• Zakon o šumarstvu
  • 21.10.2015. 13:30

Izmene zakona o šumarstvu štite šume

U Skupštini Srbije nastavlja se razmatranje izmena i dopuna Zakona o šumama, kojima se Vladi daju ovlašćenja da na predlog resornog ministarstva dodeli šume koje su bez korisnika na gazdovanje odgovarajućem korisniku.

Foto: depositphotos.com
  • 147
  • 6
  • 0

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su danas rad razmatranjem izmena i dopuna Zakona o šumama, kojima se Vladi daju ovlašćenja da na predlog resornog ministarstva dodeli šume koje su bez korisnika na gazdovanje odgovarajućem korisniku.

Šira ovlašćenja šumarskim inspektorima

Prema obrazloženju Vlade Srbije, deo državnih šuma ostao je bez korisnika, jer su šume bile izuzete iz privatizacije ranijih društvenih i državnih firmi. U vladi procenjuju da će se time rešiti problem nekoliko desetina hiljada hektara šuma u državnoj svojini koje nemaju korisnika ili je kao korisnik u zemljišnim knjigama upisano Ministarstvo poljoprivrede, a koje su izložene raznim oblicima devastacije. Predloženim izmenama se uvode i šira ovlašćenja republičkim šumarskim inspektorima u oblasti kontrole prometa drveta i mogućnosti preduzimanja mera protiv svih počinioca bespravnih radnji.

Šume su bitan faktor razvoja države

Ministarka poljoprivrede Srbije Snežana Bogosavljević Bošković, ocenila je danas da bi izmene Zakona o šumama trebalo znatno da doprinesu unapređenju stanja u srpskom šumarstvu. Obrazlažući predlog tog zakona pred poslanicima u Skupštini Srbije, ona je istakla da je to veoma važan zakon i da se predloženim izmenama ide u susret budućem stanju, kako bi se predupredili eventualni problemi u budućnosti.

Bogosavljević Bošković je napomenula da su šume uvek bile bitan faktor razvoja države i da stanje šuma predstavlja ogledalo njenog kulturnog i istorijskog razvoja. "Ukupna površina šuma u Srbiji je 2.252.400 hektara, a stepen šumovitosti 29,1 odsto", rekla je ministarka ističući da je poslednjih godina povećana šumovitost Srbije.

Prema njenim rečima, u izradi izmena došlo se do gorućih problema, pa se izmenama postepeno rešavaju problemi u očuvanju, zaštiti, korišćenju i raspolaganju šumama i šumskim zemljištem, pitanje nadzora i druga pitanja od značaja radi ostvarivanja ciljeva postavljenih strategijom o razvoju šumarstva. Ministarka je istakla da je Zakon o šumama iz 2010. doneo neka poboljšanja, ali i da je ustanovljeno da postoje i određeni nedostaci, koji su prouzrokovali negativne efekte.

Šume kojima niko ne gazduje - na udaru šumokradica

Prema njenim rečima, kao poseban problem uočena je pojava pustošenja i degradiranja državnih šuma koje nemaju korisnika. Kako je navela, u postupcima privatizacijacije raznih preduzeća šume su izuzete, pa se nekoliko desetina hiljada hektara državnih šuma, kojima ne gazduje niko, našlo na na udaru šumokradica. Predložene izmene, istakla je ministarka, uspostavljaju pravni osnov da Vlada Srbije na predlog Minsitarstva odredi korisnika tih šuma koji će ih čuvati od nezakonitog korišćenja.

Izmenama je predviđeno da se utvrdi poreklo drveta u prometu, da se pojačavaju ovlašćenja inspektora u toj oblasti, kao i da se kaznene odredbe prošire.

Foto: depositphotos.com; Xalanx


Izvori

beta.rs


Tagovi

Zakon o šumama Skupština Srbije Ministarstvo poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković Šumokradice Privatizacija Devastacija šuma Stepen šumovitosti