost pojave mlečne groznice", naglašava Pavković.


Tagovi

Zasušena krava Steona krava Visokomlečne krave Iskrana steonih krava Petar Pavković


Autor

Miodrag Palić

Dugogodišnji novinar, kao i urednik, štampanih i elektronskih medija, bogat iskustva u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Dok ima šljiva :D