• Obnavljanje stada
  • 20.02.2019. 08:00

Ženska telad, osnova kontinuirane proizvodnje mleka

Ženska se telad ostavljaju u proizvodnji, uzgajaju do visokokvalitetnih rasplodnih junica i koriste za dalju reprodukciju. Za muzna grla nema pauze, niti odmora. Proizvodni ciklus kreće nakon prvog osemenjavanja, perioda gravidnosti, na kraju teljenja i faze laktacije. Da bi se ovaj ciklus održao u kontinuitetu sa zdravim visokoproduktivnim grlima, ženska telad, junice predstavljaju osnovu.

Foto: Pixabay/127071
  • 337
  • 49
  • 1

Formula uspešne kontinuirane proizvodnje mleka i uzgoja mlečnih krava, započinje sa teladi. Ženska telad se ostavlja u proizvodnji, uzgaja do visokokvalitetnih rasplodnih junica i koristi za dalju reprodukciju, dok se muška telad prodaje ili preusmerava u tov. Neretko se dešavaju greške u uzgoju ili nesvesni propusti farmera tokom odgoja junica, naročito u kritičnom periodu do 6. meseca starosti, posle je i sa najboljom ishranom i genetskim potencijalom junice, vrlo teško popraviti greške. Uzgoj junica predstavlja dugoročna rešenja i pretpostavke za formiranje zdravog visokokavlitetnog proizvodnog stada.

Napor i stres za muzna grla

Za muzna grla se često kaže da su pokretne žive fabrike. Godinama unazad farmeri rade na poboljšanju genetskog potencijala i povećanja mlečnosti, što se danas može reći sa dosta uspeha. EU prosek proizvodnje mleka po grlu u 2018. godini bio je iznad 7500 litara. I dok se kontinuirano povećava proizvodnja mleka po grlu, sve više su izražene posledice koje trpe muzna grla. Stres, iscrpljenost, veći rizik od oboljenja, smanjen broj godina proizvodnje, nužno traži nova tehnološka rešenja u proizvodnji.

Visoko produktivna grla u proizvodnji se drže u proseku do 4 laktacije, čak postoje primeri i samo do 2 ili 3 laktacije nakon čega se krave izlučuju iz proizvodnje. Proizvodnja mleka za posledicu ostavlja veliki napor i stres za muzna grla, i jednostavno dolaze do faze proizvodnje kada moraju biti zamenjene. U tom momentu dolazi rezultat uspešnog uzgoja junica, koje ulaze u proizvodnju, prvi pripust ili osemenjivanje junica je nabolje izvršiti u dobi 14 - 17 meseci starosti. Taj postupak obnove stada predstavlja osnovnu kariku kontinuirane visoke produkcije mleka na farmama.

Sprečiti prevremeno izlučenje krava iz proizvodnje

Obnova ili remont stada je deo proizvodno tehnološkog uzgoja mlečnih grla. Nema ustaljenog termina kada se vrši remont stada, niti postoji određeno vreme. Farmer prateći broj laktacija grla i proizvodnju mleka mora obratiti pažnju i na rasu goveda, zdravstveno stanje, kondiciju, uslove držanja i procenat uspešnog teljenja jedinki kako bi doneo konačnu odluku o izlučivanju, odnosno obnovu proizvodnog stada.

Visokoproduktivna grla poput rase Holštajn izlučuju se iz proizvodnje pre nego li je to slučaj sa rasom Simental. Takođe nisu isti uslovi na modernim farmama sa preko 100 krava u proizvodnji, i na malim porodičnim gazdinstvima gde se krave, u proseku do 3 u proizvodnji, drže u štalama. Proizvodni vek je u takvim uslovima produžen i do 7-8 godina sa 4-5 teljenja. Svako prevremeno izlučenje goveda iz proizvodnje znači gubitak, a da bi se sprečila takva vrsta gubitaka osnovni uslov je osigurati dobro zdravlje stada, odgovarajući smeštaj i ishranu.

Kako sprečiti prikrivene upale vimena muznih krava

Naročito su kritični periodi zasušenja i početak laktacije kada i najčešće dolazi do bolesti koje uzrokuju prevremeno izlučenje. Vrlo jednostavna praksa za poboljšanje zdravlja i kondicije, ali i jako zanemarena na našim prostorima su ispusti i slobodna ispaša.

Muzna grla nemaju pauzu

Za muzna grla nema pauze, niti odmora. Proizvodni ciklus kreće nakon prvog, osemenjavanja, perioda gravidnosti, na kraju teljenja i faza laktacije. Da bi se ovaj ciklus održao u kontinuitetu sa zdravim visokoproduktivnim grlima, ženska telad, junice predstavljaju osnovu.

Ukoliko se radi o većem broju junica, preporuke su osigurati svim jedinkama iste uslove držanja i ishrane, kako bi se to što lakše osiguralo, najbolje je razvrstati junice po starosnim grupama. Grupe do 6 meseci starosti, 7-12 meseci i 13 - 14 i grupe 15 do 17 meseci za junice koje su određene za pripust.


Tagovi

Remont stada Ženska telad Muzna grla Pogreške u uzgoju Rasplodne junice Laktacija


Autor

Adi Pašalić

Adi je magistar Poljoprivredno-prehrambenog univerziteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odseku Tehnologija uzgoja životinja.